Efter att senaten röstade igenom förslaget om fri abort i Argentina utbröt stora firanden på gatorna utanför kongresshuset i Buenos Aires.

Efter att senaten röstade igenom förslaget om fri abort i Argentina utbröt stora firanden på gatorna utanför kongresshuset i Buenos Aires.

Fem bra saker som hände i december

Argentina röstar ja till fri abort, fredsförhandlingarna i Afghanistan har nått ett genombrott och konsumenter sätter press på diamantföretagen. Det är några av decembers goda nyheter.

Publicerad:

Argentina legaliserar abort
Argentinas parlament har röstat ja till fri abort; ett historiskt beslut i landet som länge haft strikta abortlagar. Tidigare har abort varit lagligt endast om graviditeten varit ett resultat av våldtäkt eller om den inneburit en risk för kvinnans liv eller hälsa. Beslutet och lagändringen innebär att abort är tillåtet för alla kvinnor från vecka 14. Detta kan ses som ett direkt resultat av den stora abortrörelse som växt i landet och som symboliserats av anhängare i gröna sjalar. Lagändringen röstades igenom i slutet av december, med 38 röster mot 29. Argentina bler därmed det tredje landet i Sydamerika att legalisera abort. Kort efter att senaten röstade igenom lagändringen utbröt stora firanden på gatorna utanför kongresshuset i Buenos Aires.

Genombrott för fredsförhandlingar i Afghanistan

Den afghanska regeringen och talibanerna har kommit överens om ett ramverk för fredsförhandlingar efter mer än två månaders diskussioner, rapporterar the Guardian. Det innebär att förhandlingarna om att avsluta det nästan 20-åriga inbördeskriget nu kan inledas. Fredsförhandlingarna planeras att återupptas den 5 januari i Qatars huvudstad Doha.

Efterfrågan på hållbara diamanter får producenter att sätta ambitiösa mål

Konsumenter efterfrågar en hållbar produktion av diamanter från företag som överensstämmer med deras värderingar. Det har gjort att flera smyckesföretag världen över visat större intresse för hållbarhet. Diamantföretaget De Beers, som står för mer än hälften av världens diamantproduktion, sätter nu tolv ambitiösa hållbarhetsmål för klimat och mänskliga rättigheter. År 2015 uppmanade Amnesty International världens ledande smyckesföretag, däribland De Beers, att städa upp sin produktion och se till att de respekterar mänskliga rättigheter. De Beers har nu svarat på uppmaningen och kommer bland annat arbeta för att deras produktion respekterar mänskliga rättigheter och för att företaget ska vara koldioxidneutralt till år 2030.

Rekord i nybyggd elkapacitet från förnybara energikällor

2020 var året då världen slog rekord i nybyggd elkapacitet från förnybara energikällor. Om trenden fortsätter kan kapaciteten från vind- och solenergi vinna över naturgas år 2023, slå kol 2024 och ta första plats som världens största källa till el år 2025. Det visar en ny rapport från International Energy Agency (IEA). Så mycket som 90 procent av all nybyggd elkapacitet år 2020 baserades på förnybara källor och endast tio procent på fossila bränslen. Därmed har den globala elkapaciteten från förnybar energi ökat med sju procent under 2020.


Coronavaccin levereras till fattiga länder i början av 2021

Leveranserna av coronavaccinet till fattiga länder ska komma i gång i början av 2021. Det meddelade Världshälsoorganisationen, WHO, i december. Enligt WHO har man tecknat avtal för nästan två miljarder vaccindoser. Det är den globala samordningsmekanismen Covax som ansvarar för distributionen av vaccinet globalt och de första leveranserna kommer att inledas i början av 2021. Därefter ska alla 190 länder som anslutit sig till Covax få tillgång till vaccin under första halvåret av 2021. Men WHO påpekar att fler doser och mer finansiering kommer behövas.

Susanna Sköld

Mer läsning

Fem bra saker som hände i september

Domstolsbeslut kan avkriminalisera abort i Mexiko, lånegarantier hjälper små energiföredag i Afrika och Schweiz röster ja tilöl samkönade äktenskap. Det är några av septembers goda nyheter.