Juana Jorge Dominguez, till vänster, med sin son, Kevin, syster, Maria Jorge, och deras mamma, Maria Dominguez Perez, i byn Yalambojoch, i Guatemala, oroas sig för framtiden efter årets tropiska stormar.

Juana Jorge Dominguez, till vänster, med sin son, Kevin, syster, Maria Jorge, och deras mamma, Maria Dominguez Perez, i byn Yalambojoch, i Guatemala, oroas sig för framtiden efter årets tropiska stormar.

Efter stormarna ökar fattigdomen i Guatemala

De tropiska stormarna Eta och Iota har drabbat en miljon människor i Guatemala, framför allt ursprungsbefolkningen. OmVärlden har besökt byn Yalambojoch där flera odlingar förstörts.

Publicerad:

När stormen Eta drog in över Guatemala var Juana Dominguez, 35 år, först inte orolig. Hon bor i det lilla samhället Yalambojoch bland de dimmiga bergen på Guatemalas västra högplatå. Här inträffar regnoväder varje år.

Denna gång utvecklades ovädret till något som ingen i Yalambojoch hade sett förut. Efter tre dagars regn började Juana Dominguez grannar fly uppåt bergen i rädsla för att vatten skulle forsa nedför bergväggarna och begrava deras hus. De hade hört om hur ett hundratal människor försvunnit under ett ras av bergsgyttja i Alta Verapaz, centrala Guatemala.

– Den 6 november ringde mina släktingar och vänner från Bulej, ett samhälle här ovanför oss. De sa att det stod flera meter vatten i deras hus. Den natten kunde vi inte sova. Vi började planera vår flykt härifrån, säger Juana Dominguez.

Juana Dominguez bestämde sig senare för att stanna hos sin familj. I hennes kök påminner små vattenpölar om hur regnet forsade in i huset under ovädrets första dagar.

– Vi tömde och tömde för att vattnet inte skulle stiga för mycket. Huset klarade sig men mina odlingar gjorde det inte, säger Juana Dominguez.

Stormens öga nådde aldrig Guatemala men förödelsen runt om i landet är omfattande. En stor del av dem som drabbats i Guatemala tillhör, precis som Juana Dominguez, den fattiga ursprungsbefolkningen.

Byn Yalambojoch klarade sig undan stormarnas ögon, men många skördar har förstörts. Foto: James Rodriguez

I Yalambojoch odlar många av invånarna majs och bönor för eget bruk och säljer broccoli, blomkål och andra grödor på marknader. Till skillnad från flera samhällen i närheten översvämmades inte hela hus i Yalambojoch, men samtliga skördar står under vatten.

Juana Dominguez odlar lökplantor, pumpa, grönsaken kayote och trädtomat att sälja. Hon hjälper till att städa på en skola i Yalambojoch och försörjer ensam sin familj på sex personer. Bakom Juana Dominguez bostad sticker toppen av några huisculblad upp från en sjö av vatten.

– Efter det första regnet trodde jag att vi kunde rädda en del av grödorna. Sedan kom det andra regnet och förstörde allt, säger Juana Dominguez.

Med regn menar hon stormarna. Det första regnet är stormen Eta och det andra stormen Iota, som kom två veckor senare.

Fem minuter bort från Juana Dominguez bor 42-årige Pascual Gómez med sin fru och 13-årige son. Han är före detta vice ordförande i den lokala skogsföreningen och känd som en ledarfigur i Yalambojoch. Liksom omkring hälften av samhällets invånare har han tillbringat flera perioder i USA.

För sina ihoparbetade dollar har Pascual Gómez investerat i ett ordentligt bostadshus med matbutik. Det gör honom mindre sårbar för regnet än de grannar som bor i hus av trä och lever på sina odlingar.

– Däremot tror jag att regnet kommer att påverka försäljningen i min butik. Människor har förlorat sin matförsörjning, sina inkomster och fattigdomen kommer att öka.

Pascual Gómez bor bättre än de flesta i byn, men förutspår ökad fattigdom efter årets stormar. Foto: James Rodriguez

På Guatemalas västra högplatå lever fyra av fem invånare i fattigdom. Enligt den amerikanska biståndsmyndigheten USAID lider 67 procent av alla barn under fem år av kronisk undernäring. Förutom att ägna sig åt småbruk skördar många invånare kaffe till stadigt sjunkande världsmarknadspriser, eller hjälper till att bygga bostadshus. Nu står kaffefälten under vatten och byggprojekten stilla, säger Pascual Gómez.

– Människor har inte kunnat ta sig ut och arbeta sedan regnet kom. Jag leder fyra olika byggnadsarbeten här i Yalambojoch som är pausade på grund av regnet. När det upphört kan vi förstås återuppta arbetet. De förstörda odlingarna kommer däremot att innebära problem under sex, sju månader, tills vi kan skörda igen.

Guatemalas president Alejandro Giammattei är en av de ledare i regionen som trycker på för snabb tillgång till bistånd från FN:s klimatfond, vilken han menar är för långsam och svår att få tillgång till. I Yalambojoch är förtroendet för staten och myndigheter låg. Varken Pascual Gómez eller Juana Dominguez räknar med någon statlig hjälp.

– Vi har inte hört något om att regeringen kommer att hjälpa oss med våra förlorade skördar och inkomster. Just nu verkar det som att hjälpen koncentreras på de platser där hela hus är översvämmade och människor har dött, säger Pascual Gómez.

Trots allt har Yalambojoch klarat sig bra jämfört med andra platser i Guatemala, påpekar Juana Dominguez.

– Skulle situationen förvärras tror jag inte att någon från regeringen kommer hit för att se hur vi har det. Kanske när regnet slutat.

Linnea Fehrm, frilansjournalist

Mer läsning