Parul Sharma är biståndsdebattens mäktigaste 2018.

Parul Sharma är biståndsdebattens mäktigaste 2018.

Biståndsdebattens mäktigaste 2018: Topp 10

Här är 2018 års mest tongivande debattörer inom global utveckling och bistånd.

Publicerad:

1. Parul Sharma

Få debattörer rör sig över så många utvecklingsfrågor i biståndsbranschen som människorättsjuristen Parul Sharma. Med sitt engagemang och arbete för Agenda 2030 har hon varit tongivande i flera tunga biståndsfrågor. Hon debatterar allt från klimatet till anständiga arbetsvillkor, kvinnors rättigheter och en hållbar industri och tar fighten för de globala målen. I OmVärldens webb-omröstning kammade hon hem förstaplatsen med stor marginal.

2. Ulrika Modéer

Ulrika Modéer tog gärna debatter redan som statssekreterare för biståndsminister Isabella Lövin (MP). I somras blev hon assisterande generalsekreterare och chef för UNDP:s avdelning för externa relationer i New York, men är fortfarande synlig i den svenska debatten. Hon bidrar ofta med artiklar och kommentarer på sociala medier och är med och försvarar biståndets grundprinciper. Det kan handla om att allt från att EU vill ta mer bistånd till militära medel till debatten om budgetstöd.

3. Kristina Henschen

I början av året lämnade hon sin roll som chef för den fackliga biståndsorganisationen Union to Union där hon haft som uppdrag att lyfta och synliggöra organisationen, vilket hon också gjort med stor framgång. Hon var samtidigt ordförande för paraplyorganisationen Concord, som samlade biståndets aktörer inom civilsamhället och tvekade aldrig att ta svåra diskussioner. I sin nya roll som generalsekreterare för Radiohjälpen har hon fortsatt att skapa engagemang och sätta strålkastarna på några av de mest utsatta grupperna och länderna i världen.

4. Ann Svensén

Som generalsekreterare för IM, Individuell Människohjälp (till oktober 2018) har hon förändrat organisationen och ökat dess synlighet. Hon har varit flitig i debatten, på sociala medier och stått upp för demokrati och mänskliga rättigheter. Initiativet Humanium Metal förvandlar dödliga vapen till nyttopodukter som finansierar positiv utveckling prisades med tre Guldägg 2018, och ett silver i PR-kategorin. Dalai Lamas besök i samband med organisationens 80-årsjubileum skapade stor uppmärksamhet.

5. Isabella Lövin

Hon är minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister och har stor påverkan på biståndets utformning. Lövin brinner för haven och klimatet och i rollen som biståndsminister har hon synts i olika debatter om biståndet under året, till exempel vad gäller biståndet till Palestina och Tanzania. Den nuvarande regeringskrisen har överskuggat höstens debatten om utvecklingsfrågor och sedan valet har hon varit något mindre synlig.

6. Anna Tibblin

Ny generalsekreterare för We effect och Vi-Skogen. Hon har bland annat synts när det kommer till frågor om hållbar utveckling, om den svenska mediebilden av Afrika (genom We Effects årliga rapport #allaharettnamn) samt om hur jämställdhet och landsbygdsutveckling tillsammans kan minska fattigdom. Hon har under året också hörts i P1:s Tankar för dagen med reflektioner från biståndsbranschen. We Effect och Vi-Skogen märks och syns.

7. Magnus Walan

Hans kunskap, nyhetsnäsa och samtalston gör att politiker från olika håll gärna lyssnar till hans argument och han påverkar både medier och beslutsfattare med analyser och samtal. Om det pågår en debatt om bistånd och global utveckling, räkna med att han kan ge input och vässa argumentationen, inte minst när det gäller att ta strid för biståndets principer.

8. Margot Wallström

Som utrikesminister är hon inte direkt ansvarig för biståndets finansiella medel men som en högt profilerad politiker och pådrivare av den feministiska utrikespolitiken gör hon avtryck i världen om hur utveckling kan skapas för att nå de globala målen. Fler länder följer efter Sveriges feministiska linje och efter två år i FN:s säkerhetsråd har Sverige satt ett ordentligt avtryck och stått upp för bland annat diplomati och kvinnors deltagande.

9. Anna och Ola Rosling

I en tid när alternativa fakta och filterbubblor syns allt mer är boken Factfulness en viktig motkraft. Den toppar försäljningslistor världen över, rekommenderas av både Bill Gates och Barack Obama och får allt fler läsare att förstå världen. Anna Rosling Rönnlund och Ola Rosling grundade stiftelsen Gapminder 2005 tillsammans med Hans Rosling, som avled 2017, och har på ett kreativt sett visualiserat tunga fakta om utveckling. Mycket av innehållet motsäger den negativa bild som ofta förs fram.

10. Martin Uggla

Martin Uggla fortsätter att driva debatten kring biståndet till Belarus och tvingar ut både UD och Sida på banan. Det handlar om huruvida bistånd ska arbeta med regeringar i totalitära regimer, eller helt avbryta samarbetet. En aktuell fråga i länder som exempelvis Tanzania. Martin Uggla är konsekvent och når ut, trots att hans organisation är liten.

Mer läsning