Att ställa svaga människor i världen mot svaga människor i Sverige är fel signal från Moderaterna, menar företrädare från organisationer i biståndsbranschen.

Att ställa svaga människor i världen mot svaga människor i Sverige är fel signal från Moderaterna, menar företrädare från organisationer i biståndsbranschen.

Branschen kritisk mot förslag om minskat bistånd: "Ren signalpolitik"

Moderaterna vill överge det svenska enprocentsmålet för biståndet. "Ren signalpolitik", säger Afrikagruppernas generalsekreterare Louise Lindfors, och branschorganisationen Concord kallar det ett svek.

Publicerad:

Moderaterna vill sänka biståndet med 16 miljarder. Anledningen som ges är att man vill satsa mer i Sverige.

Läs om moderaternas förslag här:

Sveriges bistånd ska bekämpa fattigdom och verka för att uppnå de 17 globala mål som världen kommit överens om. Det handlar dels om att arbeta långsiktigt för att minska ojämlikheter och orättvisor, verka för jämställdhet, skapa demokratiska samhällen och institutioner, stötta innovationer och skapa arbetstillfällen, främja fred, rättvisa – och lösa klimatkrisen. Det finns också bistånd för mer akuta insatser, så kallat humanitärt stöd, som då kan handla om att lindra nöd – vid katastrofer, konflikter eller krig.

George Andrén, generalsekreterare, Diakonia

"Oroväckande när demokratier går bakåt"

– Jag vet inte vilken ända man ska börja i, det är oroväckande och tråkigt att i en tid där demokratier går bakåt, där kvinnors rättigheter uppluckras och då det verkligen behövs ett starkare internationellt samarbete och engagemang vill skäras ner på biståndet.

– I den OECD rapport som kom ut under sommaren stod att Sverige är bäst i världen på bistånd men något de också kommenterade på var den starka biståndsviljan hos befolkningen. Sådana här inlägg försämrar tyvärr den bilden.

Monica Lorensson, avdelningschef påverkan och externa relationer Plan Sverige:

"Det kan skapa svallvågor i resten av världen"

När Sverige förändrar i biståndet riskerar det att skapa svallvågor i resten av världen där det finns enorma utmaningar idag, som jämställdhet, utbildning för unga, klimathotet etc. Att minska biståndet kommer att påverka utsatta i världen. När Sverige för ett par år sedan var "världsbäst" på avskrivningar för att finansiera flyktingmottagandet ledde det till att även andra länder följde efter och använde allt mer biståndspengar på hemmaplan.

– Självklart ska biståndet vara effektivt och pengar ska inte hamna i fel fickor, men det ena utesluter inte det andra.

Louise Lindfors, generalsekreterare Afrikagrupperna

"Partierna vill positionera sig inför nästa val"

– Det är inte helt oväntat men väldigt tråkigt. Men vi befinner oss nu i ett läge där partierna vill positionera sig i biståndsfrågan inför nästa val – signalpolitik helt enkelt.

– Förslaget är inte alls i linje med hur Sverige ska positionera sig i världen. Att det finns partier som tycker att Sveriges bistånd ska minska är alarmerade.

Krister Holm, kommunikationschef Svenska Afghanistankommittén

"En dålig signal mot omvärlden"

– Vi vet att biståndet gör väldigt stor skillnad för de som verkligen behöver det, det är i alla fall vår erfarenhet från Afghanistan. Vi har jobbat i svåra områden där det finns mycket korruption men även i sådana högriskområden går det att arbeta med bistånd och biståndet används även för att kunna motverka korruptionen.

– Sverige är ett föregångsland och det är en dålig signal mot omvärlden om vi börjar skära ner, vi riskerar då ett “race to the bottom”. Sedan finns det också ett stort stöd för bistånd hos svenskar och det som är bra för andra länder är också i det långa loppet bra för Sverige.

Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen:

"Man kan inte ställa svaga människor i världen mot svaga människor i Sverige"

– Vi beklagar att Moderaterna nu vill lämna den position som varit viktig för Sverige under lång tid för att nu gå på samma linje som SD. Vi har en stark ekonomi och att sänka biståndet är en väldigt dålig åtgärd i den omvärld vi lever i.

–Det är självklart att det är viktigt att se på kvalitet och inte bara på kvantitet men i en värld där allt fler givare drar sig ur är det viktigt att länder står kvar, man kan inte ställa svaga människor i världen mot svaga människor i Sverige. Det kommer inte att bli mer effektivt bara för att man drar ner på biståndet, troligtvis är det tvärtom eftersom att säkerhetsställandet av kvalitén kräver att till exempel göra anslag till förvaltning för att undersöka om det finns möjlighet att ta emot bistånd, också kostar.

Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect

"Om Sverige sviker får andra länder argument för att göra samma sak."

– Biståndet behövs mer än någonsin. Demokratin hotas i många länder, klimatförändringarna driver miljontals på flykt och vi är långt ifrån tidtabellen för att nå de globala målen. Att i det läget säga att vi ska skära ner på biståndet är cyniskt.

– Om Sverige drar ner biståndet handlar det inte bara om det stöd vi ger till världens fattiga. Vi är ett föregångsland när det gäller vårt gemensamma ansvar för en rättvisare värld. Om Sverige sviker får andra länder argument för att göra samma sak.

– Jag kan förstå argumentet att effektiviteten i biståndet är viktigare än volymen. Det finns legitim kritik mot biståndet och ibland har det varit ineffektivt. Men tack vare att vi har haft ett volymmål i biståndet, och varit uthålliga, har vi kunnat stödja väldigt många människor till ett bättre liv.

Inte logiskt att ställa kostnader mot varandra

Biståndsbranschens paraplyorganisation Concord kallar moderaternas förslag för ett svek, och skriver på Twitter att det inte finns någon logik i att ställa biståndets kostnader mot svenska kostnader.

Att @Moderaterna nu vill överge 1-procentsmålet och skära i biståndet är ett svek. Det finns ingen logik i att ställa #bistånd mot inhemska kostnader. Sverige och världen hänger samman. 5 ytterligare skäl till att inte sänka biståndet: https://t.co/HWibUwstr2

— CONCORD Sweden (@concordswe) September 5, 2019

Sofie Axelsson, Louise Gårdemyr

Mer läsning

Mamma och dotter besöker klinik för HIV i Nairobi, Kenya

EBA-rapport: Normer om sexuell hälsa måste tydliggöras bättre

Stödet är starkt för att flickor ska gå i skolan, men en majoritet accepterar våld i hemmet mot barn. En ny rapport från Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, rekommenderar ökad förståelse för värderingar och normer som främjar och motverkar sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, i Afrika söder om Sahara.