Demonstranter i Kiev håller upp en stor EU-flagga. EU-länderna har lovat ett omfattande stöd till Ukraina.

Demonstranter i Kiev håller upp en stor EU-flagga. EU-länderna har lovat ett omfattande stöd till Ukraina.

Baltiska länderna ger mest per capita till Ukraina

Det är nu ett år sedan Rysslands attack på Ukraina och länderna i väst har levererat stödpaket på stödpaket. USA är största givaren men de baltiska länderna ger mest räknat per capita. Den största delen av stödet är militärt.

Ett år efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina presenterar Ukraine Support Tracker, vid det tyska forskningsinstitutet Kiel Institute, sin sammanställning av hur mycket 40 länder utlovat i stöd till Ukraina, från januari 2022 till januari 2023.

Det utlovade stödet uppgår, enligt deras analys, till motsvarande 1600 miljarder kronor.

Det största stödet, 800 miljarder kronor, ger USA, varav två tredjedelar är militärt materiel.

EU och dess medlemsländer är den näst största givaren och har utlovat ett stöd på nästan 605 miljarder kronor.  Enligt rapporten från Kiel Institute är det anmärkningsvärt att EU-ländernas samlade utfästelse till Ukraina – som är ett land som ligger i Europa – är lägre än USA:s. 

Stödet från övriga länder uppgår till 170 miljarder kronor, där framför allt Kanada, Japan och Australien är de större givarna. 

Kiel Institute delar upp biståndet från regeringarna i militärt, finansiellt och humanitärt. Det som ligger under finansiellt går till största delen direkt till den ukrainska regeringen för landets utgifter till offentlig sektor, operationer sedan kriget har stört dess egna mekanismer för att skaffa intäkter. 

Ukrainas ekonomi är till stor del raserad och landet dras med ett budgetunderskott som varje månad ökar med 50 miljarder kronor, det är lån och direkt finansiering från USA, EU och multilaterala byråer som hittills hållit Ukraina i gång.

EU ger stort humanitärt stöd

Ser man enbart till humanitärt stöd är EU:s olika organ och länder den största givaren och här sticker Tyskland ut som mest generöst. Men räknat per invånare är det framför allt de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen samt Polen som bidrar med mest till Ukraina. Estland har avsatt nästan en procent av sin bruttonationalinkomst för stöd till Ukraina. Det är alltså mer än Sveriges bistånd till samtliga länder som 2023 kommer att landa på cirka 0,88 procent.

Sverige har sedan invasionen bidragit med cirka 3,7 miljarder kronor i humanitärt och civilt stöd. Det militära stödet från Sverige, med nio militära stödpaket, uppgår till cirka 5 miljarder kronor. Men flera stödpaket är på gång och regeringen uppgav i går, den 23 februari, nu uppgett att ytterligare ett stöd, på 520 miljoner kronor, ska gå till Ukraina. Dessa pengar ska gå till humanitära insatser och Ukrainas energisektor.

Vid sidan av det stöd som kommer från regeringarna betalas det även ut pengar från Världsbanken och IMF, Internationella valutafonden. Enligt Devex, en oberoende nyhetstjänst som bevakar globala frågor rör det sig om cirka 62 miljarder kronor men det är oklar hur stor del som är lån och vad som är kanaliserat från andra länder. 

Otydlig bild av privata donationer

Privata donationer och bidrag från civilsamhällsorganisationer är det svårt att hitta en samlad bild men Devex uppskattar att det hittills rör sig om cirka 50 miljarder kronor. Oklart är även hur mycket pengar som privatpersoner och företag donerar direkt till den ukrainska staten. Ukrainas regering har byggt upp en tjänst där givare kan välja att skänka pengar till humanitära ändamål, till försvaret, att bygga upp förstörda infrastruktur eller stöd till små och medelstora företag. 

Sedan kriget började har även stora mängder av kläder, varor och material flödat in framför allt genom Polen. Ukraina uppger att det hittills anlänt sändningar med totalvikt av cirka 900 000 ton, det kan vara mat, kläder, medicin, madrasser, tält, hygienartiklar, skyddsutrustning med mera.

Farhågor om korruption

Farhågor väcks nu alltmer kring om alla dessa pengar, vapen och varor som kommer till Ukraina alltid hamnar i rätta händer. Ukraina är på plats 116 i Transparancy Internationals korruptionslista och långt under andra europeiska länder.

I USA, där framför allt republikanerna är tveksamma till det stora stödet till Ukraina, pekar man på att USA:s stöd till Afghanistan under 20 års tid, totalt cirka 1500 miljarder kronor, till stor del hamnade fel och bevisligen inte gav det resultat man hoppats på."När du spenderar så mycket pengar så snabbt, kommer det definitivt att uppstå problem och det kommer definitivt att uppstå läckage", sa John Sopko, specialinspektör för Afghanistans återuppbyggnad nyligen i en intervju.

De senaste 15 åren har Europa drabbats av tre stora kriser. Finanskrisen kring 2010, coronapandemin 2020 nu Ukrainakriget 2022. Ukraina Support Tracker har jämfört det finansiella stöd som EU avsatt för att hantera dessa kriser. I fallet Ukraina ger EU utöver detta ett betydande militärt stöd.

Sveriges stöd

Sedan den ryska invasionen av Ukraina i februari 2022 har Sverige bidragit med cirka 3,7 miljarder kronor till humanitärt och civilt stöd. Det handlar bland annat om ökat bistånd genom stöd till humanitära organisationer, civil krishantering i form av donationer av till exempel sjukvårdsmateriel, brandskydd, generatorer och tält. Sverige bidrar också med stöd till Ukrainas reformarbete och återuppbyggnad. Det humanitära stödet uppgår till cirka 1,5 miljarder kronor. 

Biståndsmyndigheten Sida har gjort en sammanställning av sitt stöd till Ukraina under 2022. Under 2022 bidrog Sida med ett humanitärt stöd på 545 miljoner kronor och ett stöd för långsiktigt  utvecklingssamarbete på nästan 457 miljoner kronor.  

Källor: Regeringen, Sida

 

LÄS ÄVEN:

Mer läsning