Diskrimineringen av kvinnor och flickor har drastiskt ökat efter talibanernas maktövertagande.

Diskrimineringen av kvinnor och flickor har drastiskt ökat efter talibanernas maktövertagande.

Ett år med talibanerna: Svält, trakasserier och fattigdom

Idag, den 15 augusti, är det ett år sedan talibanerna tog över styret av hela Afghanistan.  Ett år där rapporterna och artiklar i OmVärlden avlöst varandra om svält, trakasserier av kvinnor, raserad ekonomi och inskränkningar av media. Här en kort summering.

Afghanistan, sedan länge ett av världens fattigaste länder, har befunnit sig i konflikt i över 40 år. I och med talibanernas andra maktövertagande 2021 har den humanitära krisen blivit större och de framsteg som gjorts, för exempelvis kvinnors rättigheter, har suddats ut.

Fattigdomen och hungern har ökat

Under hösten 2021 varnades för svält och under första halvåret av 2022 har fattigdomen i landet ökat dramatiskt. Det är estimerat att cirka 90 procent av de afghanska hushållen inte har tillräckligt att äta. Mer än hälften av befolkningen beräknas vara direkt beroende av jordbruket för sin försörjning. Torka och översvämningar har i tillägg till den väpnade konflikten, och i ökad utsträckning, bidragit till att miljontals afghaner lever som internflyktingar.

Kvinnors rättigheter har gått bakåt

Diskrimineringen av kvinnor och flickor var, och förblir under talibanernas styre, ett stort hinder för landets utveckling och har drastiskt ökat efter talibanernas maktövertagande. I september 2021 avskaffade talibanerna ministeriet för kvinnofrågor och ersatte det med Ministeriet för predikan och vägledning och spridning av dygd och förebyggande av last. En institution med mandat att upprätthålla regler om medborgarnas beteende, inklusive hur kvinnor klär sig och när eller om kvinnor kan flytta utanför hemmet utan sällskap av en manlig släkting. Detta ministerium släppte bland annat ett dekret som säger att endast kvinnors ögon får synas och de måste därför bära burka eller heltäckande hijab samt att kvinnor endast får visa sig utanför hemmet i sällskap av en manlig släkting.

Flickor förbjuds gå i skolan

Afghanistans befolkning är mycket ung; två tredjedelar är under 25 år. Sedan 2001 har antalet barn som går i skolan ökat från cirka 800 000 till över 9 miljoner. Andelen flickor i skolan har ökat från nära noll till 39 procent, men många barn går fortfarande inte i skolan. Andelen läs- och skrivkunniga är bland de lägsta i världen och bara en av fyra kvinnor kan läsa och skriva. Kvinnors och flickors tillgång till utbildning är sämre än mäns och pojkars, särskilt på landsbygden, och har försämrats väsentligt efter Talibanerna tog över. Under våren deklarerade även Talibanerna att flickor bara får gå i skolan till och med sjätte klass.

Fri media inskränks

Afghanska medier har även de minskat, 219 av totalt 547 medier har stängt ner och 60 procent av de journalister som tidigare jobbade har slutat. Bland kvinnor i journalistyrket är nedgången ännu större, 76 procent av dem har slutat arbeta. Orsaken till detta beror inte på några formella ändringar i landets lagar. Det finns fortfarande en medielag från 2015 som talibanerna har sagt fortfarande gäller, dock med vissa nya regler och sharialagar som gör att många journalister inte törs rapportera fritt.

Våld drabbar även civilbefolkningen. Sedan den 15 augusti förra har organisationen Armed Conflict Location and Event Project (ACLED) registrerat 961 dödliga incidenter där hälften bedöms ha utförts av talibanernas trupper. "Trots att de utlovade en amnesti riktar sig talibanerna systematiskt mot tidigare medlemmar av afghanska nationella försvars- och säkerhetsstyrkor", såväl som kvinnor, aktivister och journalister", säger Habib Khan på Afghan Peace Watch.

Sveriges stöd

Flera av de tyngsta biståndsorganisationerna bjöds i maj in till Sverige för att diskutera Sidas planerade storsatsningen på Afghanistan. Ett krav från Sida var att inga pengar får gå via talibanregimen. Det ska inte heller vara möjligt att göra utbildningssatsningar på skolor som inte undervisar flickor eller på annat sätt är diskriminerande mot kvinnor eller andra grupper. Det har utmynnat i Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Afghanistan 2022–2024 och publicerades 1 juli 2022.

Mer läsning