Ekonomiska garantier ska göra det lättare att snabbt köpa in och fördela sjukvårdsutrustning. Arkivbild.

Ekonomiska garantier ska göra det lättare att snabbt köpa in och fördela sjukvårdsutrustning. Arkivbild.

Garantier ska underlätta inköp av sjukvårdsutrustning

Sida ska tillsammans med Bill & Melinda Gates ge ekonomiska garantier så att Unicef snabbare ska kunna köpa in sjukvårdsutrustning och covidvaccin.

Publicerad:

Under coronapandemin har det varit stor brist på medicinsk skyddsutrustning i många länder. Det har varit extra svårt för låg- och medelinkomstländer att beställa eftersom producenterna valt bort mindre beställningar och hellre sålt till länder som haft en starkare ekonomi.

Det här har inneburit att fattigare länder haft svårt att få tag på medicinsk utrustning.

Nu ska Sida tillsammans med Bill & Melinda Gates Foundations ge ekonomiska garantier som innebär att låg- och medelinkomstländer snabbare ska kunna köpa in sådan utrustning. 

– Garantin minskar risken för att Unicef, som ofta är beställare av medicinsk utrustning, förlorar pengar. Den garanti som Sida ställer ut gäller livsnödvändig medicinsk utrustning som fattiga länder inte själva har kapaciteten eller förmågan att handla upp. Till exempel under pandemin har vi sett att det har varit svårt att få tillgång till covidutrustning, säger Cecilia Scharp, chef för internationella organisationer och policystöd på Sida.

Sida bidrar med 14 miljoner kronor vilket täcker kostnaden för 
garantin och ger Unicef möjlighet att upphandla medicinsk utrustning för 456 miljoner kronor fram till 2026.

Den största delen av garantin står dock Bill & Melinda Gates Foundation för som avsatt 150 miljoner dollar, motsvarande 1,4 miljarder kronor, för att hjälpa Unicef med tillgång av covidvaccin och hälsoutrustning.

Många låg- och medelinkomst länder förlitar sig på Unicefs inköpstjänster för att säkra tillgång till hälsoförnödenheter, därför är garantin viktig. 

Mer läsning