Fyra miljöförsvarare mördas varje vecka

Miljöorganisationen Global Witness släpper en rapport som visar rekordhöga siffror av dödligt våld mot personer som försvarar sin mark, sitt vatten och övriga naturresurser. ”Priset för att begå dessa mord är inte så högt”, säger Pia Stavås Meier, regionchef i Latinamerika för We effect.

Publicerad:

År 2020 rapporterades 227 dödliga attacker på personer som försvarar sin mark, sitt vatten och övriga naturresurser från att exploateras. Det är fler än fyra mord per vecka och det högsta antal registrerade dödliga attacker hittills. Antalet är mer än en fördubbling från 2013 då 92 miljöaktivister mördades. Detta visar en rapport som miljöorganisationen Global Witness har släppt, ”Last line of Defence”.

De främsta orsakerna bakom de dödliga attackerna är kopplade till skogsavverkning, gruvdrift, storskaliga jordbruk och infrastruktur, såsom hydroelektriska dammar. Hälften av morden på land- och miljöförsvarare har skett i Colombia, Mexiko och Filippinerna där Colombia enskilt står för 65 av de 227 rapporterade attackerna. Enligt Global Witness beräknas dödsantalet vara högre än så.

– Man måste förstå att morden bara är toppen på ett isberg i en oerhört komplex situation som råder i Colombia. Under ytan handlar det om konflikter kring mark, investeringar, utvinning av mineraler, vatten och så vidare. Miljöfrågorna blir allt mer heta runtom i världen och konflikterna mellan investerare, stat, den enskilda individen och ursprungsbefolkning ökar, säger Pia Stavås Meier, regionchef i Latinamerika för We effect.

Ländernas ursprungsbefolkning är en extremt utsatt grupp och en tredjedel av det dödliga våldet har varit riktad mot dem. Under pandemin har situationen försämrats då nedstängningar av samhällen har lett till att landsförsvarare blir attackerade i sina hem medan det statliga skyddet har varit begränsat. Pia Stavås Meier anser att man har använt restriktionerna som har vidtagits i länderna som ett godkännande för att gå hårdare fram i de här frågorna.

– Ytterligare aspekter är korruption, icke fungerande rättsstater och svaga institutioner. Det är lätt att muta ansvariga tjänstemän. Man får mycket makt och inflytande om man har pengar. Till det finns också nästan en total straffrihet av den här typen av brott. De utreds inte och det är väldigt få som ställs inför rätta, så priset för att begå dessa mord är inte så högt.

Pia Stavås Meier anser att det är ett komplext problem som behöver ses över på flera olika plan, inte bara lokalt. Ansvaret ligger bland annat på företagen och rättssystemet, men också på investerare och privatpersoner.

Mycket behöver göras, se till att företagen följer den lagstiftning som finns, att rättssystem inte är korrupta, att ansvariga ställs till svars. Sedan tror jag också att vi behöver ta en diskussion kring vart våra pengar investeras och vad som finns bakom produkterna vi köper. Finns det ingen marknad så finns det inget intresse att investera. Det finns inga enkla lösningar och jag tror att det är problemet här, det är så komplext. 

Mer läsning