Positiv ökning av bergsgorillorna i Afrika – en av december månads hoppfulla nyheter!

Positiv ökning av bergsgorillorna i Afrika – en av december månads hoppfulla nyheter!

Fem bra saker som hände i december

Positiv ökning för världens bergsgorillor, skog ska skyddas i Centralamerika och seger för kvinnors rättigheter i Slovakien. Det är några av decembers goda nyheter.

Publicerad:

1. Fler bergsgorillor i Afrika

På några decennier har antalet bergsgorillor i världen nästan fördubblats. Under 2019 har det pågått en stor inventering i Bwindiparken i Uganda, sedan den senaste räkningen har bergsgorillorna ökat från 400 till 459 djur. De finns på bara på ett ställe till i världen, i Virungabergen – ett område som delas mellan Rwanda, Uganda och Kongo-Kinsahsa. Nu finns det totalt 1063 bergsgorillor, de nya siffrorna offentliggjordes i december av Ugandas naturvårdsmyndigheter.

– Ökningen är ett resultat av ökat skydd för gorillorna och bättre samarbete mellan länderna. Stödet från lokalbefolkningen och inkomsterna från turismen har också växt. Parkerna övervakas mer effektivt och viltsnaror plockas bort, säger WWF:s Afrikaexpert Allan Carlson.

Ett lagförslag som skulle inskränka kvinnors rättigheter i Slovakien blev nedröstat. Foto: Amnesty

2. Seger för kvinnors rättigheter i Slovakien

Merparten av Slovakiens ledamöter är för kvinnors reproduktiva rättigheter. Den 5:e december var det omröstning i Slovakiens parlament, det gällde ett lagförslag som skulle inskränka kvinnors rättigheter – det gick inte igenom. Lagförslaget gick bland annat ut på att tvinga kvinnor som vill göra abort att genomgå en ultraljudsundersökning. Endast 59 av 150 ledamöter röstade för förslaget.

”Omröstningen är en viktig seger för de kvinnor och aktivister i Slovakien som har mobiliserat och protesterat mot förslaget.” skriver Katarina Bergehed, ansvarig för kvinnors rättigheter på Amnesty Sverige.

Flyktingar i Tchad integreras i det nationella skolsystemet. 10-åriga Zoera, i röd klänning, leker med sina vänner i Djabal-lägret. Foto: UNHCR/Preston Ndinga Chad.

3. Fler flyktingar vidareutbildar sig i Tchad

Ett program i Chad har öppnat upp möjligheten för flyktingar att utbilda sig på Tchads universitet. Det har lett till att fler barn och unga, särskilt flickor, ser och kan visa andra att en annan framtid är möjlig. Mellan 2014 och 2018 har till exempel 635 flyktingar fått en lärarutbildning.

För fem år sedan gjorde Tchad om skolsystemet för flyktingar, från att ha varit temporära tält-lösningar till att bli offentliga institutioner med stöd från staten. Det finns drygt 400 000 flyktingar i Tchad och det är det första väst- och centralafrikanska landet som har integrerat flyktingar i sitt nationella skolsystem.

Indio-Maiz i Nicaragua är en av fem skogar i Centralamerika som ska få särskilt skydd. Nick Hawkins

4. Åtta centralamerikanska länder går samman för att skydda skog

En positiv nyhet efter klimatoppmötet i Madrid, COP25, är att åtta centralamerikanska länder har tillsammans med flera civilsamhällesorganisationer gått ut och lovat att skydda och återställa regionens fem största skogar. Skogarna är hem åt massor av djur och växter, flera av dem utrotningshotade.

Belize, Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panama och Dominikanska republiken presenterade tillsammans en ny klimatplan som bland annat går ut på att skydda 10 miljoner hektar skog och återställa 500 000 hektar skog som blivit förstörd till 2030.

– Skogarna står för nästan hälften av regionens naturliga kollagring, sa Carlos Manuel Rodriguez, miljöminister i Costa Rica, när planen offentliggjordes.

Två av de nya rättighetsikonerna. Artikel 5 om allas lika värde och rättigheter samt Artikel 27 om lika tillgång till arbete. Ikoner: DHR

5. Rättighetsikoner ska synliggöra funkisfrågor i Agenda 2030

På den internationella funktionshinderdagen den 3 december presenterade DHR, ett svenskt förbund för ett samhälle utan rörelsehinder, nya globala rättighetsikoner. Syftet med de nya ikonerna är att synliggöra funktionshinderfrågorna i Sveriges arbete med Agenda 2030.

Genom att kombinera FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning med Agenda 2030 och dess globala mål för hållbar utveckling har 13 grafiska symboler tagits fram. Förhoppningen är att de ska kunna vara med i arbetet med att förbättra livsvillkoren för alla med funktionsnedsättning.

Louise Gårdemyr

Mer läsning