Förenta nationernas flagga antogs av medlemsländerna år 1947.

Förenta nationernas flagga antogs av medlemsländerna år 1947.

FN fyller 75 år – detta har hänt

I år är det 75 år sedan FN bildades. Vid bildandet 1945 hade organisationen 51 medlemsländer – idag är 193 nationer medlemmar. OmVärlden har sammanställt ett urval av de viktigaste händelserna i FN:s historia.

Publicerad:

1945 – FN bildas 1945, i samband med andra världskrigets slut, och hade vid bildandet 51 medlemsstater. Syftet var ”att rädda kommande släktled undan krigets gissel” vilket också står skrivet i inledningen av FN:s stadga.

1945 – Jaltakonferensen. I februari 1945 möts Storbritanniens premiärminister Winston Churchill, USA:s president Franklin D Roosevelt och Sovjetunionens ledare Josef Stalin i Jalta på Krimhalvön. De enas om att kalla sina allierade till en konferens i San Fransisco för att anta stadgan. Dessutom enas de kring FN:s säkerhetsråds utformning och om vetorätten.

1945 – Delegationer från 50 stater samlas den 25 april 1945 i San Fransisco för att förhandla om FN:s utformning. Konferensen var en stor världshändelse och bevakades av över 2 500 journalistier. Efter hårda förhandlingar antas stadgan av de 50 delegationerna den 26 juni.

1945 – USA:s utrikesminister Cordell Hull tilldelas Nobels fredspris för sin roll i grundandet av FN. Han var utrikesminister i Franklin Roosevelt administration 1933-1944.

1947 – FN-flaggan antas.

1947 – FN beslutar att dela upp staten Palestina i två stater – Israel och Palestina.

1947–1949 – Säkerhetsrådet beordrar eldupphör mellan Indonesien och kolonialmakten Nederländerna. FN stöttar Indonesiens självständighet, som genomförs 1949.

1948 – FN: s generalförsamling antar den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter.

1950 – Nordkorea invarderar Sydkorea. FN tar ställning för Sydkorea och sätter in militära styrkor.

1951 – FN:s flyktingkonvention upprättas för att ge rättsligt skydd åt flyktingar efter andra världskriget.

1961 – Församling godkänner grundandet av världslivsmedelsprogrammet, WFP, som idag är världens största humanitära organisation. Samma år skjuts det plan FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld färdas i ner över Kongo.

1963 – FN skickar en fredsbevarande styrka med 6 000 soldater till inbördeskriget mellan greker och turkar på Cypern.

1965 – FN:s barnfond (Unicef), som arbetar för att säkra barns rättigheter, tilldelas Nobels fredspris.

1967 – FN:s säkerhetsråd efterlyser eldupphör i kriget mellan Israel och arabstater som Egypten, Jordanien och Syrien enligt resolution 242. Trots att alla parter undertecknar, misslyckas FN med att lösa Israel- och Palestinakonflikten, som pågår än idag.

1968 – Fördraget för att förhindra spridning av kärnvapen (NPT) undertecknas i New York. Det började gälla den 5 mars 1970 när USA, Storbritannien, Sovjetunionen och ytterligare 40 stater undertecknat fördraget. Så småningom undertecknar 189 länder avtalet, men Indien, Israel, Nordkorea och Pakistan har ännu inte skrivit under.

1969 – FN:s internationella arbetsorganisation (ILO) mottar Nobels fredspris.

1972 – FN:s första miljökonferens arrangeras i Stockholm.

1975 – FN:s första kvinnorättskonferens hålls i Mexico City.

1978 – FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur, UNESCO, publicerar den första världsarvslistan över tolv platser som erhåller ett särskilt skydd och ska bevaras för sitt "enastående värde". UNESCOS världsarvslista har varit viktig för bevarandet av historiska monument och naturskatter.

1980 – Smittkoppor utrotas efter 13 år av vaccinationskampanjer från FN.

1987 – Montrealavtalet. Genom det så kallade Montrealavtalet 1987 kom 24 länder överens om att halvera utsläpp som påverkade ozonlagret.

1988 – En FN-övervakad vapenvila sätter stopp för Iran-Irak-kriget.

1991 – En FN-sanktionerad militärinsats kör ut irakiska invasionsstyrkor ur Kuwait.

1994 – FN drar tillbaka sina styrkor i Rwanda samtidigt som folkmordet i landet pågår och 800 000 människor dödas.

1995 – Sommaren 1995 misslyckas FN-trupper med att stoppa massakern på 8 000 människor i Srebrenica.

1995 – Pyramiderna i Egypten hotas av ett motorvägsbygge, men skyddas av UNESCOS världsarvslista.

1996 – FN startar programmet UNAIDS för att stärka och samordna arbetet mot hiv och aids.

1997 – Kyotoavtalet antas för att minska de globala utsläppen av växthusgaser.

2000 – FN:s säkerhetsråd antar resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Resolutionen är ett juridiskt bindande dokument som behandlar frågan om hur krig påverkar kvinnor, samt kvinnors deltagande i konfliktlösning och i arbetet med att uppnå långsiktigt hållbar fred.

2002 – Östtimor förklaras självständigt. Efter 24 år av indonesisk ockupation i Östtimor organiserar FN en folkomröstning som leder till en av FN övervakad självständighetsförklaring 2002.

2003 – FN förhandlar fram världens första humanitära korridor för att få fram nödhjälp till utsatta människor i en konflikt i Sudan. Liknande metoder har sedan använts i en rad andra konflikter.

2007 – Fler än 100 FN-soldater skickas 2007 hem från Haiti efter att ha förgripit sig på barn. FN-soldater har genom åren anklagats för liknande övergrepp i en rad andra konfliktområden.

2009 – FN kritiseras efter inbördeskriget i Sri Lanka. Tre år efter inbördeskriget slut i Sri Lanka, 2009, får FN intern kritik för att inte i tillräckligt hög utsträckning skyddat de över 100 000 människor som dödats.

2011 – Sedan 2011 har fler än 400 000 människor dödats och 13 miljoner människor tvingats på flykt i Syrien utan att FN lyckats enas om hur man ska få stopp på konflikten.

2014 – FN inrättar sitt första nödhjälpsuppdrag någonsin, UNMEER, för att bekämpa ebolaepedemin i Västrafrika.

2015 – Parisavtalet. Mot alla odds kommer världens länder 2015 överens om de 17 globala målen för hållbar utveckling och klimatavtalet i Paris.

2018 – På FN:s klimatmöte i polska Katowice i december håller Greta Thunberg ett av sina första uppmärksammade tal.

2020 – Världen drabbas av covid-19-pandemin som bromsar utvecklingen och kampen mot fattigdomen världen över.

Susanna Sköld

Mer läsning