Över 20 miljoner människor har tvingats på flykt till följd av klimatkatastrofer varje år under de senaste tio åren. Det är mer än en person varannan sekund.

Över 20 miljoner människor har tvingats på flykt till följd av klimatkatastrofer varje år under de senaste tio åren. Det är mer än en person varannan sekund.

En ny klimatflykting varannan sekund

Klimatrelaterade katastrofer är den vanligaste orsaken till att människor tvingas på flykt i sitt eget land, visar en ny rapport från Oxfam. De senaste tio åren har över 20 miljoner nya klimatflyktingar skapats varje år.

Publicerad:

När människor tvingas lämna sina hem är det mycket mer sannolikt att det sker på grund av cykloner, översvämningar, bränder eller andra klimatrelaterade katastrofer, jämfört med exempelvis jordbävningar eller konflikter. Det visar en ny rapport från organisationen Oxfam som kartlagt den här typen av katastrofer under det senaste decenniet.

Rapporten visar på en tydlig ojämlikhet i vilka som drabbas av de här konsekvenserna. Den senaste tidens översvämningar i Europa och bränder i Australien har visserligen tvingat tusentals människor från sina hem, men mest utsatta är människor i låginkomstländer.

Efter cyklonen Idai i mars 2019 tvingades exempelvis 51 000 personer på flykt i Zimbabwe. De hårdast drabbade människorna levde på landsbygden med dålig infrastruktur och bostäder som inte klarade kraftiga vindar och regn.

En invånare i Indien eller Nigeria löper enligt Oxfam mer än fyra gånger så stor risk att tvingas på flykt av extrema väderkatastrofer, jämfört med en amerikan. Allra mest utsatt är man i Asien: cirka 80 procent av alla som tvingats på flykt under det senaste decenniet bor i denna region, som omfattar 60 procent av hela världens befolkning.

Fattiga lider för våra utsläpp

Robert Höglund, kommunikationschef på Oxfam Sverige, säger att det är tydligt att människor i fattigdom tar smällen från den rika världens utsläpp.

– Klimatojämlikheten är orättvis och farlig. Rika länder måste betala för den skada de ställt till med och ge utvecklingsländer tillgång till den finansiering de behöver för att kunna återhämta sig från klimatkatastrofer och anpassa sig till ett varmare klimat. Sverige ger relativt mycket klimatfinansiering men det borde ske utöver det ordinarie biståndet, säger han.

Detta förväntas bli en viktig fråga under FN:s klimattoppmöte i Madrid som inleds idag, måndag. Organisationer som Oxfam driver ihop med utvecklingsländer på för att man ska inrätta en ny fond för att hjälpa länder och samhällen med återhämtning och återuppbyggnad efter att ha drabbats av klimatkatastrofer.

Axel Kronholm

Mer läsning