Alla politiska beslut som tas i Sverige ska bidra till en rättvis och hållbar utveckling globalt - här finns dock en hel del brister, enligt ny rapport från Concord.

Alla politiska beslut som tas i Sverige ska bidra till en rättvis och hållbar utveckling globalt - här finns dock en hel del brister, enligt ny rapport från Concord.

Delar av svensk politik får underkänt av civilsamhället

En del politiska beslut i Sverige riskerar att undergräva mänskliga rättigheter i andra länder. Det visar civilsamhällets granskning av regeringens politik för global utveckling.

Publicerad:

Regeringen fattar återkommande beslut utan att ta hänsyn till att besluten även påverkar människor och miljö utanför Sveriges gränser. Detta trots att riksdagen redan 2003 kom överens om att alla beslut ska bidra till målet om rättvis och hållbar utveckling.

Det visar rapporten Barometern 2018 där civilsamhället genom paraplyorganisationen Concord granskat Sveriges Politik för global utveckling, PGU.

Georg Andrén, ordförande Concord Sverige menar att politiken för global utveckling aldrig varit så här viktig.

– Vi ser att konsekvenserna av klimatförändringarna inte längre är en hypotes, det är verklighet. 65 miljoner människor är på flykt, då är det viktigt att sätta rättighetsperspektivet framför andra mål. Konsekvenserna är på riktigt. Nu måste man verkligen hitta lösningar utanför den inrikespolitiska agendan. Och nu finns det också en global agenda för hållbar utveckling. Nu vill det till att vi från svenskt håll hakar på, tar hem den till Sverige och gör politik av den.

– Sverige är ett ambitiöst land och vi ser att det pågår ett aktivt arbete med att främja en rättvis och global utveckling i bland annat Säkerhetsrådet, Sverige har också ett ambitiöst bistånd men om man menar allvar med Politik för global utveckling så måste man även agera på hemmaplan, fortsätter Georg Andrén.

Rapporten visar bland annat att Sverige, trots nytt regelverk, inte kan garantera att svensk vapenexport inte hamnar i länder som kränker mänskliga rättigheter. Även det faktum att Sverige, som planerar driva en aktiv nedrustningspolitik, inte har skrivit under FN:s konvention mot kärnvapen kritiseras.

– Vi hade hoppats på mer när det kommer till det regelverk för vapenexport som det fattades beslut om nyligen så det är inte oväntat att vi är kritiska, säger Georg Andrén.

Sverige får också kritik för sin tillfälliga asyllagstiftning som förhindrar familjeåterförening, vilket enligt rapporten strider mot FN:s barnkonvention. Rapportförfattarna menar vidare att Sverige även bör kunna göra mer för att förhindra global skatteflykt.

Det var för 15 år sedan som Sverige beslutade om att anta politiken för global utveckling. Sedan dess har civilsamhället analyserat det arbetet. Genomgående har granskningarna visat att det funnits brister i politiken men årets rapport visar också på framsteg.

Ett politikområde som utvecklats positivt är klimatpolitiken. Rapporten berömmer det nya klimatpolitiska ramverket och de internationellt sett ambitiösa nationella mål med att minska utsläppen av växthusgaser.

– Ett exempel på när det svider för mycket hemma är när det kommer till klimatkonsekvenserna av den ökade importen av konsumtionsvaror – här finns det inte parlamentarisk enighet om regler och mål, säger Georg Andrén och tillägger:

– Ett aktuellt och viktigt framsteg är att regeringen valde att införa flygskatten trots starkt politiskt motstånd, att regeringen alltså valde klimatet framför andra inrikespolitiska faktorer.

Att 2018 är ett år där Sverige går till val med tunga valfrågor som bland annat handlar om säkerhet, migration och klimatet menar Georg Andrén också har betydelse.

– Barometern ger oss tillfälle att ställa de olika partierna till svars nu när det är valår.

Louise Gårdemyr

Mer läsning