Swedwatchs fallstudie indikerar att gruvbolaget Konkol Copper Mines Plc. i Chingola, Zambia, genom sin gruvdrift har förorenat vattendrag som används för dricksvatten, matlagning, fiske och bevattning.

Swedwatchs fallstudie indikerar att gruvbolaget Konkol Copper Mines Plc. i Chingola, Zambia, genom sin gruvdrift har förorenat vattendrag som används för dricksvatten, matlagning, fiske och bevattning.

Därför kan din telefon ha skadat miljön och mänskliga rättigheter

Utvinningen av koppar, som används i bland annat telefoner, hörlurar och datorer, innebär stora risker för miljö och människor. Det visar en ny rapport från Swedwatch.

Publicerad:

Problemen med ”konfliktmineraler” – som tenn, volfram, tantal och guld – har fått stor uppmärksamhet, särskilt dess användning i teknologi som telefoner och datorer. Många företag har också vidtagit åtgärder för att hantera riskerna som är förknippade med dessa dyrbara mineraler, som ofta kopplas till konflikter.

Men när det kommer till koppar, en annan viktig komponent i mycket av vår teknologi, har man inte kommit lika långt. Organisationen Swedwatch, som i en ny rapport granskat storskalig kopparbrytning i Zambia, skriver att det finns ett behov av att förbättra arbetet med att hantera risker för människor och miljö i utvinning av även andra mineraler, som koppar.

Drabbar lokalsamhällen

Zambia är en av världens största kopparproducenter. Swedwatch fallstudier i Zambia visar hur miljöföroreningar från gruvdriften påverkar invånarnas hälsa, möjligheter till försörjning och tillgång till rent vatten.

– Studien visar hur samhällen drabbats av matosäkerhet och försämrade inkomster efter att deras jordbruksmarker skadats av föroreningar i mark och vatten. Enligt människor vi intervjuade får de minskade inkomsterna också konsekvenser för barnen, när föräldrarna inte längre har råd att skicka dem till skolan, eller att flickor gifts bort tidigt då de inte kan försörjas. Det får enorma konsekvenser för många människor och deras framtid, säger Linda Scott Jakobsson, researcher på Swedwatch.

Rapporten visar vilka inneboende risker som finns med storskalig gruvdrift i fattiga områden med svaga institutioner och bristande rättssäkerhet. Den belyser också vikten av ansvarstagande från företag som köper högrisk-mineraler som koppar.

– Vår studies resultat tyder på att det finns ett behov för it-sektorn att förbättra sina processer kring att hantera och motverka risker gällande upphandling av alla högrisk-mineraler, och öka transparensen kring var de köper sin koppar ifrån, säger Linda Scott Jakobsson.

Axel Kronholm

Mer läsning