Fatema, 15, sitter på en säng i sitt hem i Khulna, Bangladesh. En lokal barnrättsgrupp lyckades, med hjälp av den lag som nu riskerar att luckras upp, att hindra att hon blev bortgift. 

Fatema, 15, sitter på en säng i sitt hem i Khulna, Bangladesh. En lokal barnrättsgrupp lyckades, med hjälp av den lag som nu riskerar att luckras upp, att hindra att hon blev bortgift. 

Bangladesh vill tillåta barnäktenskap – trots kritik

Civilsamhället beskriver den nya lagen som ett steg bakåt och varnar för fler våldtäkter, fler tidiga graviditeter och mer våld i hemmen.

Publicerad:

Parlamentet i Bangladesh planerar att driva igenom en ny reform som ska göra det lagligt för flickor under 18 att gifta sig i ”särskilda fall”. Trots att giftemål hos flickor under 18 och män under 21 är förbjudet enligt lag är Bangladesh ett av de länder som har flest barnäktenskap i världen.

Lagförslaget kritiseras av Girls not Brides, en global allians av biståndsorganisationer som arbetar mot barnäktenskap. I ett uttalande säger de att mängden barnäktenskap har minskat den senaste tiden och att det nya lagförslaget innebär ett steg bakåt, både för landet och för organisationens arbete.

”Vi har arbetat med tusentals tjejer som avslutat sin utbildning, blivit bortgifta, burit barn för tidigt och tvingats gifta sig med personen som förgripit sig på dem. Det är helt enkelt oacceptabelt”, säger en förespråkare för Girls not Brides.

Enligt Girls not Brides så innehåller den föreslagna lagen ingen definition av vad ett ”särskilt fall” innebär. Premiärministern Shejk Hasina har försvarat lagen och menar att ett särskilt fall kan vara till exempel en oplanerad graviditet eller ett sätt att skydda flickans eller familjens ”ära” i ett väldigt konservativt samhälle.

Bara Niger, Centralafrikanska republiken, Chad, Mali och Guinea har fler barnäktenskap än Bangladesh, trots att man har försökt stärka rättssäkerheten och skärpa straffen mot förövare.

Enligt en ny rapport från Unicef var 52 procent av flickorna gifta innan 18 års ålder och 18 procent var gifta innan de fyllt 15. De huvudsakliga orsakerna är dels kulturella och religiösa, men de är också kopplade till fattigdom och föräldrarnas vilja att skapa en ekonomisk trygghet för sitt barn.

Att hemgiften ökar ju äldre en kvinna blir är också en orsak till att många flickor gifts bort tidigt.

Björn Widmark

Mer läsning