Afghanska skolbarn i en av SAK:s skolor i Kunduz.

Afghanska skolbarn i en av SAK:s skolor i Kunduz.

Fler svenska biståndskontor ligger nu på talibankontrollerad mark

En tredjedel av Svenska Afghanistankommitténs kontor i Afghanistan verkar nu i städer kontrollerade av talibanerna. ”Vi kan inte ducka för det, utan måste vara beredda att öppna för någon form av dialog”, säger organisationens strategiska rådgivare, Klas Bjurström till OmVärlden.

Uppdaterad måndag den 16 augusti 2021.

Biståndsorganisationen Svenska Afghanistankommittén (SAK) är vana vid att arbeta i områden som kontrolleras av talibanerna. Nyligen konstaterade organisationens generalsekreterare, Andreas Stefansson, i Omvärlden att stora delar av deras verksamhet redan innan den pågående offensiv inleddes i april bedrevs i områden som kontrollerades av talibanerna.

De senaste dagarna står ändå SAK inför en ny realitet, när talibanerna på kort tid tagit kontroll över flera provinshuvudstäder. Under natten till den 11 augusti intog de Farah, i provinsen med samma namn, bara timmar efter att regeringsstyrkorna förlorat staden Pul-e-Khumri, i provinsen Baghlan. Talibanerna kontrollerar därmed, den 11 augusti, nio provinshuvudstäder. 

Av de nio städerna har SAK lokalkontor i Kunduz, Taloqan och Aybak. På dessa kontor arbetar sammanlagt närmare 300 personer. 

– Att man strider inne i städerna har vi ju delvis sett tidigare, men då endast vid enstaka tillfällen när talibanerna gått in och gjort räder för att sedan dra sig tillbaka. Vi använder oss ungefär av samma rutiner nu som då, det vill säga att under striderna stannar personalen hemma och kommer inte till jobbet förrän striderna avtagit, säger Klas Bjurström, senior strategisk rådgivare på SAK.

Av SAK:s nästan 6 500 medarbetare arbetar drygt 1 500 personer med administrativa uppgifter på huvudkontoret i huvudstaden Kabul eller på något av de nio lokalkontoren ute i landet, enligt Klas Bjurström. Den stora merparten av de anställda jobbar i fält ute på landsbygden, bland annat i flera distrikt som kontrollerats av talibanerna i många år redan. 

Att evakuera personal eller flytta dem till andra delar av landet är inget SAK planerar. Fler än 99 procent av de anställda är afghaner, varav många är en del av lokalsamhället där de arbetar. Som civila utgör de inte något hot för de stridande parterna, menar SAK.

– Huvudspåret är att arbetet måste upprätthållas. Frågan är istället hur arbetet ska förankras så att de humanitära insatserna och utvecklingsbiståndet kan fortsätta att tillåtas och respekteras.

Enligt Klas Bjurström har ledningen för talibanerna från centralt håll sagt att det är viktigt att låta de internationella organisationerna fortsätta sitt arbete, men flera rapporter gör gällande att ledningen har svårt att kontrollera lokala befälhavare. En central fråga för SAK är nu om talibanerna lyckas behålla kontrollen över de städer man tagit kontroll över.

Talibanerna har länge kontrollerat drygt en tredjedel av landets 421 distrikt, och har sedan juni snabbt lyckats ta kontroll över nästan två tredjedelar, men att de nu också kontrollerar större städer är nytt. Lyckas de behålla kontrollen över dessa städer befinner sig flera av SAK:s kontorsanställda i en helt ny situation.

– Vi kan inte ducka för det, utan måste vara beredda att öppna för någon form av dialog och göra klart för den eller de som sitter på våldskapitalet i ett område att det här är vi och vi gör det här. Vi måste förklara att vi vill fortsätta och behöver fortsätta, och att om vi inte ska behöva dra oss tillbaka fullständigt måste de låta oss fortsätta driva våra skolor och sjukvård, säger Klars Bjurström. 

Enligt SAK:s generalsekreterare Andreas Stefansson finns det en acceptans hos talibanerna för den verksamhet SAK bedriver. Han har tidigare sagt till OmVärlden att talibanerna känner till SAK, vet vilka åsikter organisationen har, hur den arbetar och värnar om sin neutralitet.

Söndagen den 15 augusti stod det klart att den afghanska regeringen avgått och talibanerna tagit makten i hela Afghanistan. Därmed verkar SAK i sin helhet, med undantag för kontoret i Stockholm, Sverige, under talibanstyret.

Mer läsning