När Centerpartiet lanserar en ny internationell utvecklingspolitik är det riksdagsledamot Magnus Ek som står bakom.

När Centerpartiet lanserar en ny internationell utvecklingspolitik är det riksdagsledamot Magnus Ek som står bakom.

Centerpartiet vill ha mer biståndspang för pengarna

I en ny rapport lanserar Centerpartiet ett "liberalt alternativ till internationell utvecklingspolitik för Sverige". Partiet står fast vid enprocentmålet, men vill se mer fokus och effektivare resultat, säger riksdagsledamot Magnus Ek (C).

Publicerad:

Medan Moderaterna och Sverigedemokraterna slår ett slag för minskat bistånd i tider av pandemi markerar Centerpartiet att de står fast vid det nuvarande riksdagsmålet att avsätta en procent av Sveriges bruttonationalinkomst (BNI) till bistånd. I en ny rapport, En liberal och internationell utvecklingspolitik bortom 2030, skriver de att partiet ”vill fortsätta att investera en procent av Sveriges BNI till den internationella utvecklingsagendan”.

Centerpartiets riksdagsledamot Magnus Ek, som också sitter i utrikesutskottet, säger till OmVärlden att de ser med oro på de tecken på sviktande biståndsvilja bland svenskarna som dinns, även om en undersökning gjord av biståndsorganisationen Diakonia visar på starkt stöd. Han oroas dessutom för att det finns flera politiska krafter som vill skära ner biståndet.

– Det är inte läge att nu skära ner på investeringarna i biståndspolitiken, utan vi bör istället fråga oss hur vi får ut mest pang för pengarna.

Han håller inte med Moderaternas och Sverigedemokraternas vägval vad det gäller biståndet, utan menar att den pågående covid-19-pandemin snarare visar på att Sverige måste titta på hur biståndet kan användas mer effektivt. Detta med tanke på att fattigdomen i världen ökar, jämställdheten går bakåt och färre får tillgång till sjukvård, säger han.

– Vi får inte heller vara naiva. Det här handlar också om egenintresse, om vilken värld vi vill leva i. Vill Sverige ha fler fredligt sinnade länder där människor lever med demokrati och frihet? Här finns en systemkonkurrens med Kina, som vill något annat. Att investera i bistånd handlar inte bara om att göra rätt i sak, men också för att det är en bra investering för Sverige, säger Magnus Ek.

Framtagen av internationell kommitté

Rapporten är framtagen av Centerpartiets internationella kommitté, som leds av partiets utrikespolitiska talesperson, Kerstin Lundgren. Någon biståndspolitisk talesperson har inte partiet, men då Magnus Ek liksom Kerstin Lundgren sitter i utrikesutskottet och även i Internationella kommittén bistår han med frågor för bland annat bistånd.

Att partiet valt att lägga fram en rapport om en ny internationell utvecklingspolitik nu beror på utvecklingen i världen förra året. Magnus Ek beskriver en värld med klimatförändringar, en backlash för demokrati och jämställdhet, där Kina spänner musklerna och världens länder står med flera utmaningar för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling.

– På det kom pandemin och förvärrade situationen.

Han vill inte säga att den svenska regeringens internationella utvecklingspolitik är fel, men däremot tycker han att Sverige skulle behöva skjuta fram positionerna. Centerpartiet frågar sig hur biståndspolitiken kan utvecklas och fokuseras.

I rapporten föreslår Centerpartiet fokus på tre teman: hållbara jobb och tillväxt, klimatomställning och tillgång till grön energi, och demokrati och rättsstat. Därutöver vill de att den internationella utvecklingspolitiken genomsyras av framför allt jämställdhet.

Centerpartiet vill att biståndsbudgeten används som hävstång för andra insatser inom internationell utveckling, som till exempel genom näringslivet, forskning och civilsamhället. Detta görs genom en samordningsfunktion dit alla aktörer som vill investera i internationell utveckling ska kunna vända sig.

– Vi har inte satt ner foten var den ska ligga. Oavsett var kommer den kräva tid, kraft och administrativa resurser, och vi är villiga att lägga de resurserna för att det ska bli enklare att engagera sig i hållbart arbete.

Mer bilateralt bistånd

Magnus Ek säger också att Sverige bör satsa mer på bilateralt bistånd, även om det kanske kommer kosta mer. Idag lider Sveriges internationella utvecklingssamarbete av en besparingsiver på förvaltningskostnader, samtidigt som man kanske lägger pengar på multilaterala satsningar där förvaltningskostnaderna är ännu högre, men betalas av någon annan.

Centerpartiet menar att inför varje biståndsinvestering bör det fattas ett beslut om pengarna ska gå via det multilaterala systemet eller om det kan göras bättre och ge mer effektiva resultat om det görs bilateralt, från Sverige. Det bör även ske en granskning av inom vilka multilaterala organisationer, i till exempel FN-systemet, som biståndspengarna gör mest nytta.

Erik Halkjaer

Mer läsning