Student på St. Francis of Assisi School i Cebu, Filippinerna som kollar sin telefon efter lektionen. Unga världen över drabbas varje dag av mobbning online.

Student på St. Francis of Assisi School i Cebu, Filippinerna som kollar sin telefon efter lektionen. Unga världen över drabbas varje dag av mobbning online.

En tredjedel av världens unga blir mobbade online

Mobbning på nätet är ett växande globalt problem. Vem ska egentligen ta ansvar? Den frågan ställs i en ny rapport från Unicef som studerat ungas välmående i 30 länder.

Publicerad:

FN-organets rapport visar på att nätmobbningen är ett växande problem i världen. 170 000 personer mellan 13-24 år deltog i enkätundersökningen och var tredje person uppgav att de har upplevt nätmobbning.

– Uppkopplade klassrum betyder att skolan inte längre slutar när eleven går från lektionen, och, tyvärr, så gör inte heller skolgårdsmobbningen det, säger Unicefs verkställande direktör Henrietta Fore.

Som en del av undersökningen frågade man om hos vem ansvaret ligger för att unga ska kunna använda sociala medier utan risk för mobbning. Ungefär en tredjedel tyckte att ansvaret låg hos regeringarna runt om i världen, en tredjedel menade att det var de unga själva som måste se till att mobbningen slutade och en tredjedel tyckte att det var internetföretagen som har huvudansvaret.

Henrietta Fore menar att ansvaret ligger hos oss alla och kräver att regeringar, lärare och föräldrar världen över ska skapa bättre förutsättningar för ungas välmående online. Det behövs bättre riktilinjer och information om internetmobbning för att fånga upp dessa unga, förklarar hon.

"Det är inte så konstigt att det händer"

I Sverige har Statens medieråd på uppdrag från regeringen arbetat med kampanjen No Hate Speach Movement sedan 2013 som tagits fram i Europarådet. Kampanjen syftar till att höja barn och ungas kunskaper om rasism och andra typer av fientligheter online samt att ”stimulera till kritiskt tänkande vid användning av medier”.

Ulf Dalqvist från Statens medieråd berättar att ny statistik om ämnet kommer att lanseras på tisdag och vill därför inte gå in på detaljer kring hur det ser ut i Sverige idag förrän uppgifterna släppts.

– Generellt kan jag däremot säga att all forskning visar att det finns ett starkt samband mellan mobbning på nätet och i verkliga livet. Det handlar om en förlängning av mobbningen som främst är en fråga för skolan. Vi tror inte att riktade insatser mot e-mobbning är effektivt i sig utan man behöver ett helhetsgrepp, säger Ulf Dalqvist.

Dalqvist förvånas inte över att situationen ser ut som den gör.

– Det är inte så konstigt att det händer, internet är ju en social mötesplats för de flesta och inte minst unga, så mobbningen följer bara med, säger han.

Sofie Axelsson

Mer läsning

Vaccinering mot covid-19 i USA.

Avsnitt 125: Vaccin till alla

Trots stora vetenskapliga framgångar med att få fram vaccin mot covid-19 råder en kraftig global snedfördelning mellan vilka som får vaccinet. Gäster i OmVärldens sommarpodd är Stefan Swartling Peterson, professor i global hälsa, och Pieter-Jan van Eggermont, humanitär rådgivare på Läkare utan gränser.