Demonstrationerna mot den utbredda korruptionen i Guatemala avlöser varandra, men stödet från det internationella samfundet vacklar.

Demonstrationerna mot den utbredda korruptionen i Guatemala avlöser varandra, men stödet från det internationella samfundet vacklar.

Generalsekreterare skapar politisk allians för Centralamerika

Generalsekreterare för fem svenska biståndsorganisationer går samman för att lyfta situationen i Centralamerika. ”Vi ser med frustration på vad som händer samtidigt som intresset i Sverige minskar”, säger Martin Nihlgård, generalsekreterare för Individuell Människohjälp.

Publicerad:

Det har i dagarna gått tre år sedan de politiska oroligheterna i Nicaragua. Under tre månader våren 2018 skakades landet av våldsamma konfrontationer mellan demonstranter, polis, militär och även beväpnade medborgargarden.

Totalt dödades 325 personer, fler än 2 000 skadades och närmare 1 000 personer fängslades. Många släpptes fria efter veckor eller månader under tuffa förhållanden i fängelse, men ett 100-tal personer dömdes till mellan 30 och 200 år i fängelse.

Den nicaraguanska regimen, med president Daniel Ortega i spetsen, markerade mot oppositionen och de student-, bonde-, kvinno- och människorättsrörelser som vill se demokratiska förändringar i landet.

Än idag lever de restriktioner som infördes 2018 kvar. I slutet av förra året infördes nya lagar som begränsar medier och civilsamhällesorganisationers möjligheter att verka i landet. Inför valet senare i år dras tumskruvarna för den politiska oppositionen åt än mer.

I El Salvador har president Nayib Bukele tagit hem en kvalificerad majoritet i parlamentsvalen i februari i år. Hans presidentperiod har hittills markerats av öppna attacker mot journalister, medier och oppositionen.

I Honduras har president Juan Orlando Hernández ändrat konstitutionen och valts om samtidigt som han anklagas för korruption. Landet är ett av de farligaste i världen för människorätts- och miljöaktivister, enligt organisationen Global Witness.

I Guatemala har regeringen kastat ut en framgångsrik FN-stödd institution, CICIG, för att bekämpa korruptionen, våldet mot kvinnor och även aktivister är utbrett och fattigdom och undernäring hos delar av ursprungsbefolkningen i nivå med de fattigaste länderna i Afrika.

Nytt nätverk för Centralamerika

– Utvecklingen i Centralamerika går bakåt, samtidigt som vi ser en ny generation med unga människor med bättre utbildning och andra krav på demokratisering och rättsstatens principer, och starkare kvinnorörelser. Och den svenska regeringen ger viss prioritering på Latinamerika genom en ny regional strategi. Vi ser det som en strategisk möjlighet för oss att komma närmare Centralamerika både inom biståndet och på politisk nivå, säger Lena Ingelstam, generalsekreterare.

Hon beskriver situationen i Centralamerika som en superkris, där alla de frågor som Sverige prioriterar inom biståndet kommer samman. Det handlar om effekterna av klimatförändringarna, försämring av demokratin med alltmer auktoritära regimer, sämre jämställdhet, hot mot den biologiska mångfalden, och på det migrationsfrågan.

– Det var efter orkanerna som drabbade regionen i slutet av förra året som vi kontaktade varandra och sa att vi behöver jobba tillsammans för att få upp den här regionen högre upp på den politiska dagordningen, säger Lena Ingelstam på Diakonia.

Martin Nihlgård är generalsekreterare för Individuell Människohjälp (IM). Han säger att de organisationer som nu samlas i ett nätverk för Centralamerika alla har lång tid av att arbeta i regionen.

– Vi, Diakonia, Act Svenska kyrkan, We Effect, Plan Sverige och We Effect, och är frustrerade över det som händer samtidigt som intresset i Sverige minskar och regionen ligger i medieskugga. Detta samtidigt som vi ser de stora behoven. Vi har stor trovärdighet, finns på plats, speciell kompetens och har mycket kvar att göra, säger han.

Lena Ingelstam beskriver det nya nätverket som en politisk allians. För det handlar om att driva igenom en förändring av politiken gentemot Centralamerika och att öka takten i stödet till regionen.

I jämförelse med tio-elva år sedan är det svenska biståndet till Centralamerika idag relativt litet. Guatemala är det enda land som får bilateralt stöd av Sverige. Där ligger också den enda svenska ambassaden i regionen.

Inställd ministerresa

Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete fram till i december förra året, planerade en resa till Centralamerika förra året. Den ställdes in på grund av pandemin. Hur den nuvarande ministern ställer sig till en liknande resa är oklart, men covid-19-pandemin har drabbat regionen hårt, inte minst Guatemala.

Flera av Diakonias samarbetsorganisationer i Guatemala har tvingats ställa om sin verksamhet under pandemin. De handskas idag mer med effekterna av pandemin än sin ordinarie verksamhet.

Utöver pandemin beskriver Lena Ingelstam och Martin Nihlgård flera svårigheter med att arbeta i regionen. De kriser som slår mot regionen slår även mot biståndsorganisationerna.

– Det blir svårare med allt fler administrativa krav från myndigheter och hårdare lagstiftning mot civilsamhällesorganisationer. Vi ser även hur hot och förföljelse drabbar våra samarbetsorganisationer. Det är därför viktigt för oss och våra samarbetsorganisationer att vi fortsätter vårt stöd, så att de inte bara kan överleva, utan även kan fortsätta att utvecklas, säger Lena Ingelstam.

Utvecklingen i El Salvador är en särskild besvikelse. Den unge Nayib Bukele 2019 sågs av många, både i El Salvador och utomlands, som en ny möjlighet, men så sent som förra året lät han militären kliva in i parlamentet för att tvinga igenom en budgetomröstning.

– Det förekommer i El Salvador direkta hot mot våra partnerorganisationer och civilsamhällesorganisationerna och den senaste utvecklingen tyder på att det riskerar bli ännu hårdare kontroll mot civilsamhället, där man kan befara en liknande utveckling som i Nicaragua, säger Martin Nhilgård.

We Effect lämnade Nicaragua

Biståndsorganisationen We Effect valde i slutet av förra året att lämna Nicaragua på grund av nya lagar och krav. Diakonia och Plan International Sverige har valt att vara kvar. Plan jobbar framför allt med barn- och ungdomsorganisationer.

– Diakonia har länge varit aktiva i Nicaragua och har ett särskilt fokus på Atlantkusten, i synnerhet arbete med kvinnor. Klimatförändringarna gör sig även påminde här. Vi vill vara kvar så länge vi är önskvärda och känner att vi kan bidra till positiv förändring för människor i Nicaragua, säger Lena Ingelstam.

Hur USA, med president Joe Biden, kommer att agera i regionen kan också vara avgörande för Sveriges engagemang. Det var till exempel Sverige och USA som framför allt drev på antikorruptionsarbetet i Guatemala, som blev så framgångsrikt att det till slut stoppades av dåvarande president Jimmy Morales efter att han själv pekats ut som korrupt.

Joe Bidens särskilda sändebud för Centralamerika besökte nyligen regionen. USA:s regering är väl medvetna om att migrationen kan stoppas om orsakerna stoppas, och det är samma orsaker som det svenska nätverket för Centralamerika identifierat.

Läs också:

Erik Halkjaer

Mer läsning