Barn och kvinnor i Taiz City, i Jemen fyller på dunkar med vatten - en bristvara i landet som nu lidit fem år av krig och drabbats hårt av kolera och i värsta fall även corona. 

Barn och kvinnor i Taiz City, i Jemen fyller på dunkar med vatten - en bristvara i landet som nu lidit fem år av krig och drabbats hårt av kolera och i värsta fall även corona. 

Fem år av krig i Jemen – den humanitära krisen allt värre

I mars har kriget i Jemen pågått i fem år. Cirka 80 procent av befolkningen är beroende av nödhjälp och oron är står för att coronaviruset kan leda till svält och fler sjuka.

Publicerad:

Det fem år långa kriget i Jemen pågår utan synligt slut. Detta trots att de stridande parterna möttes för fredssamtal i Stockholm i december 2018.

Direkta strider mellan den saudileddda koalitionen och Huthirebellerna har på sistone avtagit. Konflikten har också hamnat i skuggan av andra händelser i världen, men läget för befolkningen har inte förbättrats. Cirka 80 procent av invånarna i landet är helt beroende av internationell nödhjälp, som mat, mediciner och sjukvårdsmaterial.

Enligt FN är konflikten i Jemen den just nu värsta humanitära krisen i världen.

— Läget är akut med fem miljoner barn som är i den så kallade CR3-fasen vilket är en nivå precis innan akut undernäring, säger Alan Frisk, biträdande humanitär chef på Rädda Barnen.

Alan Frisk skulle ha varit i Jemen nu, men på grund av coronaviruset och resestopp är han kvar hemma. Det gäller även hjälparbetare från andra organisationer i Jemen. Kriztin Solberg, regional handläggare på Svenska Röda Korset och landsansvarig för Jemen, säger till OmVärlden att hon ställt in en resa som var planerad till början av april.

Oavsett coronaviruset är hjälparbete i Jemen svårt.

— Säkerhetssituation i Jemen är allvarlig vilket gör det svårjobbat för humanitära organisationer, vi har strikta säkerhetsregler och svårt att röra oss med våra internationell personal. Därför arbetar vi med Jemens Röda Halvmåne, som sköter verksamheten för vår räkning, säger Kriztin Solberg,

Både Kriztin Solberg och Alan Frisk lyfter fram Jemens undermåliga sjukvård. Den sjukvård som finns kvar efter fem år av krig. Brist på rent vatten, toaletter och möjligheter att sköta sin hygien gör att framför allt kolera sprids snabbt i landet. Den kommande regnperioden ökar risken för spridning.

— Blir det även en spridning av coronavirus på det har vi en katastrof. Det är svårt att tvätta händerna om det inte finns rent vatten, säger Alan Frisk.

Paradoxalt nog kan handelsblocken mot Jemen just nu ha en positiv effekt, då till exempel coronaviruset till viss del kan hindras från att komma in i landet. Å andra sidan skapar den hinder för att få in mer hjälp.

— Vi får in vissa hjälpsändningar, men inte alls de volymer som vi önskar, säger Kriztin Solberg.

Någon lösning på konflikten är inte i sikte. Grupperingarna står långt ifrån varandra. För Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Iran har Jemen blivit en spelplan för de regionala motsättningar som finns mellan shia- och sunnimuslimer

— En politisk lösning är enda räddningen för Jemens folk, säger Alan Frisk.

Mer läsning

Vaccinering mot covid-19 i USA.

Avsnitt 125: Vaccin till alla

Trots stora vetenskapliga framgångar med att få fram vaccin mot covid-19 råder en kraftig global snedfördelning mellan vilka som får vaccinet. Gäster i OmVärldens sommarpodd är Stefan Swartling Peterson, professor i global hälsa, och Pieter-Jan van Eggermont, humanitär rådgivare på Läkare utan gränser.