Doser med Moderna, Pfizer och andra vaccin kan nu tvingas slängas trots att världen inte nått sitt vaccinmål.

Doser med Moderna, Pfizer och andra vaccin kan nu tvingas slängas trots att världen inte nått sitt vaccinmål.

”Covax vill inte ha vårt vaccin längre”

EU har cirka 100 miljoner doser med vaccin mot covid 19 som kan kasseras i höst. Tyvärr finns inte längre någon efterfrågan trots att många länder fortfarande har låg vaccintäckning”. Det säger Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström.

Västländerna såg till att göra stora beställningar av vaccin för att försäkra sig om att det skulle finnas tillräckligt för dels den egna befolkningen, men även för att kunna skicka vidare till andra länder inom Covax som är ett samarbetsorgan för rättvis fördelning av vaccin i världen. Fram till i dag har Covax levererat cirka 1,45 miljarder doser av vaccin till 145 länder. 

Tillgång till vaccin finns i lager och det finns kapacitet hos tillverkarna men Covax är inte längre betjänta av nya leveranser. 

– Covax aviserade redan för en månad sedan att man inte kan ta emot mer vaccin förutom barndoser. Sverige har därför beslutat att donera 700 000 doser till bland annat Vietnam, säger Richard Bergström.

Tidigare har vi donerat totalt 15 miljoner doser till Covax.

100 miljoner doser tillgängliga

I EU finns för närvarande lager med cirka 100 miljoner doser av mRNA-vaccin från Pfizer och Moderna som skulle kunna användas i andra länder med låg vaccintäckning, till exempel länder i Afrika där fortfarande endast 15 procent av den vuxna befolkningen är fullvaccinerade. I vissa länder i södra Afrika är det lägre tal. Till exempel i Demokratiska republiken Kongo, DRC,  där endast 2 procent är fullvaccinerade. 

Men även i DRC finns vaccin i lager. Enligt WHO har landet endast använt 15 procent av levererat vaccin, för hela kontinenten är siffran 60 procent. 

– Man skulle av mediabilden kunna tro att det råder brist på vaccin, men så har inte varit fallet under lång tid. I Sydafrika har det inte varit brist sedan slutet av förra året och deras egen tillverkning som byggts upp ska läggas ner eftersom man inte fått några orders, säger Richard Bergström. 

Han ser fyra skäl till att efterfrågan är låg i många fattigare länder. 

– Konflikter som försvårar distribution, dåligt utvecklade sjukvårdssystem, en misstro mot vaccinet och nu med omikronvarianten även en spridd uppfattning att det är onödigt att vaccinera sig när man redan haft en infektion.

Inget intresse i Kina

Kan inte de vaccinerna som ligger hos EU skeppas över till Kina och Nordkorea där det råder stor spridning nu? 

– Jo, om de vill ha dem. Jag antar att det tagits kontakter  på högre nivåer, men mig veterligen har inte Kina ännu visat intresse att använda dessa effektiva mRNA-vacciner, säger Richard Bergström. Kina har valt att inte köpa in vaccin och istället försökt att utveckla ett eget mRNA-vaccin dock utan framgång hitills.   

Officiellt mål för WHO är att 70 procent av jordens befolkning ska vara vaccinerade till halvårsskiftet.

– Hedervärt men orealistiskt, menar Richard Bergström. 

Samtidigt varnar han för att sänka garden 

– Mitt jobb skulle egentligen upphört nu i januari med det har fortsatt eftersom vi ser att pandemin är långt från över och vi får räkna med att nya varianter av viruset kommer att spridas i Europa i höst. 

Vaccintillverkarna tar nu fram modifierade vacciner som är bättre anpassade till de nya varianter av covid-19 som florerar.

– Visar det sig att de vaccinerna är bättre än dagens kommer vi förstås att använda dem. Har vi då kvar lager med gammalt vaccin blir vi tvungna att kassera det materialet, säger Richard Bergström.

En dos kostar cirka 200 kronor styck så det är vaccin till ett värde av cirka 20 miljarder som då går förlorat. 

Mer läsning