De som blir dödshotade, förföljda och utsatta för sitt ställningstagande är flera.

De som blir dödshotade, förföljda och utsatta för sitt ställningstagande är flera.

De hotade: smutskastning och dödshot

Nätattacker, infiltration, dödshot och brandbomber. Angreppen mot de som står upp mot ockupation och bosättningar stannar inte vid kritiska rapporter och krav på ekonomisk transparens.

Publicerad:

I slutet av juli blev Yehuda Shaul, grundaren av den israeliska organisationen Breaking the Silence attackerad och slagen blodig av en högeraktivist när han guidade en grupp besökare i Hebron. Den händelsen är bara den senaste i en rad angrepp som riktats mot Breaking the Silence. Dess lokaler har tre gånger utsatts för attacker. En högeraktivist sitter i husarrest misstänkt för förberedelser till mordbrand. Han greps på väg till organisationens lokaler, utrustad med bensinflaskor. På hans dator fann polisen privat information om flera av dess funktionärer. Flera gånger har aktivister ute på universiteten utsatts för fysiska attacker.

– När ledande ministrar kallar oss spioner och förrädare, så finns det alltid de som lyssnar och agerar, säger Yehuda Shaul.

Han tycker att det är omöjligt att tala om NGO Monitor, utan att också tala om den miljö de kommer ifrån. Deras krav på "öppenhet om bidrag från utlandet" och lagstiftning där människorättsorganisationer pekas ut som agenter för främmande makt är en del aven större samordnad offensiv.

– Det är lagstiftning och propaganda. Men det är också upprepade försök att infiltrera organisationen och sprida paranoia och misstro, eller få oss att sprida felaktig eller sekretessbelagd information - brottsprovokationer.

Förbjudna att tala i skolor

Breaking the Silence har nästan gett upp sina försök att hålla möten, presentationer och föredrag i offentliga lokaler.

Inom loppet av ett par veckor för två år sedan vidtogs en rad åtgärder mot organisationen. Försvarsmakten förbjöds att bjuda in organisationen i några sammanhang. Utbildningsministern förbjöd landets skolor att ta emot dem. Nästan hälften av Knessets ledamöter undertecknade ett krav på bojkott av Breaking the Silence. Enskilda ledamöter motionerade om ett totalförbud av organisationen och stopp för dess medlemmar att delta i militära repetitionsövningar.

Ett galleri i en kommunalt ägd byggnad i Jerusalem fick sitt hyreskontrakt uppsagt efter att Breaking the Silence haft en presentation där.

När de ville hålla ett möte i Pardes Hanna, fick kulturminister Miri Regev borgmästaren att avstyra mötet. När borgmästaren Kiriat Ono inte hörsammade Regevs krav på att stoppa ett möte i ortens bibliotek, kallades chefen för penninglotteriet in och hotade med att ta tillbaka sitt bidrag till byggandet av biblioteket.

– Lokalerna fick inte fick användas för politiska möten, sas det. Samma lokaler där olika politiska partier hållit sina möten i veckorna innan.

Polisen stoppar möten

När Breaking the Silence skulle hålla ett möte i en privat pub, stoppades mötet av polisen efter hot från högeraktivister.

– Mötet var ett hot mot den allmänna ordningen sa polisen. Vi blir hotade till livet – och det är vårt möte som betraktas som ett hot.

Botten nåddes när ett privat par i en kibbutz hade bjudit in Breaking the Silence till ett möte. Några högeraktivister satte igång en kampanj där de hävdade att paret "hatade försvarsmakten och Israel" för att deras son begått självmord under militärtjänsten.

– Det är nivån. Så smutsigt blir det.

Men paret vek sig inte och mötet hölls i deras hem med ett sextiotal deltagare.

– Så det finns fortfarande de som inte ger vika, säger Yehuda Shaul.

Läs mer: Vad är Breaking the Silence?

Människorättsjurist dödshotad

Den svenska juristen Nada Kiswanson som arbetar för den palestinska organisationen Al Haq har utsatts för dödshot och smutskastning i samband med att hon utredde krigsbrott i Palestina.

Enligt uppgift till OmVärlden kallades den israeliska ambassadören i Haag till den holländska regeringen. Regeringen ansåg att det fanns bevis för att Israel låg bakom hoten, vilket Israel förnekat.

Den 1 april 2015 blev Palestina medlem av den internationella brottmålsdomstolen (ICC). Nada Kiswanson arbetar med att dokumentera misstänkta människorättsbrott för den palestinska organisationen Al-Haq på de ockuperade palestinska områdena.

Hon är en svensk människorättsjurist med palestinska rötter, som tidigare arbetade i Haag, där den internationella domstolen, ICC, ligger. Al Haq arbetar med att förse internationella brottmålsdomstolen ICC med underlag till en förundersökning av krigsbrott både från israeliskt och palestinskt håll.

Ökade angrepp mot Palestinagruppen

Även i Sverige möter de som arbetar för palestiniernas rättigheter för hot och angrepp av skiftande slag.

Palestinagrupperna i Sverige, PGS, har i över 40 år arbetat för palestiniernas sak, dels genom informationsverksamhet på hemmaplan, och dels i form av stödprojekt, både i Palestina och i Libanon.

PGS ordförande Anna Wester har varit aktiv i organisationen i femton år. Hon berättar att angreppen mot PGS har blivit alltmer intensiva de senaste fem-sex åren, i takt med framväxten av sociala medier.

Tidigare rörde det sig mest om personliga påhopp, berättar hon. Folk kunde komma fram på gatan och säga obehagliga saker eller spotta på en, eller komma och störa offentliga möten.

– Men numera är angreppen mer organiserade, och mycket mer intensiva. Vissa perioder får vi en massa kommentarer på nätet, ofta verkar de samordnade, samma formuleringar finns i olika inlägg. Och angreppen är oerhört grova, fulla av hat och förakt, det verkar inte finnas några gränser för vad folk tillåter sig att uttrycka. Ofta anonymt, vilket gör det väldigt obehagligt, säger Anna Wester.

Hon har också blivit hotad och utsatt för smutskastningskampanjer på nätet, och har slutat blogga.

– När påhoppen är som mest intensiva är det svårt att värja sig, hatet kryper in under huden, trots att jag är trygg i mina åsikter och inte är rädd att stå för dem. Det är väldigt kränkande att bli kallad rasist och antisemit, när man hela sitt vuxna liv har jobbat emot just detta.

Anklagelserna som riktas mot PGS är dessutom grundlösa, säger hon och ger ett exempel: Ett av PGS projekt är en sportklubb i Abu Dis nära Jerusalem, där en grupp 10-åringar tränade karate. I en artikel på israeliska ambassadens hemsida beskrevs detta som en form av stridsträning för barn.

– Det är ju precis tvärtom, vi vill ge barnen en vettig aktivitet så att de inte driver omkring sysslolösa i en hopplös och utsatt miljö.

På bokmässan i Göteborg för tre år sedan blev Anna Wester påhoppad av den dåvarande israeliske ambassadören Isaac Bachman som bjudits in av Samfundet Sverige-Israel. Under hennes föredrag kom ambassadören och några andra personer och började filma och fotografera både henne och publiken.

Efter föredragets slut gick ambassadören fram till henne och kallade henne lögnare och andra grovt kränkande tillmälen. Han var mycket aggressiv, så folk gick emellan och försökte stoppa honom medan hon gick ut bakvägen.

Publiken upplevde händelsen som mycket obehaglig och skrämmande, har hon fått veta efteråt.

– Hoten och hatet är en sorts utmattningstaktik för att få tyst på oss, men det kommer inte att lyckas, säger Anna Wester.

Om artikelförfattarna:
Lotta Schüllerqvist är journalist och författare, och har de senaste femton åren följt utvecklingen i Mellanöstern, under fyra år som DN:s korrespondent i Jerusalem och därefter som frilansare. Hon har skrivit en bok om Gaza och medverkat i två antologier kring Israel-Palestinakonflikten.

Mats Gezelius är bosatt i Jerusalem. Han har under många år verkat som frilansjournalist i Mellanöstern och rapporterat bland annat till Hufvudstadsbladet, Svenska Dagbladet och Aftonbladet.

Mer läsning