Marel Antonio Murillo Santos, här i ett temporärt flyktingläger i Mexiko, är en av många migranter från Honduras som flyr från fattigdom och korruption.

Marel Antonio Murillo Santos, här i ett temporärt flyktingläger i Mexiko, är en av många migranter från Honduras som flyr från fattigdom och korruption.

Därför migrerar människor från Centralamerika

En karavan av migranter från Honduras, El Salvador och Guatemala är på väg mot USA. Fattigdom, korruption och militarisering är tre av många anledningar till att allt fler människor i regionen lämnar sina hem.

Publicerad:

Förra året registrerades globalt nästan 300 000 asylsökande och flyktingar från den så kallade Norra Triangeln (Honduras, El Salvador och Guatemala) i Centralamerika, en ökning med över 50 procent jämfört med 2016 enligt UNHCR.

Migranterna från dessa länder söker sig framförallt mot Mexiko eller USA i norr eller till Costa Rica och Panama i söder.

Migrationskaravanen som de senaste veckorna har rört sig genom de centralamerikanska länderna till Mexiko och med USA som mål utgör en liten del av den siffran. Siffrorna varierar men det rör sig om mellan 3 000-7 000 människor.

– Människor har länge flytt från sina hemländer i Centralamerika även om användningen av begreppet “migrantkaravaner” är relativt nytt, säger Edmé Dominguez, docent i freds- och utvecklingsforskning med inriktning mot Latinamerikastudier vid Göteborgs universitet.

Hon förklarar att det har att göra med att det är tryggare att migrera tillsammans med andra.

– Risken för att kidnappas eller rånas blir helt enkelt mindre. Det är också väldigt symboliskt i sig - att fly öppet i grupp, inte gömda eller genom smuggling.

Fattigdom och korruption

Det är flera olika faktorer som ligger bakom att människor väljer att lämna sina hem. Många länder i den Norra Triangeln präglas i stor utsträckning av kriminalitet och våld men även ländernas politiska och ekonomiska situation har stor betydelse för varför människor migrerar.

– Arbetslösheten är stor, många saknar utbildning och den politiska situationen i till exempel Honduras har försämrats kraftigt de senaste åren. Politisk förföljelse har till exempel blivit vanligare. När det inte finns några seriösa regeringar som tar tag i problemen ökar korruptionen och våldet. För många finns det då bara ett alternativ, att migrera, säger Edmé Dominguez och tillägger:

– Flera av migranterna som nu anslutit sig till karavanen har också som mål att ta reda på vad som hänt med deras anhöriga som tidigare lämnat hemlandet och sedan försvunnit.

I ett mejl till OmVärlden kommenterar Anders Kompass, Sveriges ambassadör i Guatemala situationen på liknande sätt:

– Fattigdom, våld, arbetslöshet, kriminalitet och korruption gör att människor, inte minst unga män och kvinnor med framtidsdrömmar, söker sig till USA, där det redan finns en betydande diaspora. Penningförsändelser (´remittances´) utgör en viktig inkomstkälla för migranternas familjer i hemländerna, skriver han.

Marel Antonio Murillo Santos är en av migranterna från Honduras som nått Mexiko.

– Jag vill, mer än nånting annat, kunna betala för sjukvård åt min mamma, bygga ett hem till henne, ha lite pengar på banken och om det går, investera i eller starta ett företag som min mamma kan driva, säger han till AP Photo.

USA viktig utvecklingsaktör för regionen

USA:s president Donald Trump har framförallt via inlägg på twitter gått ut med varningar och hot mot migranterna som är på väg mot USA. Det handlar dels om att stänga gränser men också om att dra in biståndet till de länder migranterna kommer ifrån eller passerar.

– USA är en viktig utvecklingsaktör i regionen och vi hoppas att det kommer att fortsätta så. Det stora samarbetet som USA ingått med Guatemala, El Salvador och Honduras, ”Alliance for Prosperity”, syftar till att tackla migrationens grundorsaker, genom att skapa sysselsättning och stödja länderna i deras kamp mot korruptionen. En konstruktiv och långsiktig amerikansk utvecklingspolitik är därför viktig, kommenterar Anders Kompass.

Sverige: Respektera migranternas rättigheter

Från Sveriges håll ger Sida bistånd till Guatemala och stöttar även sedan förra året arbetet med mänskliga rättigheter i Honduras och El Salvador.

Anders Kompass menar det är länderna själva som måste lösa de grundläggande utvecklingsutmaningarna och hitta sätt att samarbeta för att hantera situationen på ett sätt som garanterar migranternas säkerhet men beskriver också Sveriges roll:

– För Sverige är det viktigt att migranternas mänskliga rättigheter respekteras. Det svenska biståndet har gjort att UNICEF och FN:s Kontor för Mänskliga rättigheter kunnat agera och direkt hjälpa de mest utsatta migranterna, inte minst barn. Sverige har bland annat bidragit till att få härbärgen på plats och till att FN-personal kunnat mobiliseras till gränsen mellan Guatemala och Mexiko för att se till så att myndigheterna respekterar migranternas rättigheter, skriver han.

Mer läsning