Polen är ett av länderna där abortlagstiftningen blivit allt hårdare den senaste tiden, men det har skett under stora protester och flera demonstrationer. I staden Krakow, den 22 oktober 2020, skedde en av många demonstrationer för kvinnors rättigheter. Nu befarar vissa att en förändrad aborträtt i USA kan få globala konsekvenser.

Polen är ett av länderna där abortlagstiftningen blivit allt hårdare den senaste tiden, men det har skett under stora protester och flera demonstrationer. I staden Krakow, den 22 oktober 2020, skedde en av många demonstrationer för kvinnors rättigheter. Nu befarar vissa att en förändrad aborträtt i USA kan få globala konsekvenser.

Ändrad abortlag i USA kan få globala konsekvenser

Om aborträtten slopas i USA kan det få globala konsekvenser. Anti-abortrörelsen jobbar gränsöverskridande och nu står abortfrågan och väger i många länder.

– Vi vet att denna typ av anti-choicerörelser arbetar systematiskt och gränsöverskridande, säger Katarina Bergehed, som är sakkunnig kvinnors rättigheter, samt sexuella och reproduktiva rättigheter på Amnesty Sverige.

Hon tar Guatemala som ett exempel på ett land som är på väg i samma rikting som USA.

– Där antogs, den 8 mars, ett lagförslag som går att beteckna som livsfarligt och bisarrt där bland annat missfall skulle kriminaliseras och sexualundervisning förbjudas. Först rycks rätten till information och kunskap i form av sexualundervisningen undan, sedan rätten till abort, säger hon.

Abortfrågan aktuell igen

Abortfrågan har den senaste veckan återigen blivit aktuell. Ett läckt dokument visar att en majoritet av domarna i USA:s Högsta domstol vill riva upp den dom från 1973 ligger som grund för landets nuvarande abortlagar, den så kallade domen Roe v. Wade. Det är en dom som garanterar kvinnor över hela landet rätt till abort fram tills den 24:e graviditetsveckan.

Enligt det läckta dokumentet planerar Högsta domstolen i USA att under sommaren komma med ett förslag om att häva domen. Om det görs blir det upp till delstaterna att bestämma hur abortlagstiftningen utformas, det betyder alltså inte att rätten till abort helt avskaffas. Men ett flertal delstater har redan – i strid mot grundlagen – tagit steg mot att inskränka rätten till abort.

I delstaten Oklahoma deklarerades i veckan att abort är förbjudet från vecka sex om inte kvinnans liv är i fara. I Texas infördes under 2021 en lag som förbjuder aborter från det ögonblick ett hjärtslag kan upptäckas på ett ultraljud. 

– Om de beslutar sig för att riva upp domen kommer det att få konsekvenser globalt. Anti-choicerörelsen kommer få vind i seglen. Förbud mot abort leder aldrig till att aborter minskar. Det sätter liv i fara och det måste regeringar vara medvetna om, säger Katarina Bergehed. 

Allt fler länder diskuterar abort

Just nu står abortfrågan och väger i många länder. När vissa länder avkriminaliserar abort, kriminaliserar andra. I bland annat USA, Guatemala och Polen så skärps lagstiftningen. Men i vissa andra länder blir abortlagarna allt mer liberala. I Mexiko konstaterade Högsta domstolen 2021 att kriminalisering av abort är emot konstitutionen, vilket OmVärlden skrev om.

Enligt världshälsoorganisationen WHO är abort en mänsklig rättighet. Globalt slutar sex av tio oplanerade graviditeter i abort enligt WHO. Cirka 45 procent av alla världens aborter är osäkra och hela 97 procent av de osäkra aborterna genomförs i utvecklingsländer. 

– Ett förbud kommer inte minska antalet aborter, det kommer bara göra dem farligare. Att stater då, ändå trots att det är den kända effekten, inför denna typ av restriktioner. Det är ett sådant skriande exempel på könsdiskriminering. Abort är en mänsklig rättighet men finns inte med omskrivet i någon konvention. Oavsett vilken land så drabbar det alla kvinnor, vissa grupper mer än andra. Att tvinga någon att fullfölja en graviditet mot sin vilja är  grym, omänsklig och förnedrande behandling, vilket strider mot tortyrkonventionen, säger Katarina Bergehed. 

Gamla lagar bryts upp – i vissa länder

Den gröna vågen, som fått sitt namn från de gröna sjalar som blivit aborträttsrörelsens symbol, har dragit fram över Latinamerika. Under de senaste två åren har Argentina, Mexiko, och nu senast Colombia öppnat upp för möjlighet att göra abort, länder som tidigare haft stränga abortlagar. 

Samtidigt som flera länder öppnar upp för rätten till abort ser situationen annorlunda ut i flertalet länder. I exempelvis El Salvador är abort totalförbjudet och komplikationer under graviditet eller missfall kan leda till fängelse. Samma sak på Malta, där kvinnor nekas abort, även om deras liv står på spel. De riskerar upp till tre års fängelse om de genomför en abort.

Tillsammans med Malta har Polen en av de mest restriktiva abortlagarna i Europa. Sedan januari 2021 är abort bara tillåtet, kvinnans liv är i fara, om graviditeten är resultatet av en våldtäkt eller incest eller om fostret är allvarligt skadat.

– I ett längre perspektiv kan vi se att det är fler länder som liberaliserar sin abortlagstiftning. Samtidigt avancerar antigenus- och antirättighetsrörelser i både Europa och Latinamerika med argument som att genus är en ideologi som vi påtvingar våra barn, säger Katarina Bergehed.

Som exempel nämner hon Turkiet bestämde sig för att avträda Istanbulkonventionen, Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet. 

– Den här trenden är farlig, säger Katarina Bergehed. 

Abortförbud i 16 länder

• I sexton av världens länder är abort helt förbjudet. Dessa länder är: Egypten, Irak, Filippinerna, Laos, Senegal, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Haiti, Dominikanska Republiken, Madagaskar, Mauretanien, Kongo-Brazzaville, Sierra Leone och Surinam. 

• Utöver dessa finns det ett  flertal länder där abort är tillåtet med restriktioner såsom en graviditet som tillkommit genom våld, övergrepp eller incest, när det är en fara för kvinna eller fosters liv eller att graviditeten endast pågått ett visst antal veckor. 

• Samtidigt ökar möjligheten att göra abort i vissa länder, som till exempel Cypern, Irland och Mocambique.

• I Sverige är det fri abort fram till och med den 18:e graviditetsveckan, oavsett anledning. Efter utgången av den veckan kan Socialstyrelsen ge tillstånd till att abort utförs om synnerliga skäl föreligger. 

• Den amerikanska organisationen Center for Reproductive Rights har gjort en interaktivkarta över hur abortlagarna ser ut i världens länder:  https://reproductiverights.org/maps/worlds-abortion-laws/

 Källor: WHO och the Center for Reproductive Rights.

Mer läsning