”The global gag rule” har förbjudit organisationer som vill ha amerikanskt bistånd att underlätta för, eller främja, abort. Nu har USA:s president Joe Biden återkallat lagen.

”The global gag rule” har förbjudit organisationer som vill ha amerikanskt bistånd att underlätta för, eller främja, abort. Nu har USA:s president Joe Biden återkallat lagen.

Fem bra saker som hände i januari

Joe Biden återkallar Donalds Trumps "gag rule" och organisationer som arbetar för aborträtten kan åter få bistånd från USA. El Salvador förklaras fritt från malaria och Dominikanska republiken förbjuder barnäktenskap. Här är några av januaris goda nyheter.

Publicerad:

1. Joe Biden återkallar Trumps "gag rule" som motverkat abort

Tre dagar efter att Donald Trump tillträdde som amerikansk president 2016 återinförde han det som kallats ”the global gag rule”; en lag som bland annat förbjudit organisationer som vill ha amerikanskt bistånd att underlätta för, informera om eller främja abort. Efter att Joe Biden tog över som president i januari återkallade han lagen som under fyra års tid inneburit en tillbakagång för kvinnors rättigheter och beräknas ha lett till fler osäkra aborter tonårsfödslar och dödsfall. Uppskattningsvis har 1,8 miljoner osäkra aborter utförts på grund av att gravida inte fått tag i den vård de behövt.

2. WHO meddelar att malaria har utrotats i El Salvador

El Salvador blir det första landet i Centralamerika att utrota malaria. Det tillkännagav Pedro Alonso, chef för det globala programmet mot malaria på Världshälsoorganisationen (WHO), på Twitter.

"Historiskt erkännande av eliminering av malaria. Första landet i Centralamerika att uppnå denna milstolpe", skriver Alonso i samband med beskedet.

3. Dominikanska republiken förbjuder barnäktenskap

Dominikanska republiken har haft en av Latinamerikas högsta andelar av barnäktenskap. Enligt siffror från landets regeringen var mer än en tredjedel av kvinnorna i åldern 20 till 24 gifta eller del i ett informellt äktenskap innan de fyllt 18 år. President Luis Abinaders beslutade i januari att underteckna lagförslaget att förbjuda barnäktenskap. En lagändring som ger hopp om att kunna stötta flickor att stanna kvar i skolan och bryta den fattigdomscykel som ett barnäktenskap innebär.

4. Satellitövervakning minskar avskogningen

Enligt en rapport som publicerats i den vetenskapliga tidsskriften Nature, har ett nytt system för satellitövervakning från rymden lett till mindre avskogning. I Afrika kunde avskogningen minska med 18 procent under två år tack vare den utvecklade tekniken. Genom att satellitbilder tas varje vecka kan förändringar i skogsbeståndet registreras snabbt, vilket gör att aktörer omgående får en varning om skogens bestånd har minskat. Den snabba informationen gör att beslutsfattare har möjlighet att agera i realtid, istället för att mätningarna görs ett fåtal gånger per år. Landförändringar från avskogning, till exempel för att ge plats till jordbruk, ligger bakom mellan 6 och 17 procent av de globala koldioxidutsläppen och är därför en viktig fråga för att kunna bekämpa klimatförändringarna.

5. Somalia inför kvot för 30 procent kvinnor i parlamentet

Inför det stundande valet i Somalia har landets premiärminister infört en kvot för 30 procent kvinnlig representation i parlamentet, rapporterade nyhetsbyrån Reuter.

Premiärminister Mohamed Hussein Roble fattade beslutet att införa kvoten efter samtal med kvinnliga lagstiftare i parlamentets övre och nedre kammare. Kvoten kommer att öka kvinnors representation i parlamentet där kvinnor för närvarande har 24 procent av Somalias 329 parlamentariska platser.

Kvoten har länge varit ett krav från lokala jämställdhetsgrupper. Regleringen träder i kraft den 8 februari på valdagen.

Susanna Sköld

Mer läsning