Det är inte det varma badvattnet utan andra faktorer som lett till att Finland återigen knep första platsen i den årliga lyckomätningen.

Det är inte det varma badvattnet utan andra faktorer som lett till att Finland återigen knep första platsen i den årliga lyckomätningen.

Finland etta igen på den globala lyckolistan

Vilket land har världens lyckligaste befolkning? Finland, är svaret återigen. I alla fall enligt den årliga World Happiness Report som nu mätt den globala lyckan i tio år.

För femte året i rad hamnar Finland i topp i den årliga lyckomätningen, som presenteras i World Happiness Report. Den finska ledningen ökar dessutom mot övriga länder, visar mätningarna. På andra och tredje plats kommer Danmark och Island och på sjunde plats hittar vi Sverige.  Mätningen visar att fem skandinaviska länder finns med bland de tio länder som skattas som mest lyckliga. 

Längst ned på listan hamnar Afghanistan, Libanon och Zimbabwe.

– Rapporten lanserades för tio år sedan efter att Bhutan bestämt sig för att börja mäta befolkningens lycka, vilket skulle bli ett underlag för hur landet skulle utforma sin framtida politik, sa den amerikanska nationalekonomen Jeffrey Sachs.

Han har i många år jobbat med utvecklingsfrågor för FN. Då han presenterade årets mätningar berättade han att Bhutans ställt krav att beakta lycka i de 17 globala utvecklingsmålen och det var ett av skälen till att lyckomätningarna började för tio år sedan.

Mätningarna bygger på frågor som ställts till 1 000 personer i 146 länder. Medborgarna har graderat, på en skala mellan noll till tio, hur de uppfattar sin livssituation. Deras svar har sedan vägts samman med hårda fakta som förväntad livslängd, ekonomi och andra sociala faktorer.

Den covid-19 pandemin som härjat i världen de senaste två åren har avspeglats i lyckomätningarna. Under 2020 ökade oron kraftigt. Samtidigt var det allt fler som började hjälpa främlingar och donera pengar. Under 2021 minskade sedan oron kraftigt i hela världen, men samtidigt minskade även människors benägenhet att hjälpa främlingar. Den samlade effekten av detta var att även om oron ökade under pandemin så påverkades inte lyckoindexet särskilt mycket. 

– När det händer dåliga saker så kommer de sämsta egenskaperna fram hos några människor, men det bästa egenskaperna framträder hos de allra flesta människorna, sa den kanadensiska nationalekonomen John Helliwell som skrivit kapitlet om lyckoskattningen i olika länder. 

Några globala trender är att skillnaderna i uppskattade lycka har minskat mellan Öst- och Västeuropa, sedan mätningarna startade för tio år sedan. En annan trend är att Mellanöstern sticker ut. I dessa länder finns en större negativ känsla än i övriga länder. Även länderna i södra Asien har halkat ned på lyckolistan. 

Tio lyckligaste länderna

1) Finland
2) Danmark
3) Island
4) Schweiz
5) Nederländerna
6) Luxembourg
7) Sverige 
8) Norge 
9) Israel
10) Nya Zeeland

 

Tio länderna med minst lycka

137) Zambia
138) Malawi
139) Tanzania
140) Sierra Leone
141) Lesotho
142) Botswana
143) Rwanda
144) Zimbabwe
145) Libanon
146) Afghanistan

Källa: World Happiness Report

Mer läsning

Avsnitt 153: Fotbolls-VM:s mörka baksida

Fotbolls-VM skulle bli Qatars väg in i finrummet. Men nu pratas det istället om brott mot mänskliga rättigheter och döda migrantarbetare. Byggnads Johan Lindholm, journalisten Martin Schibbye och skribenten Ekim Çaglar talar om sport och politik i senaste avsnittet av OmVärlden podd.