En av de första sakerna en republikansk president brukar göra är att skriva under "gag-rule" –så även Donald Trump. Det här sker ofta för att blidka den kristna högern som stött presidentkandidaten.

En av de första sakerna en republikansk president brukar göra är att skriva under "gag-rule" –så även Donald Trump. Det här sker ofta för att blidka den kristna högern som stött presidentkandidaten.

Ett år med gag rule – så har kvinnorna drabbats

För ett år sedan återinförde Trump the global gag rule – som hindrar amerikanska biståndspengar att gå till organisationer som stödjer aborträtten. Vem drabbas, hur har världen agerat och vilka insatser görs för att ersätta USA:s frysta stöd? OmVärlden har analyserat läget inför årsdagen.

Att få tillgång till säker och laglig abort blir allt svårare runt om i världen på grund av USA:s globala biståndspolitik kopplad till hälsa. Ett av Donald Trumps första beslut efter att han tillträdde som president i januari 2017 var att återinföra Mexico City Policy (MCP), eller the global gag rule – munkavleregeln – som den också kallas eftersom den förbjuder organisationer att ens prata om abort.

Trump förvärrade situationen ytterligare genom att utöka policyn i något som heter Protecting Lives in Global Health Assistance (PLGH) (på svenska: "värna livet i det globala hälsobiståndet").

Tidigare gällde gag-rule endast de pengar som gick till utländska organisationer som får amerikanskt stöd för att arbeta med just sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) – drygt 600 miljoner dollar. Men den nya PLGH-policyn innebär att hela den amerikanska budgeten för global hälsa – ett stöd på cirka nio miljarder dollar har inkluderats.

Under Trump slår alltså gag-rule betydligt bredare och hårdare – och påverkar även de organisationer som arbetar med hiv, tuberkulos, malaria och barnsjukvård.

Fattiga flickor och kvinnor drabbas hårdast

Konsekvenserna av frysta medel och i förlängningen tillgången till service kring sexuell och reproduktiv hälsa är stora. När republikanska presidenter återinför gag-rule – och det gör de alltid – leder det till ett ökat antal oönskade graviditeter och osäkra aborter, med skador och död som konsekvens. Vem som betalar priset? Flickor, ungdomar och kvinnor i fattiga länder i första hand.

När gag-rule nu återinfördes tog Sida fram ett positionspapper för att vägleda sin personal i vilka regler som nu gäller, och för att eventuellt vidta åtgärder vad gäller samarbetsavtal som inte längre kan uppfyllas med anledning av att organisationer valt att underteckna den amerikanska policyn. Och, det fanns organisationer som skrev under ordern. Bland annat Save the Children International (SCI).

Gunilla Carlsson rasade mot Rädda barnen

Det rörde upp känslor hos många som arbetar med barn och ungas rättigheter. I OmVärldens podd från Almedalen rasade exempelvis förra biståndsministern i regeringen Reinfeldt, Gunilla Carlsson, numera biträdande chef vid UNAIDS, mot Rädda Barnens ordförande Lise Bergh.

Carlsson ansåg att Rädda Barnen svek flickor och unga kvinnor när de tog avstånd från aborträtten. Lise Bergh förklarade att beslutet togs av den globala styrelsen men att de ger de nationella kommittéerna fritt handlingsutrymme att fortsätta arbeta med SRHR, inklusive aborträtten.

Sedan dess har flera svenska organisationer arbetat sig fram till lösningar som gör att de kan fortsätta att arbeta med hela SRHR-agendan. Pressavdelningen på Rädda Barnen skriver i mejl till OmVärlden att de haft en nära dialog med Sida sedan gag rule återinfördes.

– Save the children international drev ett Sida-finansierat program i Södra Afrika, som handlar om SRHR och abortfrågor. När SCI undertecknat gag-rule kunde de inte fortsätta med det. Svenska Rädda Barnen utarbetade då en plan i nära dialog med Sida för att lyfta ut programmet ur SCI (den internationella organisationen.reds anm) och fortsätta genomförandet i samarbete med två andra nationella kommittéer, Save the Children South Africa och Save the Children Swaziland, skriver presschefen Carl Lagerqvist.

”Svenska Rädda barnen stod upp”

Pia Engstrand är verksföreträdare för hälsa och SRHR på Sida. Hon menar att Rädda Barnen fick arbeta hårt för att säkra genomförandet av SRHR-programmet i den afrikanska regionen.

– Vi är mycket glada för att vi inte behövde avbryta stödet till flickor och unga kring sexualupplysning i och med att SCI skrev under gag-rule. Svenska Rädda Barnen tog därmed ställning för SRHR, bekräftar Pia Engstrand.

På barnrättsorganisationen Plan International Sverige säger programchefen Pia Stavås Meier att de har haft en ingående diskussion i sin organisation om gag-rule.

– Vi har frågat oss vad gag rule betyder för oss och hur ska vi ställa oss till det. Det var mycket diskussion innan vi hamnade rätt, vilket vi till slut gjorde. 2016 tog vi fram en ny global policy med ett mycket starkare flicka-fokus. Nu är vi en barnrättsorganisation där flickor och flickors utsatthet och deras inkludering har högsta prioritet, säger Stavås Meier och fortsätter:

– Vi har också tagit fram en global strategi för SRHR som antagits av vårt högsta globala organ som erkänner flickors och kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp och därmed rätten till abort. Det är väldigt skönt att ha i ryggen i den här situationen. Mot denna bakgrund har vi nu kommit fram till att vi inte ska tysta oss själva, inte skriva på något som tystar oss och vi ska heller inte tysta våra partners.

”Djävulskt instrument”

Det har varit en mycket besvärlig tid menar Pia Stavås Meier. Men Plan har kontinuerligt informerat Sida om läget.

– Vi haft en nära och bra dialog med Sida och fått stor respekt för hur svårt det är att hantera det här. Det är ett djävulskt instrument som har utvecklats, många organisationer har haft stora utmaningar i att hantera det, säger Pia Stavås Meier och fortsätter:

– Ibland får vi ställa saker mot varandra på ett sätt som är helt inhumant. Till exempel måste vi fråga oss om vi kan fortsätta arbeta med det här stora projektet för barn som har förlorat sina föräldrar i aids – eller måste vi dra tillbaka de här pengarna? Det är mycket komplicerade avvägningar som behöver göras och som drabbar människor. I vårt fall barn, menar hon.

Enligt Pia Engstrand är det inga organisationer, varken svenska eller bland partners, som förlorat sin Sida-finansiering på grund av gag-rule. De är mycket nöjda med att deras partners som de har i SRHR-arbetet står upp för aborträtten.

– Vi ser däremot att flera av våra stora partners förlorar amerikansk finansiering när de står fast vid att de måste fortsätta informera om och arbeta med abortvård. Marie Stopes och IPPF (The International Planned Parenthood Federation) till exempel. Det får stora konsekvenser för organisationerna, men framför allt för kvinnor, flickor och ungdomar på marken som förlorar hälsotjänster relaterade till sexuell och reproduktiv hälsa, säger hon.

Stora konsekvenser för Sidas globala nyckelpartner

En av Sida:s största globala nyckelpartner när det kommer till SRHR är alltså IPPF. De kommer att förlora cirka 900 miljoner kronor i och med att de inte skrivit under gag-rule. IPPF har uppskattat konsekvenserna av de förlorade biståndsmedlen för en rad av deras medlemsorganisationer globalt.

Ett exempel är Family Guidance Association of Ethiopia som räknat ut att nedskärningarna på grund av gag-rule och PLGHA kommer att resultera i att 1,8 miljoner etiopier nekas tillgång till sexuell och reproduktiv service och rådgivning de kommande tre åren. Av dessa är 55 procent ungdomar under 24 år. Ett annat exempel är Mocambique där upp emot en halv miljon människor, merparten unga, beräknas förlora möjligheten att vända sig till vård och service som räddar liv. Noga räknat kommer 818 000 SRHR-serviceinrättningar till unga försvinna och kring 50 000 andra hälsomottagningar som arbetar med hiv och tuberkulos tvingas lägga ned verksamheten.

I Malawi har The Family Planning Association (FPAM) beräknat att de kommer förlora 20 procent av sin budget. Det betyder att mellan 2017-2019 kommer det bli nödvändigt att reducera antalet klinikpersonal med drygt 50 procent och över 100 ”servicepoints” kommer beröras.

Pia Engstrand säger att det är först nu 2018 som de verkliga följderna kommer att synas.

– Kontrakten som USAID skrivit med sina partners förnyades under hösten och det är först nu som gag-rule finns med. I år kommer vi se mer tydligt vilka organisationer som fått sina medel frysta och hur de drabbas. De stora organisationerna vet redan vilka pengar som saknas och har börjat skära i sina kostnader och minska personal, säger Pia Engstrand.

Initiativet She Decides växer

Dagen efter att gag-rule återinfördes förra året lanserade den nederländska ministern Lilianne Ploumen initiativet She Decides som en motreaktion. Nederländerna satsade 100 miljoner kronor (10 miljoner euro) i stöd för flickor och kvinnors rättigheter att själva få bestämma över sin kropp och sexualitet.

I mars 2017 hölls en givarkonferens med samma namn i Bryssel där representanter från 50 nationer deltog. Initiativet drog in nästan 2 miljarder kronor och Sverige bidrog med 200 miljoner. Men i förhållande till de summor som går förlorade på grund av munkavleregeln har det sagts att det She Decides drar in otillräckligt. Men Sidas Pia Engstrand motsäger det.

– She Decides startades som en konferens, men har nu utvecklats till en rörelse som fått in ganska stora resurser. När jag kollade i förra veckan har 400 miljoner euro mobiliserats inom ramen för She Decides. Så pratet om att She Decides är en droppe i havet är passé, säger hon.

Mitt i en mörk tid vill Pia Engstrand ändå gärna lyfta fram aspekten att återinförandet av gag-rule fört det goda med sig att abortfrågan diskuteras på ett mer framträdande sätt. Både bland regeringar och organisationer. Gag-rule har fått organisationer att diskutera vad SRHR-verksamhet ska omfatta för att faktiskt försvara kvinnors och flickors rättigheter.

Anna Knöfel Magnusson