En last på 8,5 ton medicinsk utrustning som har donerats av det italienska utrikesdepartementet till Beirut, i Libanon, och skickats från FN:s livsmedelsprogram WFP, i Italien.

En last på 8,5 ton medicinsk utrustning som har donerats av det italienska utrikesdepartementet till Beirut, i Libanon, och skickats från FN:s livsmedelsprogram WFP, i Italien.

FN varnar för ökande livsmedelspriser i Beirut efter explosion

FN:s livsmedelsprogram oroas över livsmedelssituationen i Libanon efter explosionerna i hamnen, i Beirut. De svåra skadorna kan göra att priserna på mat riskerar att stiga dramatiskt.

Publicerad:

Katastrofen i Libanon efter de massiva explosionerna i Beiruts hamn har fått förödande konsekvenser för landet. Explosionerna har skördat långt fler än 100 liv, slagit ut kritisk infrastruktur och hundratusentals människor har blivit hemlösa.

Explosionerna har dessutom förstört spannmålssilon och en hamn som varit helt avgörande för landets import och ekonomi. Enligt FN:s livsmedelsprogram, WFP, kan konsekvenserna för livsmedelssituationen i Libanon bli mycket svåra.

– Situationen var redan innan djupt oroande på grund av den allvarliga ekonomisk kris som landet befinner sig i till följd av covid-19-pandemin. Libanon upplever den värsta ekonomiska krisen i landets historia där över en miljon libaneser idag lever under fattigdomsgränsen. För ett land som är beroende av livsmedelsimport har nedgången i livsmedelsimporten sedan covid-19-utbrottet fått allvarliga konsekvenser för livsmedelspriserna. Priserna har stigit och det har också bristen på varor, säger Anne Poulsen, chef för WFP i Norden.

Minskad livsmedelsimport

Libanon importerar nästan 85 procent av sin livsmedelskonsumtion och enligt WFP har man kunnat se en minskning med nästan 13 procent av livsmedelsimporten mellan oktober 2019 och april 2020. Priset på basmat har mer än fördubblats under de senaste sex månaderna. För de miljoner libaneser som lever under fattigdomsgränsen kan en höjning av priserna på basvaror på bara några procent få katastrofala konsekvenser.

Den enorma förödelsen efter explosionerna i hamnen i Beirut har gjort att bristen på mattrafiken till landet förvärras ytterligare, vilket innebär att priserna kommer fortsätta stiga explosivt, enligt WFP.

– Konsekvenserna är förödande. Det är ingen tvekan om det. Med en fördubbling av livsmedelspriserna under de senaste månaderna kämpar många familjer redan för att få mat på bordet. En ytterligare minskning av livsmedelsimporten kommer att få allvarliga konsekvenser för redan utsatta familjer. Även den minsta prisökning kan innebära stor skillnad för om en familj ska kunna äta eller inte.

WFP arbetar för en beredskapsplan

Ett team från WFP är på plats i Beirus för att få översikt över situationen och för att utarbeta beredskapsplaner. Omedelbart efter olyckan påbörjades arbetet med att ta reda på hur WFP bäst kan hjälpa de drabbade.

– På begäran av det libanesiska socialdepartmentet förbereder sigWFP i Libanon nu för att dela ut 5 000 mapaket till berörda familjer. Varje paket innehåller tillräckligt med mat för en familj på fem under en månad och innehåller basmat som ris, pasta, olja, socker, salt och tomatpuré, säger Anne Poulsen.

WFP tillhandahåller sedan tidigare livsmedelsbistånd till 107 000 libaneser genom regeringens fattigdomsinitiativ (National Poverty Targeting Program). FN-organet har tillsammans med Libanons utbildningsdepartement också distribuerat matpaket till familjerna till de 13 000 elever som omfattades av WFP:s skolmåltidsprogram innan skolorna stängdes på grund av covid-19.

– När det är möjligt att reagera snabbt och effektivt på katastrofer som Beirutexplosionen, är det tack vare flexibla, icke-öronmärkta bidrag som WFP får från länder som Sverige. Sverige är WFP:s viktigaste givare av flexibla bidrag och har toppat den listan i mer än tio år. Dessa bidrag gör det möjligt för WFP att reagera snabbt och effektivt när katastrofer inträffar, att finansiera försummade kriser och därmed säkerställa att stödet når de som behöver det mest.

Hur ser era insatser ut under den närmsta tiden?

– Just nu handlar det om att se till att offren för explosionen får den humanitära hjälp de behöver. Inklusive mathjälp. På längre sikt kommer WFP att arbeta nära libanesiska myndigheter för att återuppbygga och etablera hamnen och annan viktig infrastruktur så att konsekvenserna för livsmedelsimporten blir så begränsade som möjligt. Sammantaget kommer det att vara en lång väg tillbaka när det gäller den ekonomiska krisen och konsekvenserna av covid-19.

I Libanon planerar WFP att fortsätta sin långsiktiga strategi för återuppbyggnadskapacitet och försörjning, inklusive hjälp med att bygga och återuppbygga bevattningssystem, kanaler, frukt- och grönsaksmarknader och vägar för att därmed förbättra tillgången till marknader för jordbrukssektorn.

Susanna Sköld

Mer läsning