Navanethem Pillay, leder en kommision hos FN som i en kommande rapport anklagar Israel för att med ockupationen upprätthålla konflikten i området.

Navanethem Pillay, leder en kommision hos FN som i en kommande rapport anklagar Israel för att med ockupationen upprätthålla konflikten i området.

FN-rapport pekar ut Israels ockupation som roten till konflikten

Israel måste upphöra med ockupationen av land för att få slut på cykeln av våld. FN:s Human Rights Council, UNHRC, håller Israel ytterst ansvariga för att det råder en konflikt i området. Israel hävdar att rapporten är ensidig och att organisationen har en antiisraelisk agenda. 

UNHRC har under ett års tid studerat vilka faktorer som ligger till grund för konflikten och det våld som drabbar såväl palestinier som israeler. Arbetet påbörjades efter kriget mellan Hamas och Israel maj 2021. Hela rapporten publiceras först den 14 juni men UHCHR har redan nu kommunicerat slutsatserna. Enligt rapporten är att ockupationen, och den diskriminering som råder till följd av den, är roten till dagens konflikt. 

Kommissionen anser att det på ockuperade områden råder en rättslöshet som föder ökad förbittring hos det palestinska folket. Tvångsförflyttningar, hot om tvångsförflyttningar, rivningar, uppbyggnad och expansion av bosättningar, bosättarnas våld och blockaden av Gaza menar man är bidragande faktorer till återkommande våldscykler.

UNHRC anser att Israel inte visar tecken på att vilja upphöra med ockupationen. Även viss kritik riktas mot den palestinska myndigheten och Hamas styre i Gaza. Men Navanethem Pillay, som leder panelen som genomfört undersökningen säger i ett uttalande: ” De orsaker vi funnit som relevanta till de bakomliggande grundorsakerna var överväldigande riktade mot Israel, vilket vi ser som en indikator på konfliktens asymmetriska karaktär och att i verkligheten en stat ockuperar den andra”

"Häxjakt" på Israel

Israels Utrikesdepartement avfärdar rapporten och kallar den för ensidig och ”häxjakt” på Israel. Även USA anser att FN-organet  är partiskt. ”UNHRC i dess nuvarande form är en fortsättning på ett mönster av som enbart pekar ut Israel, uppger Ned Price, talesperson på USA:s utrikesdepartement.  Israeliska studenter och reservister protesterade även utanför FN:s kontor i Geneve den 7 juni.  

Nitsana Darshan-Leitner, som företräder Shurat Hadin, en israelisk högerorganisation, kallade UNHRC för ” det mest antisemitiska organet i världen”.

I vårt reportage från Israel-Palestina har vi lyssnat på olika röster som alla är desillusionerade kring en fredlig lösning https://www.omvarlden.se/reportage/israel-palestina-roster-fran-desillusionerat-land

Mer läsning