EU är på väg att införa tullar på varor som påverkar klimatet mycket, men förslaget är kontroversiellt.

EU är på väg att införa tullar på varor som påverkar klimatet mycket, men förslaget är kontroversiellt.

EU:s klimattullar ett steg närmare verklighet

Förslaget om importtullar på klimatförstörande varor har godkänts av EU:s finansministrar. Tullarna är en viktig – men inte helt okontroversiell – del av EU:s paket för att nå klimatmålen.

CBAM, som EU:s nya klimattullar kallas, är tänkta att göra det dyrare och därmed mindre attraktivt för företag inom unionen att importera varor som sätter hård press på klimatet, som till exempel aluminium, stål, cement och konstgödsel.

Idén är att den som släpper ut också är den som ska betala för nedsmutsningen. Så har det inte sett ut historiskt, då de rikare delarna av världen exporterat stora delar av sina utsläpp till fattigare länder, som fått betala ett högt pris för dem.

”En seger”

Nu kan det vara slut på det när CBAM tagit ännu ett steg genom unionens långa beslutsprocess. Under veckans möte tog EU:s finansministrar förslaget.

Bruno Le Maire, Frankrikes ekonomi- och finansminister, kallade i ett pressmeddelande beslutet för ”en seger för den europeiska klimatpolitiken”.

– Genom detta verktyg kan vi påskynda utfasningen av fossila bränslen i vår industri och samtidigt skydda den från företag i länder med mindre ambitiösa klimatmål. Det kommer också att uppmuntra andra länder att bli mer hållbara och minska sina utsläpp, sa han.

Nu återstår det för EU:s ministerråd att fatta beslut i en rad andra frågor som är nära kopplade till CBAM och att sedan att börja förhandla med Europaparlamentet inför omröstningen kring EU:s stora klimatpaket, där CBAM ingår, som väntas till våren eller sommaren.

Kina kritiskt

CBAM är världens första klimatskatt eller tull på import av varor som är klimatbovar. EU:s initiativ har fått andra länder och regioner att börja diskutera liknande lösningar. En del länder som är stora importörer till EU av de varor som kan komma att beröras av tullarna har reagerat kraftigt på förslaget. Kina hävdar till exempel att CBAM bryter mot principer för internationell handel, något EU tillbakavisar.

OmVärlden rapporterade i december om att de pengar EU får in från klimattullarna föreslås gå in i en fond som ska finansiera klimatarbete i utvecklingsländer, såsom minskning av utsläpp och mildring av effekterna av klimatförändringarna.

Svenska Karin Karlsbro (L), den EU-parlamentariker som ansvarar för parlamentets arbete med att ta fram en plan för det nya systemet, sa då att det kommer att röra sig om intressanta summor.

– För att få en global trovärdighet för det här instrumentet måste de minst utvecklade länderna få tillgång till stöd att ställa om genom den här mekanismen, sa hon.

CBAM står för Carbon Border Adjustment Mechanism. Tullarna är tänkta att fungera parallellt med EU:s redan etablerade utsläppshandelssystem.

Mer läsning