Stiftelsen African Economic Research Consortium (AERC) finansieras bla av Sida och leds av Kenyas fd centralbankschef, professor Njuguna Ndung’u.

Stiftelsen African Economic Research Consortium (AERC) finansieras bla av Sida och leds av Kenyas fd centralbankschef, professor Njuguna Ndung’u.

Biståndsmiljoner går till chefers businessresor

Chefslöner i miljonklassen, 30–40 miljoner kronor per år i rese- och möteskostnader, flyg i business class och vidarebefodrat bistånd utan dokumentation. Trots det fortsätter Sida stödja den afrikanska organisationen AERC.

African Economic Research Consortium (AERC) grundades i slutet av 1980-talet på initiativ av bland annat Världsbanken. Organisationen fungerar som ett slags tankesmedja som ordnar master- och doktorandstudier i nationalekonomi tillsammans med afrikanska universitet, kommunicerar forskningsresultat och bygger nätverk.

Idén är att AERC ska förse den afrikanska kontinenten med kvalificerade unga ekonomer som ska kunna gå ut och stärka policybyggande och forskning. Sedan starten har 400 studenter disputerat och fler än 3 000 tagit masterexamen i nationalekonomi inom ramen för AERC:s verksamhet.

Flera av organisationens alumner jobbar idag inom universitetsvärlden och politiken, och sitter på framstående poster inom politik och ekonomi.

Miljonlöner till chefer

AERC:s sekretariat på 35 personer sitter i ett sjuvåningshus på en grön gata i centrala Nairobi, i Kenya, men själva organisationen är registrerad i delstaten Delaware, i USA. Organisationen finansieras av regeringar, internationella organisationer och privata stiftelser.

Sverige har stöttat AERC sedan starten och är sedan flera år tillbaka en av de största givarna, tillsammans med bland andra de tyska och norska biståndsmyndigheter och flera afrikanska centralbanker. Biståndsmyndigheten Sida har också en plats i styrelsen, sedan 2016 som observatörer.

Fram till och med år 2019 har Sverige stött verksamheten med ungefär 185 miljoner kronor. Under 2019 var Sida den näst största statliga givaren, men konstaterade redan inför beslut om finansieringsperioden 2015-2020 att det fanns problem.

De problem Sida identifierat handlade dels om att lönerna till stiftelsens chefer blivit väldigt höga. De fyra högsta cheferna tjänade då i snitt motsvarade 1,32 miljoner kronor per år.

Sida skriver i sin beredning att chefslönerna på AERC är baserade på normen för internationella rekryteringar och att AERC ligger under lönerna för seniora medarbetare inom FN-organ. Dessutom jobbar cheferna hårt, mer än heltid, enligt Sida. Trots det anser biståndsmyndigheten att löneläget är ett bekymmer.

Långt mer än höga löner sticker AREC:s resande ut. Resor, seminarier och konferenser är den största enskilda posten i organisationens utgifter, år efter år. 2015 hade stiftelsen en omsättning på drygt 100 miljoner kronor. Drygt en tredjedel, 30 miljoner kronor, gick till resor, konferenser och seminarier.

Får åka business

När revisionsbyrån KPMG sommaren 2016 fick i uppdrag av Sida att granska AERC:s ekonomi, konstaterade de att rese-, seminarie- och konferenskostnaderna utgjort mer än en tredjedel av stiftelsens utgifter under flera år tillbaka. 2014 utgjorde dessa kostnader nästan 40 procent av den totala omsättningen.

Revisorerna konstaterade också att under det finansiella året som avslutades i mars 2016 hade de flugits 85 flighter i business class. 40 procent av biljetterna som köpts för internationella flygresor, utanför Afrika, det året var business class-biljetter.

Business class är standard för tågresor i AERC:s resepolicy, som också tillåter det för flygresor som är mer än sex timmar långa. Verkställande direktören får alltid åka business class.

Sidas egen resepolicy tillåter inte flyg i business class.

AERC:s myckna flygande i affärsklass för givarnas pengar sågades rejält av revisorerna på KPMG år 2016. ”Om man tar AERC:s verksamhet i beaktande så kan inte flygresor på över sex timmar anses vara en ovanlig företeelse som ska tillåta resande i business class”, skriver de.

KPMG bedömer att stiftelsens resepolicy är generös jämfört med andra icke-vinstdrivande organisationers. Revisorernas spörsmål kring AERC:s ekonomi slutar inte där.

Oklara utbetalningar

Uppåt 20 miljoner kronor av de donationer som stiftelsen får varje år slussas vidare till olika partnerorganisationer, som till exempel de universitet som tar emot studenter inom ramen för AERC:s verksamhet. I sin granskning 2016 fann KPMG att stiftelsen saknade tydliga riktlinjer och processer kring beslut om vilka partners som ska få pengar.

Revisorerna kunde heller inte hitta dokumentation kring varför de partners som fått pengar fått det. Trots detta har Sida fortsatt att ge pengar. Året efter KPMG-rapporten växte bidragen från drygt 16 miljoner till 25,8 miljoner, år 2017.

Samtidigt har rese-, seminarie och konferenskostnadernas andel av budgeten ökat igen. År 2018-19 låg de på 36 procent, eller en bit över 40 miljoner kronor.

Samtidigt har AERC det tufft ekonomiskt. Flera givare har dragit sig ur, bland annat den danska biståndsmyndigheten Danida. Att stiftelsen klarat ekonomin sista året beror bland annat på att Bill och Melinda Gates Foundation har gått in med mer pengar.

Rättelse: De kostnader som i en tidigare version beksrivits som resekonstnader inkluderar kostnader för seminarier och konferenser.

Mer läsning