På grund av bland annat pandemin tvingas Amnesty International Sverige att spara in på åtta tjänster i Sverige.

På grund av bland annat pandemin tvingas Amnesty International Sverige att spara in på åtta tjänster i Sverige.

Amnestys nya generalsekreterare tvingas dra ner på personal

Efter att i höstas utannonserat åtstramningar i budgeten meddelar nu Amnesty International Sveriges generalsekreterare Anna Johansson att personalstyrkan ska minskas med åtta tjänster. Själv sitter hon kvar året ut.

Publicerad:

I dagarna blev det klart att Amnesty International Sveriges biträdande generalsekreterare, Anna Johansson, kliver in som tillförordnad generalsekreterare, i väntan på rekrytering av en ersättare till Anna Lindenfors, som slutade i december förra året. Anna Johansson kommer från tjänsten som påverkans- och kampanjchef på organisationen.

– Jag klev in som biträdande generalsekreterare redan förra sommaren i och med att Anna Lindenfors fick uppdrag i den globala organisationens ledningsgrupp. Meningen var att jag skulle täcka upp lite för henne här hemma, säger Anna Johansson till OmVärlden.

I oktober förra året valdes människorättsjuristen Parul Sharma till ny ordförande för Amnesty International Sverige. Detta efter att hon så sent som i juli samma år kritiserat organisationen för bristande jämlikhetsarbete.

På sajten Global Bar Magazine skrev Parul Sharma att Amnesty Sverige står "anklagade för (upplevd) rasism och diskriminering i sina egna korridorer”. Hon kritiserade organisationen för att ägna sig mer åt att prata om sitt jämlikhetsarbete utomlands än i Sverige. Hon ifrågasatte också huruvida det var tillräckligt med en offentlig ursäkt av Amnesty Sverige när man misslyckats med jämlikhetsarbetet.

Externa konsulter

I Amnesty International Sveriges egen tidning, Amnesty Press beskrevs senare under hösten mer ingående den kris som skakade organisationen. Ledningen har bland annat anlitat en extern konsult för att utreda flera anklagelser om diskriminering och trakasserier. Ytterligare en konsult har tittat på ledningens sammansättning och representation.

Anna Lindenfors sa då till Amnesty Press att ”så länge vi har medarbetare som känner sig diskriminerade på arbetsplatsen har vi misslyckats. De strukturer som existerar ute i samhället finns också hos oss, vi är inte isolerade från dem.”

Kort efter uttalandet meddelade organisationens nyvalda styrelse, med Parul Sharma i spetsen att man valt "att gå skilda vägar" med Anna Lindenfors som slutade den 7 december. I ett pressmeddelande publicerat två dagar senare klargjorde ordföranden att man inte delade generalsekreterarens ”syn på framtiden och de utmaningar organisationen står inför”. Samtidigt gav hon den övriga ledningsgruppen, inklusive Anna Johansson, sitt fulla förtroende.


Anna Johansson

– Styrelsen har gett mig ett antal uppdrag att fullfölja. Det är flera saker som behöver ske. Bland annat få en stabil och hållbar ekonomi, fullfölja det pågående jämlikhetsarbetet, stärka stödet till våra aktivister och medlemmar och vara med och arbeta med den globala strategin för 2022-2030, säger Anna Johansson.

Som OmVärlden rapporterat om tidigare behöver Amnesty International Sverige spara sex miljoner kronor under perioden 2021-2022. Innan hon slutade sa Anna Lindenfors till OmVärlden att besparingarna bland annat skulle leda till personalneddragningar.

Anna Johansson säger nu att det handlar om åtta tjänster som ska dras in, av totalt närmare 100. Sex tjänster försvinner under 2021 och ytterligare två året därpå.

De åtta personer som har tjänsterna idag kommer att erbjudas nya jobb, på just nu vakanta tjänster på kansliet. Tackar de nej till dessa kommer de sägas upp.

Nått långt på tre år

När det kommer till kritiken mot organisationens jämlikhetsarbete svarar Anna Johansson att Amnesty International Sverige arbetat med att stärka jämlikheten internt i tre år. På dessa tre år tycker hon trots allt att man nått långt.

– För många kan de säkert kännas som att det är lång tid, särskilt om man själv upplever att man blivit förfördelad eller att man inte får delta på samma villkor som andra. Då kan tre år vara oerhört lång tid. Medan jag skulle säga att vi kommit väldigt långt. Nu vågar vi titta på varandra på ett nyktert sätt och erkänna att vi har problem.

Hon delar inte bilden av att Amnesty International Sverige som arbetsplats inte har koll på, eller förstår, diskriminering och rasism.

– Det är inte min bild. Vi har ett aktivt och pågående samtal om de här frågorna, men sen behöver vi ha höga ambitioner. Det är oacceptabelt att utsättas för rasism och kränkningar inom vår organisation. Därför har vi satt upp konkreta mål för 2021, som representativitet där vi kommer följa upp representation på chefspositioner och förtroendevalda. För att kunna göra det behöver vi bli bättre i vårt rekryteringsarbete. Vi tillsätter också en person på ledningsnivå som får ansvar för de här frågorna och rapporterar direkt till generalsekreteraren.

En utmaning som ledningen står inför är att de anställda inte delar styrelsens förtroende för ledningsgruppen. Enligt Anna Johansson visar medarbetarenkäter och interna diskussioner att det finns ett lågt förtroende för ledningens arbete.

För att stärka förtroende vill Anna Johansson arbeta mer med intern dialog, där frågor om diskriminering och rasism lyfts återkommande och att ledningen agerar när så behövs. Samtidigt pågår rekryteringen av ny generalsekreterare, som enligt planerna ska vara på plats i slutet av året.

OmVärlden har sökt Anna Lindenfors för en kommentar, men hon hänvisar till en kommande intervju i Amnesty Press, senare i februari.

Erik Halkjaer

Rättelse: I en tidigare version sades det felaktigt att Anna Lindenfors sades upp. Korrekt är att hon och styrelsen valde att gå skilda vägar, enligt pressmeddelandet. Anna Johansson var också tidigare påverkans- och kampanjchef, inget annat.

Mer läsning