EU:s kommissionär för migrationsfrågor Ylva Johansson håller inte med om att biståndet blir gisslan i EU:s nya förslag till migrationspolitik.

EU:s kommissionär för migrationsfrågor Ylva Johansson håller inte med om att biståndet blir gisslan i EU:s nya förslag till migrationspolitik.

Återvändande migranter riskerar bli villkor för EU-bistånd

EU-kommissionens förslag till ny migrationspolitik riskerar att snedvrida biståndet, säger kritiker. ”Det handlar om att hitta en win-win-situation för alla”, säger migrationskommissionär Ylva Johansson till OmVärlden.

Publicerad:

Snabbare asylprocesser och fler illegala migranter som återvänder – det är några av de krafttag som EU-kommissionen föreslår för att hantera migrationen till Europeiska unionen och dess medlemsstater.

Ända sedan den stora vågen av flyktingar och migranter nådde EU 2015 har unionen försökt komma överens om nya gemensamma regler för migration. Det är en känslig fråga och medlemsländernas förhandlingspositioner har länge varit låsta.

Knäckfrågan har varit hur EU-länderna kan bli bättre på att avlasta de länder vid EU:s yttre gränser som får ta emot och hantera många migranter och flyktingar på väg in i unionen.

Svenska Ylva Johansson är sedan 1 december 2019 EU-kommissionär med ansvar för migrationsfrågor. I uppdraget ingick att ro i land en ny gemensam migrationspolitik.

– Jag tror att inget medlemsland kommer att gilla förslaget men jag tror att alla kommer att se att det är ett seriöst försök att lägga ett balanserat förslag, sa Ylva Johansson vid en presskonferens.

Återvändande i fokus

Fokus i förslaget är att hitta ett mer effektivt sätt att få fler migranter, som får avslag på sina asylansökningar, att återvända hem. Idag stannar två tredjedelar av de som får avslag kvar i något av EU:s medlemsländer.

Asylprocessen ska också gå snabbare. En första ”screening” ska ske redan vid EU:s yttre gränser för att bedöma om migranten sannolikt har asylskäl och därmed effektivisera den följande asylprocessen. Alla migranter som inte har asylskäl ska skickas tillbaka till sitt hemland, och det snabbare än idag.

För att lyckas med det här är EU beroende av att länderna som migranterna kommer ifrån samarbetar. EU har redan återvändandeavtal med ett 20-tal länder i världen, men långt ifrån alla fungerar bra. Att ta emot återvändande migranter är i regel inget som partnerländerna prioriterar.

– För att lyckas bättre med återvändandet kommer vi att fokusera mycket på relationerna till de länderna som migranterna kommer ifrån för att få bra återvändandeavtal, sa Ylva Johansson vid presskonferensen.

Enligt EU-kommissionen signalerar den nya pakten ett paradigmskifte i EU:s samarbete med partnerländer om migration, där man ska storsatsa brett på partnerskap och samarbeten kring migration, med skräddarsydda överenskommelser med varje land.

Villkorat bistånd

För att förmå länder att ta emot sina medborgare som skickas tillbaka ska EU använda hela sin verktygslåda för att sätta press på länderna. Länder som samarbetar ska lockas med mer förmånliga visa-möjligheter till EU, men även med mer handel och bistånd.

Det här är något som oroar Maite Serrano Oñate, som är chef för den spanska biståndsplattformen Coordinadora.

– Sedan den så kallade ”migrationskrisen” 2015 har biståndet alltmer börjat villkoras mot att mottagarländerna samarbetar för att stoppa migration till EU – motiverat med narrativet om en win-win.-situation för alla parter. Av allt att döma förstärker den nya migrationspolitiken den här trenden, säger hon.

Problemet med detta är att bistånd riktas om från att gå till hållbar utveckling i de länder som behöver biståndet allra mest, till att istället gå till gränskontroller i transitländer eller för att kompensera länder för att de tar tillbaka sina medborgare från EU, enligt Maite Serrano Oñate.

Rimmar illa med partnerskap

Maite Serrano Oñate tycker också att det nya förslaget rimmar illa med EU:s ambitioner att skapa ett ”jämlikt partnerskap” med Afrika, som OmVärlden tidigare rapporterat om.

– Man har inte lyssnat på det afrikanska civilsamhället, med organisationer som verkligen vet vad de här länderna behöver, när förslaget har tagits fram, säger hon.

Men migrationskommissionär Ylva Johansson avfärdar att det skulle handla om att EU dikterar villkoren för Afrika.

– Det är inte alls så, det är tvärtom. Vi har ett väldigt nära samarbete med Afrika. Det går inte att bygga den här relationen genom att diktera för någon annan. Man måste bygga det på samarbete och partnerskap, säger Ylva Johansson till Omvärlden.

EU-kommissionens migrationspolitiska förslag ska nu diskuteras både i medlemsländerna och i Europaparlamentet. Där väntas tuffa förhandlingar de kommande månaderna.

Charlotta Asplund Catot, frilansjournalist

Mer läsning