Mamma och dotter besöker klinik för HIV i Nairobi, Kenya

Mamma och dotter besöker klinik för HIV i Nairobi, Kenya

EBA-rapport: Normer om sexuell hälsa måste tydliggöras bättre

Stödet är starkt för att flickor ska gå i skolan, men en majoritet accepterar våld i hemmet mot barn. En ny rapport från Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, rekommenderar ökad förståelse för värderingar och normer som främjar och motverkar sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, i Afrika söder om Sahara. 

Rapporten som bygger på nationella enkätundersökningar i Etiopien, Nigeria och Zimbabwe. Den visar att befolkningen har en positiv inställning till att flickor ska få fortsätta gå i skolan trots graviditet samt att våld mot kvinnor och könsstympning inte är försvarbart.

Vidare visar enkäten att det råder hög acceptans för våld i hemmet då 61 procent tycker det är acceptabelt att bruka våld på barn. Generellt finns även en låg acceptans till homosexualitet, skilsmässa och abort. 

– SRHR är ett komplext område där trender varken är förutsägbara eller konsekventa. Kontexten och demografin påverkar människors normer och värderingar. Men en påverkande faktor som var associerad med genomgående högre stöd för SRHR som helhet var en stark hushållsekonomi, säger Karin Båge, doktorandstudent på Karolinska institutet och konsult inom SRHR-policys. 

Ökat bistånd till SRHR

I rapporten går att utläsa hur SRHR-biståndet har sett ut över tid och skiftat mellan olika fokusområden.

Det samlade biståndet för SRHR från Sida har enligt författarna ökat från en miljard till cirka 1,6 miljarder kronor mellan 2010–2018, med ökat bistånd till sexuella och reproduktiva rättigheter över tid och minskat bistånd till sexuell och reproduktiv hälsa.

Vad biståndet exakt går till var svårt att utläsa utifrån den data som presenteras idag, enligt Jesper Sundewall, forskare vid Lunds universitet. 

Sida delar inte bilden att man satsar mer bistånd till sexuella och reproduktiva rättigheter och mindre på hälsa. 

– Författarna har gjort en egen analys av vår statistik, och det är inte den analysen vi gör. Vi vill inte dela upp SRHR på det sättet. Sida har kärnstöd till många organisationer där vi stödjer hela organisationens verksamhet, så det är väldigt svårt att dela upp att pengarna går just till rättigheter och inte hälsa. Dessutom driver vi en integreringsagenda så att hiv-relaterade tjänster erbjuds tillsammans med reproduktiva hälsotjänster och vill inte att våra partners bara erbjuder det ena eller de andra, säger Sarah Thomsen, verksföreträdare för hälsa och SRHR på Sida.

Rapporten belyser behovet av nya, nationellt representativa data om kön, makt och beslutsfattande för att förstå vilka sociala normer och värderingar som är diskriminerande, skadliga eller underminerar sexuell och reproduktiv hälsa.

Jämställdhet ska integreras i allt

Sarah Thomsen anser att det är viktigt att deras partnerorganisationer är medvetna om varför en norm finns. Hon instämmer med EBA-rapporten att det vore bra att sociala och genusnormer tydliggörs i Sidas strategier men påpekar samtidigt att Sida redan har en styrning där jämställdhet ska integreras i allt de gör, inte bara i frågor rörande SRHR, vilket i sig kräver arbete med sociala och genusnormer. 

– Det var inte förvånande att den nuvarande metoden Sida använder inte speglar det arbete vi gör och att vi således underrapporterar arbetet vi gör. Där kan vi absolut förbättras. Sida tar nu fram en ny beräkningsmodell för hur vi rapporterar SRHR som vi tycker bättre speglar vårt bistånd inom SRHR. Vi kommer även behöva jobba med positiva normer och värderingar i de olika kontexterna i en ännu större utsträckning, säger Sarah Thomsen.

Slutligen rekommenderar författarna att fokus på normer och värderingar ska vara avgörande i utvecklingssamarbetet för att stärka SRHR, att Sida och regeringen ska tydliggöra SRHR-normer i de strategier de jobbar utifrån, att det är viktigt att utgå från kontext och sammanhang i arbetet med normer. Vidare måste kvalitén och detaljnivån på data för att kategorisera SRHR-bistånd förbättras och långsiktiga insatser på flera nivåer krävs utifrån normernas komplexitet. 

Mer läsning

Avsnitt 153: Fotbolls-VM:s mörka baksida

Fotbolls-VM skulle bli Qatars väg in i finrummet. Men nu pratas det istället om brott mot mänskliga rättigheter och döda migrantarbetare. Byggnads Johan Lindholm, journalisten Martin Schibbye och skribenten Ekim Çaglar talar om sport och politik i senaste avsnittet av OmVärlden podd.