12-åriga Hanan Dacka (mitten) kom från Syrien till Brasilien 2015. Här sitter hon i kolan tillsammans med sina nya brasilianska vänner. Idag får allt för få flyktingbarn tillgång till utbildning.

12-åriga Hanan Dacka (mitten) kom från Syrien till Brasilien 2015. Här sitter hon i kolan tillsammans med sina nya brasilianska vänner. Idag får allt för få flyktingbarn tillgång till utbildning.

Global Refugee Forum: "Vi måste se till att fler flyktingbarn kan gå i skolan"

Över 70 miljoner människor är på flykt i världen. Nu hålls det första toppmötet om hur man ska hantera den globala flyktingsituationen.

Publicerad:

För ett år sedan antog FN:s generalförsamling ett globalt ramverk för flyktingar, med målsättningar om hur man ska hantera en värld med så många människor på flykt.

Ramverket är inte bindande, utan bygger på att länderna samlas regelbundet för att göra frivilliga utfästelser, rapportera in vad man gjort och dela erfarenheter. Globala flyktingforum på hög nivå ska hållas vart fjärde år, och det första äger rum nu i veckan.

– Det kommer att vara det första tillfället då länderna kan visa hur man arbetat med åtagandena i ramverket, säger Alina Mattisson Lax vid Samordningen för flykting- och migrationsfrågor på Utrikesdepartementet.

Rätt till utbildning

En central del i avtalet handlar om ansvarsfördelning: i dag finns 85 procent av världens flyktingar i låg- och medelinkomstländer, men ramverket slår fast att det är alla länders ansvar att hjälpa till. Men det handlar också om att hjälpa och stärka människor på flykt genom möjligheter till försörjning eller tillgång till utbildning för barn och unga.

För Sverige finns tre prioriterade områden inför mötet. För det första kommer man att trycka på för att fler länder ska ge kärnstöd till UNHCR. För det andra vill man att fler åtar sig att ta emot kvotflyktingar via FN:s system för vidarebosättning. Och för det tredje kommer man att trycka på vikten av utbildning.

– Vi ser att allt för få flyktingbarn får tillgång till utbildning. En målsättning i flyktingramverket är att man ska få tillgång till utbildning inom tre månader efter att man korsat en internationell gräns, säger Alina Mattisson Lax.

Färre kvotflyktingar accepteras

Samtidigt som Sverige ökat sitt mottagande av kvotflyktingar från 1900 till 5000 platser idag har antalet flyktingar som får möjlighet till vidarebosättning minskat globalt sedan 2016, trots att behoven bara ökat. I dag är det endast ett 30-tal länder som tar emot kvotflyktingar.

– Det handlar inte nödvändigtvis om att länder anser att de inte har råd, utan man saknar helt enkelt system för detta. Där kan länder som Sverige hjälpa. UNHCR har, som följd av flyktingramverket och med stöd av bl.a. Sverige, tagit fram en treårig strategi för ökad vidarebosättning globalt, säger Alina Mattisson Lax.

Schweiz står värd för mötet ihop med FN:s flyktingorgan UNHCR och medvärdar är Tyskland, Turkiet, Etiopien, Costa Rica och Pakistan. Alla de ländernas regeringschefer väntas delta, ihop med ministrar från flera andra länder. Utrikesminister Ann Linde representerar Sverige under mötet.

USA röstade nej

Under omröstningen i generalförsamlingen för ett år sedan röstade USA nej till det globala flyktingramverket, eftersom man ansåg att delar av texten i avtalet stred mot landets ”inhemska intressen”. USA har dock deltagit vid förberedande möten inför veckans möte, men det är oklart om eller på vilken nivå stormakten kommer att delta.

För Sveriges del kommer man inte att göra några större nya utfästelser, utan snarare använda tillfället för att berätta om det man redan gör.

– Vi är en av världens största humanitära givare, den största givaren av icke-öronmärkt stöd till UNHCR, vi har jobbat mycket med vidarebosättning och har ett stort engagemang i utbildningsfrågan. Så vårt fokus ligger på att visa vad vi gör och dela erfarenheter, säger Alina Mattisson Lax.

Axel Kronholm

Mer läsning