Efter sex år av förnekanden medger FN att organisationen hade en roll i koleraepidemin som härjar på Haiti. 

Efter sex år av förnekanden medger FN att organisationen hade en roll i koleraepidemin som härjar på Haiti. 

FN ber om ursäkt för epidemin på Haiti

Nästan 10 000 människor har dött i sjukdomen som spreds på Haiti av FN-soldater. För första gången har FN officiellt bett Haiti om ursäkt för den koleraepidemi som bröt ut i landet 2010.

Ursäkten kom vid ett tal som FN:s avgående generalsekreterare Ban Ki-Moon höll inför generalförsamlingen på torsdagen.

– Å Förenta Nationernas vägnar vill jag göra det väldigt tydligt att vi ber Haitis folk om ursäkt. Vi gjorde inte tillräckligt för att bekämpa kolerautbrottet och dess spridning i Haiti. Vi beklagar djupt den roll vi hade i detta, sade Ban Ki-Moon i ett tal som direktsändes på haitisk tv.

Uttalandet gjordes först på haitisk kreol, sedan på franska och engelska.

Epidemin har kostat 10 000 liv

Koleraepidemin bröt ut i Haiti efter det stora jordskalv som drabbade landet 2010. Förutom de nästan 10 000 som avled i sjukdomen har hittills ytterligare 800 000 människor insjuknat. Det är en av tolv invånare i det fattiga Haiti.

Flera undersökningar pekar på att koleran fördes till Haiti genom FN-soldater från Nepal.

FN-chefen påpekade i sitt uttalande att katastrofen som följde har haft negativa konsekvenser för anseendet för både FN:s fredsbevarande styrkor och hela organisationens.

Det dröjde till augusti i år innan FN för första gången medgav att organisationen hade ett ansvar för spridningen av kolera i Haiti.

Desir Jean-Clair från Haiti överlevde själv sjukdomen, men hans mamma dukade under. I ett uttalande till organisationen Institute for Justice & Democracy säger han att den formella ursäkt som nu kommit är en "seger" för offren.

– Vi skickade tusentals brev och var ute på gatorna och kämpade för denna seger; att de skulle säga att det var deras ansvar. Att de nu sagt det tackar vi dem för. Men det får inte sluta där, eftersom koleran fortfarande finns kvar i hela landet, säger Desir Jean-Clair.

En av dem som länge krävt att FN officiellt ska be om ursäkt är den amerikanske demokratiske senatorn Edward Markey. Han menar att uttalandet borde ha kommit tidigare, men också att det utgör ett första steg mot att rättvisa skipas.

– Haitis folk har sedan länge förtjänat mer än bara ett erkännande för den smärta och de uppoffringar de tvingats till, främst på grund av FN:s försummelser, säger Edward Markey.

Ursäkten från FN innebär en stor förändring i organisationens inställning till frågan, då man tidigare under sex års tid förnekade ansvar. Men ursäkten är inte fullständig.

– Vi medger nu att vi hade en roll i detta, men att gå så långt som att ta ansvar för allt är ett steg som vi inte kan ta, sade biträdande generalsekreterare Jan Eliasson.

Det främsta skälet till detta är att organisationens fredsbevarande och humanitära insatser måste kunna fortsätta.

– Vårt arbete måste fortsätta. Det kan komma att ske tragiska misstag även i framtiden, men vi måste ha ett långsiktigt perspektiv, sade Eliasson.

FN är orörbart

I augusti i år fastställde en amerikansk domstol att FN har diplomatisk immunitet, efter att tusentals offer för koleraepidemin inlett en process mot organisationen. Enligt Jan Eliasson betyder det domslutet ett skydd för FN:s fredsbevarande och humanitära insatser.

– Det är skälet till att vi nu kan gå vidare och ta på oss det moraliska ansvaret och uttrycka en ursäkt.

Både Jan Eliasson och FN-chefen menar dock att det kommer att krävas nya insatser mot koleran.

– För det haitiska folkets skull, men också för FN:s, har vi ett moraliskt ansvar att agera, och ett kollektivt ansvar för att uppnå resultat, sade Ban Ki-Moon.

Ban Ki-Moon: Haitis folk förtjänar solidaritet

Generalsekreteraren har i en rapport presenterat insatser för att minska smittspridningen och på längre sikt rusta upp Haitis vatten- och sanitetssektorer samt landets sjukvård. De direkta insatserna mot koleran pågår redan, bland annat genom vaccinationer och insatsgrupper som står redo att snabbt kunna skickas ut.

FN har begärt sammanlagt 400 miljoner dollar för satsningarna, som ska pågå i två års tid. Hittills har dock mindre än hälften av dessa pengar kommit in genom frivilliga bidrag. Nu uppmanar FN-chefen organisationens medlemsländer att bidra med mer pengar.

– För att FN ska kunna agera måste medlemsländerna agera. Utan er politiska vilja och ert finansiella stöd har vi bara goda avsikter och ord. Folket på Haiti, med dess historia av lidande och problem, förtjänar denna solidaritetshandling, sade Ban Ki-Moon.

Tharanga Yakupitiyage/IPS