Nu har Sida meddelat hur besparingarna av Infokomstödet drabbar deras partnerorganistationer.

Nu har Sida meddelat hur besparingarna av Infokomstödet drabbar deras partnerorganistationer.

Sida lämnade besked om Infokomstödet

Sida har nu informerat sina partnerorganisationer om hur besparingarna av stödet för information och kommunikation drabbar dem.

– Våra farhågor bekräftades. Stödet för 2023 dras in, säger Anna Kakuli, kommunikationschef på Union to Union, strax efter att de fick besked från biståndsmyndigheten Sida.

Den fackliga biståndsorganisationen hade ansökt om ett infokomstöd på 14,8 miljoner för 2023. De kommer endast att få en mindre summa för att avsluta de projekt som pågick förra året. Det innebär att deras stora projekt, som till exempel nyhetssajten Arbetet Global och Arbetsvärlden Global inte kommer att få några pengar via Union to Union.

Den nya regeringen har, som OmVärlden tidigare rapporterat, uppgett att de vill satsa mer på stöd till Ukraina och därför har kraftigt minskat i det så kallade Infokomstödet. Budgeten för 2022 var tidigare 155 miljoner kronor, vilket senare minskade till 101 miljoner efter avräkningarna från biståndet. För 2023 är budgeten maximalt 20 miljoner. I regeringens regleringsbrev till Sida står också att under 2023 ska det ske en prövning om Infokom-strategin ska avslutas eller om den ska finnas kvar.

Plan för besparing

De senaste veckorna har Sida tagit fram en plan för hur neddragningarna ska genomföras. Myndigheten har ännu inte fattat ett formellt beslut, vilket förväntas fattas den 23 januari. I dag, fredag, har de dock informerat sina 20 partners om vilka konsekvenser neddragningarna får.

Flera organisationer som drev projekt 2022 kommer att få en mindre summa, för att kunna rapportera och avsluta sina projekt. I brevet, som OmVärlden tagit del av, står det:

”Alla ni som har haft pågående insatser under 2022 kommer att få en likvärdig andel (8 %) av det av Sida planerade utbetalningarna för 2023."

ForumCiv hade planerat att fördela 34 miljoner i Infokomstöd 2023. Nu kommer flera projekt att avslutas och planerade ställs in. Ett exempel är ett projekt som Östgruppen hade i Ukraina.

Diskuterar uppsägningar

För Palmecenter innebär beslutet att man kanske har cirka 400 000 kronor att röra sig med för 2023 som ska användas till att avsluta de aktiviteter som påbörjades under förra året. Budgeten för 2022 var cirka 5,4 miljoner kronor.

– Vi tittar just nu på konsekvenserna, bland annat har vi påbörjat dialog med facket om uppsägningar, säger Anna Sundström, generalsekreterare för Palmecenter.

Hon vill inte gå in på exakt hur många i personalen som kan beröras. Anna Sundström påpekar att situationen även påverkas av de nerdragningar som aviserats för CivSam (minus 10 procent) och för Myanmar (Burma). I Myanmar driver organisationen tillsammans med partners projekt kring demokratiutveckling med fokus på kvinnors deltagande, utbildning för minoriteter och arbetares rättigheter.

– Direktivet från Sida är att inte ingå några nya avtal och sedan får vi se vilka  prioriteringar som kommer att göras, säger Anna Sundström.

Palmecenter är organisatör av Globala torget under Bokmässan med ett 70-tal aktörer. Hur framtiden blir för det projektet är oklart. 

– Vi får generellt se i vilken mån det går att hitta annan finansiering, vi vill förstås fortsätta att arbeta med opinion. Men det är ju inte så att andra organisationer heller sitter på massa pengar just nu, konstaterar Anna Sundström.

– Det här var medel som skapade direktkontakt mellan några av världens utsatta och svensk allmänhet. Beskedet som vi har fått i dag ger oss inte ens någon chans att avsluta de projekt som vi stödjer på ett ansvarsfullt sätt. 

Svenska missionsrådet påverkas också av det indragna stödet. De uppger att en konsekvens blir att det blir svårare att mobilisera stöd i Sverige för exempelvis människorättsförsvarare i Latinamerika eller sydsudanesiska unga som vill förändra sitt land och utkräva sina rättigheter.

David Grossman
Erik Larsson

Mer läsning