En man vadar med sin son genom översvämningarna som drabbade Phnom Penh i Kambodja år 2020.

En man vadar med sin son genom översvämningarna som drabbade Phnom Penh i Kambodja år 2020.

En miljard barn hotas av klimatkrisen

Klimatförändringarna utsätter världens barn och unga för extremt stora risker. Det slår Unicef fast i en rapport som visar att klimatförändringarna utgör det största hotet för världens barn och unga.

Publicerad:

FN:s barnfond Unicef har mätt riskerna med klimatförändringarna utifrån ett barnrättsperspektiv. Resultatet presenteras i ett globalt index som visar att nästan alla barn på jorden utsätts för klimatrelaterade risker. Av dessa utsätts 330 miljoner barn för fem eller fler risker samtidigt.

– Klimatförändringarna är djupt orättvisa. Inget barn är ansvarigt för den stigande temperaturen, men de betalar ändå det högsta priset. Barn från de minst ansvariga länderna lider mest av alla, säger Henrietta Fore, Unicefs högsta chef, i ett uttalande.

Rapporten visar att de länder som drabbas hårdast av klimatförändringarna också är de länder som är minst ansvariga för problemet.

I det globala indexet klassas 33 länder som länder med ”extremt hög risk” när det häller klimatförändringarnas påverkan på barn. I dessa länder bor sammanlagt en miljard barn, vilket är knappt hälften av alla barn i världen. Tillsammans släpper de 33 länderna enbart ut nio procent av de globala koldioxidutsläppen, medan de tio länderna som släpper ut mest koldioxid står för hela 70 procent av de globala utsläppen.

Till följd av klimatförändringarna riskerar barnen att utsättas för olika typer av naturkatastrofer. Tillsammans med bristen på rent vatten, sanitet, sjukvård, skydd och utbildning innebär det en extremt hög utsatthet. Särskilt stora är riskerna i Centralafrikanska republiken, Tchad, Nigeria, Guinea och Guinea-Bissau.

Unicefs rapport överlämnades under fredagen, den 20 augusti, till barn- och jämställdhetsministern Märta Stenevi av klimataktivisten Greta Thunberg, tre år är efter att hon inledde sin klimatstrejk utanför Sveriges riksdag.

– Det är barn som drabbas mest av klimatkrisen, även om det inte är barn som orsakat den. Men vi är inte bara offer, vi är ledare för den här kampen. När vi pratar om barn, glöm inte att makthavare inte bara berövar oss vår framtid, utan även vår nutid, sa Greta Thunberg, under Unicefs presskonferens vid lansering av rapporten.

Unicef Sverige uppmanar politiker och företag att lyssna på barn och unga och vidta åtgärder som skyddar dem från klimatrisker genom att:

  • Öka investeringarna för klimatanpassning och motståndskraft gällande livsviktiga samhällsfunktioner som vatten, hygien, hälsa och utbildning. 
  • Prioritera kraftfulla åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Framför allt höginkomstländerna måste minska sina utsläpp med minst 45 procent fram till 2030 (jämfört med 2010 års nivåer). 
  • Låt barn delta och ha inflytande i alla regionala, nationella och internationella klimatförhandlingar och beslut. 
  • Utbilda barn och unga inom klimatfrågor, för att de bättre ska kunna skydda sig vid klimatförändringarnas konsekvenser.
  • Alla länder måste öka takten i arbetet med de globala målen i Agenda 2030. Unicef Sveriges ansvar är att följa upp Agenda 2030 kopplat till barns rättigheter.

Mer läsning