Mer än en miljon barn i Kamerun går miste om skolgång på grund av konflikt och covid-19. Här är skolklass i byn Batoufam.

Mer än en miljon barn i Kamerun går miste om skolgång på grund av konflikt och covid-19. Här är skolklass i byn Batoufam.

Barn och tonåringar drabbas svårt av skolstängningar i Kamerun

En ny rapport från Plan international visar att den pågående konflikten i Kamerun har fått förödande konsekvenser för landets barn och unga. Skolstängningar till följd av pandemin gör att barnen drabbas dubbelt.

Publicerad:

Inbördeskonflikten som pågått sedan 2016 har drabbat stora delar av civilbefolkningen i de nordvästra och sydvästra regionerna i Kamerun. Barn och unga är de som drabbas särskilt hårt eftersom skolor och lärosäten blivit ett utsatt mål i stridigheterna sedan separatister manat till bojkott av skolor som följer regeringens antagna läroplan.

Många skolor har varit stängda sedan stridigheterna eskalerade 2016. Under 2020 stängdes ännu fler skolor på grund av pandemin, vilket ledde till att knappt 1 av 3 skolor var öppna i början av 2021.

Enligt en uppskattning av Plan International har skolstängningarna lett till att över en miljon barn i landet berövats sin utbildning. Micol Alberizzi arbetar med barns rättigheter för Plan International Sverige.

I januari var Micol Alberizzi på plats i ett av de konfliktdrabbade områdena i Bamenda, Kamerun, för att stötta personalen i de lokala projekt som Plan International driver. Det handlar om projekt där barn och unga ska få en säker plats att vistas på, kunna träffa andra i samma situationer och få delta i arrangerade aktiviteter.

– Konflikten startade 2016 och har sedan dess trappats upp, det är en allvarlig situation som lett till att de flesta barn i de här regionerna inte kan gå i skolan. Utmaningarna har ökat under pandemin och många flickor har förlorat sin utbildning på grund oönskade graviditeter, familjers försämrade ekonomi och förlorade inkomster, rädsla för sexuella övergrepp och attacker från väpnade grupper. Unga drabbas dubbelt av både viruset och konflikten, säger Micol Alberizzi till OmVärlden.

Flickor är särskilt drabbade

Närmare hälften av flickorna mellan 15 och 19 år som tvingats sluta skolan är nu mammor, enligt en statlig undersökning som genomförts i Kamerun. Gatorna är fulla av barn som tvingas arbeta för att försörja sig och situationen förvärras i takt med spridningen av covid-19.

Sedan 2016 har flera konfrontationer mellan den regeringsledda militären och icke-statliga beväpnade grupper ägt rum. Konflikten har lett till ett ursinningslöst dödande av civila, plundring och förstörelse, vägspärrar och ”spökstäder”. Många tvingas lämna sina byar på landsbygden och söker sig istället in till städerna.

– Konflikten handlar om åratal av motsättningar mellan olika språkgrupper. Kamerun har länge varit ett tvåspråkigt land med både engelska och franska. Konflikten har eskalerat till en kris som lett fram till den allvarliga situation vi ser i landet idag, där civila hamnat mitt i korselden, säger Micol Alberizzi.

Hon berättar att ett stort antal barn har blivit separerade från sina föräldrar och skickats till släktingar i städerna för att gå i skolan. När skolorna sedan hålls stängda riskerar de här barnen att utsättas för våld och övergrepp.

– Sexuellt och könsbaserat våld har ökat under konflikten och under pandemin. Flickor blir ofta bortvalda från att gå i skolan och istället satta i hemarbete eller bortgifta i tidig ålder. Samtidigt har de ekonomiska konsekvenserna av krisen och pandemin även gjort att flickor utnyttjas sexuellt. Det har hänt att beväpnande män tvingar flickor att bli deras flickvänner eller tvingar in dem i äktenskap genom hot mot familjerna, säger Micol Alberizzi.

I de konfliktdrabbade områdena har även kidnappningar blivit en stor fara för barnen. Micol Alberizzi berättar att kollegor och personal som hon arbetat med i Bamenda i Kamerun har fått sina barn kidnappade av beväpnade grupper.

– Det här drabbar verkligen alla. Man är inte säker någonstans och många barn lever i rädsla för att gå till skolan. I oktober skedde en allvarlig attack mot en av skolorna som fick stängas. Jag kan knappt föreställa mig hur oroliga många föräldrar måste vara.

Hopp om framtiden

Trots den svåra situationen för barn och unga i de konfliktdrabbade områdena i Kamerun har många unga ändå ett stort hopp om framtiden. Flera av deras berättelser finns att läsa om i den rapport som nyligen släppts av Plan International.

– Många unga vill engagera sig och lära sig saker. Vi arbetar med flera aktiviteter på plats som yrkesutbildningar om bland annat entreprenörskap. Tonåringar vill verkligen engagera sig i detta eftersom det kan ge dem nya möjligheter för jobb.

Micol Alberizzi lyfter särskilt en pojke hon mötte under tiden hon arbetade i Bamenda.

– Han hade rymt från sin hemby när krisen startade på grund av det ökade våldet och tagit sig till Bamenda med sin äldre syster som 13-åring. Utan något hopp om framtiden.

Efter att han kom i kontakt med ett av de lokala projekten fick han möjlighet prata med andra som genomgått samma sak, berättar hon.

– Att komma till en sådan plats med andra tonåringar som haft samma upplevelse ger hopp. Du får känna att du inte är ensam och att du kan ta sig ur din situation. Idag arbetar den här pojken med flera aktiviteter och är själv ledare i våra projekt. Han har blivit en förebild för barnen som deltar i våra aktiviteter som själva kan känna igen sig i hans historia.

Susanna Sköld

Mer läsning