En organisation dela ut mat i ett fattigt område i New Delhi, Indien. Världsbanken skriver nu ned prognosen för den globala tillväxten 2023 och Sida befarar att andelen fattiga nu kan öka.

En organisation dela ut mat i ett fattigt område i New Delhi, Indien. Världsbanken skriver nu ned prognosen för den globala tillväxten 2023 och Sida befarar att andelen fattiga nu kan öka.

Prognos: Nu kan fattigdomen öka igen

Världsbanken har skrivit ned den globala tillväxtprognosen för 2023. Fattigdomen i världen riskerar nu att öka. 

Den globala tillväxten under 2023 väntas bli 1,7 procent. Det är en nedskrivning från prognosen som kom för ett halvår sedan och bedömde att den detta år skulle bli 3 procent. I vissa tillväxt- och utvecklingsländer ser läget illa ut. Enligt Susanna Gable, chefekonom på Sida, kan fattigdomsnivåerna nu öka.

– I oktober uppskattade Världsbanken att den globala fattigdomsminskningen var marginell, från 8,8 procent av jordens befolkning 2021 till 8,7 procent 2022. Sedan i oktober har prognosen förvärrats markant så det är tyvärr rimligt att förvänta sig en oförändrad eller till och med ökad fattigdomsnivå. Detta ska ses i kontrast till innan covid då den globala fattigdomen minskade med mer än 0,5 procentenheter per år, säger hon.

Extrem fattigdom är ett begrepp introducerat av Världsbanken som innebär att man har mindre än 1,9 US dollar per person och dag att leva på, inklusive allt: mat, kläder, bostad, värme, hygien, medicin, tandvård och så vidare.

Hård ekonomisk press

I Afrika söder om Sahara, där kring 60 procent av världens extremt fattiga finns, förväntas inkomsten per capita öka med endast 1,2 procent under 2023 och 2024.

– Där har pandemin satt en enorm press på statliga resurser. Utgifterna för skulder har ökat eftersom räntorna stigit samtidigt har skatteintäkterna minskat då tillväxten avtagit. Förmågan att bemöta en ökad fattigdom är därför begränsad, säger Susanna Gable. 

Kan bli värre

Samtidigt beräknas inkomsttillväxten per capita i tillväxtmarknader och utvecklingsekonomier under 2023 generellt att vara 2,8 procent. Innan covid-19-pandemin låg tillväxten på närmare 4 procent per år.

Det finns, enligt Susanna Gable, flera faktorer som kan göra att utvecklingen blir ännu sämre än Världsbankens prognos. Nya covid-19-utbrott, fortsatt höga mat och energikostnader, inflation  samt en ännu striktare penningpolitik tillsammans med växande geopolitiska spänningar, social oro och konflikter är några exempel. 

Mer läsning