President Daniel Ortega tar till allt mer auktoritära metoder för att begränsa kritik och opposition i Nicaragua. Nu begränsas även biståndsorganisationer i sitt arbete. 

President Daniel Ortega tar till allt mer auktoritära metoder för att begränsa kritik och opposition i Nicaragua. Nu begränsas även biståndsorganisationer i sitt arbete. 

Biståndsorganisationen We Effect lämnar Nicaragua

Efter 35 år lämnar biståndsorganisationen We Effect Nicaragua med omedelbar verkan. Anledningen är en ny lagstiftning som gör det omöjligt att vara kvar. ”Vi ser inget annat alternativ”, säger generalsekreterare Anna Tibblin.

Publicerad:

Den 19 oktober antogs en ny lag i Nicaragua, som gör att alla individer och juridiska personer, som föreningar och organisationer, som tar emot finansiellt stöd måste registrera sig som utländska agenter. Som utländsk agent är det förbjudet att delta i all typ av politisk verksamhet.

De som inte följer lagen riskerar alltifrån böter, beslagtagna medel och tillgångar, och i värsta fall fängelse. Vad som menas med politisk aktivitet är inte klart.

– I korthet berör det här vår egen personal som får lön av oss, våra partnerorganisationer och deras anställda. Det är inte helt tydligt om även de människor som ingår i partnerorganisationernas aktiviteter berörs, men alla som tar emot medel från utlandet måste registrera sig och sen rapportera alla intäkter och utgifter enligt en fastställd budget varje månad. Det faller på sin egen orimlighet, säger Anna Tibblin, generalsekreterare för We Effect.

De personer och organisationer som lyder under den nya lagen har fram till den 19 december att registrera sig. We Effect har analyserat lagstiftningen och ser ingen annan lösning än att de måste undvika kravet på registrering.

– Vi ser inget annat alternativ. Styrelsen har fattat det här beslutet extremt motvilligt och med stor sorg. Vi har utrett och kollat med jurister och tittat på olika metoder, men kontrollkraven innebär att det inte går att verka i landet. Det blir ett direkt hot mot personalen, säger Anna Tibblin.

Två anställda på kontoret i Nicaragua drabbas direkt eftersom de förlorar jobbet. Beslutet gör också att sju nicaraguanska organisationer mister stöd från We Effect.

– Vi tar fram en utfasningsplan för verksamheten, vilket inkluderar ett avslut för både anställda och partners på ett ansvarsfullt sätt, säger Anna Tibblin.

We Effect har fört en nära dialog med den svenska ambassaden i Guatemala, som även ansvarar för Nicaragiua, och andra organisationer med verksamhet i landet.

Erik Halkjaer

Mer läsning

Mamma och dotter besöker klinik för HIV i Nairobi, Kenya

EBA-rapport: Normer om sexuell hälsa måste tydliggöras bättre

Stödet är starkt för att flickor ska gå i skolan, men en majoritet accepterar våld i hemmet mot barn. En ny rapport från Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, rekommenderar ökad förståelse för värderingar och normer som främjar och motverkar sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, i Afrika söder om Sahara.