Demonstration i Madrid, 2007, för självständighet åt Västsahara.

Demonstration i Madrid, 2007, för självständighet åt Västsahara.

Försiktigare linje för Västsahara vann på S-kongressen

Motioner om tuffare tag mot Marockos ockupation av Västsahara föll mot partistyrelsens försiktigare linje på Socialdemokraternas kongress i Göteborg i helgen. – Det är klart att det är en besvikelse, säger Julia Finér på Emmaus Stockholm.

Publicerad:

Inför Socialdemokraternas partikongress som nu pågår i Göteborg hade Stockholms arbetarekommun motionerat för att ”Sverige snarast erkänner staten Västsahara, SADR”.

Som OmVärlden förra veckan kunde berätta har det svenska biståndet till Västsahara minskat avsevärt. I motionen från Stockholm fanns också ett krav på att ”det politiska och humanitära stödet till Västsahara kraftigt ökas”.

Göteborgs partidistrikt motionerade bland annat för att ”Sverige ska verka för att FN-organet Minurso får ett mandat att bevaka att parterna respekterar att mänskliga rättigheter följs”.

"FN-linjen" vann

Det var i januari 2016 som utrikesdepartementet meddelade att Sverige inte skulle erkänna Västsahara självt, utan i stället skjuta frågan till FN. Utrikesminister Margot Wallström skrev då i ett pressmeddelande att ”Frågan om Västsahara utgör en avkoloniseringsfråga i FN samt står på säkerhetsrådets dagordning.”

Efter en diskussion i plenum under lördagen blev det klart att regeringens och partiledningens linje står fast. Det blev en på många vis försiktigare formulering än vad flera lokala partidistrikt motionerat för. I beslutet heter det att:

”Efter mer än 40 år är det dags för det västsahariska folket att ges sin rätt till 15 självbestämmande. Vi ska stödja FN-processen för att finna en rättvis och ömsesidigt godtagbar förhandlingslösning. Vi bistår västsahariska flyktingar med humanitärt och politiskt stöd.”

Jytte Guteland, socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet, betonar dock att målet om ett erkännande fortfarande finns kvar.

– Det var tydligt att såväl utrikesministern som kongressen uppfattar att man fortsatt står upp för att erkänna Västsahara inom ramen för FN-systemet, säger hon.

Hon lyfter också fram den EU-dom från december som i korthet går ut på att det västsahariska folket ska få tillgång till sina egna naturresurser och genom Polisario få vara den förhandlande parten i förhållande till EU.

– Det är viktigt att EU implementerar den domen, säger Jytte Guteland.

Saknar synlig handling

Julia Finér på Emmaus Stockholm, som länge engagerat sig för Västsahara, har förståelse för att Sverige valt att luta sig mot FN i frågan om erkännande, men är besviken över att man inte var tydligare i formuleringen från partikongressen. Särskilt skrivelsen om en ”ömsesidigt godtagbar förhandlingslösning” är problematisk, tycker hon.

– Det är en omöjlighet. Vi pratar om ett land som är ockuperat av ett annat land. Varför ska ockupationsmakten också behöva acceptera lösningen? Marocko kommer aldrig att acceptera någon sådan lösning.

Ska Sverige verka för en lösning inom FN måste man visa att man menar allvar, säger Julia Finér.

– Säger vi att vi stödjer deras rätt till självbestämmande måste man också visa det i handling. Andra länder som Norge och Danmark har regeringar som uppmanat företag att inte verka i ockuperat område. Det skulle Sverige också kunna göra.

Axel Kronholm

Mer läsning