En tonårspojke som bor i ett flyktingläger på Lesbos där International Rescue Committee erbjuder stöd för både ensamkommande och familjer på flykt.

En tonårspojke som bor i ett flyktingläger på Lesbos där International Rescue Committee erbjuder stöd för både ensamkommande och familjer på flykt.

Hälften av de ensam­kommande barnen försvinner inom EU

Nästan 18 300 barn försvann från den statliga omsorgen i Europa mellan 2018 och 2020. Ingen vet idag vart de befinner sig. Garyfallia Tsiara på International Rescue Committee anser att EU måste stötta Grekland bättre i asylhanteringen.

– Det är med stor sannolikhet att de försvunna barnen befinner sig utanför systemet i Europa, och vi kan bara föreställa oss vad det innebär. Tonåringar utan tillgång till mat eller bostad kommer tvingas till olagliga aktiviteter för att överleva, säger Garyfallia Tsiara, ansvarig för skydd av barn inom International Rescue Committees verksamhet i Grekland.

Enligt henne riskerar de här barnen att utsättas för trakasserier, trafficking och människosmuggling. År 2020 fick tre fjärdedelar av barnens ansökningar om familjeåterförening i Grekland avslag från övriga EU-länder.

– Genom att Europa inte agerar tillräckligt, tillåter vi de här förhållandena för ensamkommande barn att fortlöpa, säger hon.  

Hälften är försvunna

Sedan 2016 har över 37 000 ensamkommande barn kommit till Europa via Grekland. Mer än hälften av alla de ensamkommande barnen och ungdomarna, 18 300, som var i den statliga omsorgens vård i Europa försvann mellan 2018 och 2020, enligt en rapport från International Rescue Committee.

Organisationen har stöttat asylsökande, flyktingar och migranter i Grekland sedan 2016, och kräver nya hållbara lösningar för att möta det behov ensamkommande barn har samt hitta nya lösningar för att värna om barnens rättigheter. Implementeringen av självständiga boendeformer i projektet Support Independent Living (SIL) i Grekland, där ungdomar bor två och två och lär sig bli mer självständiga som ett förberedande steg inför vuxenlivet, har varit viktigt i förbättringsarbetet för ensamkommande barn. Garyfallia Tsiara önskar att fler europeiska länder tar efter,

– Europa måste stötta Grekland mer så att de ensamkommande barnen ska få det stöd de är i behov av. Grekland är ett byråkratiskt land vilket innebär att vi har långa processer. Barnen anländer till Lesbos och stannar där i några månader eller längre. Sedan blir de förflyttade till fastlandet till förläggningar eller nödboenden. En förläggning kan ha upp emot 30 barn. Där förbereder personal allt åt barnen så de lär sig inte tänka självständigt. De barn som är mest autonoma får möjligheten att bli flyttade till ett självständigt boende.

Personalbrist på ministeriet

Garyfallia Tsiara berättar hur Greklands statliga institutioner har personalbrist och många som arbetar inom ministeriet är inte vana vid ny teknik vilket gör att processerna går långsammare. En förfrågan eller ett godkännande som blir försenat kan innebära att ett barn inte kan återförenas med sina familjemedlemmar. Det är för henne oacceptabelt att barnen får lida för statens tillkortakommanden. 

– I nittionio procent av fallen så lämnar de här barnen sina hemländer för att de känner sig otrygga. Det kan bero på krig eller ekonomisk otrygghet. De lämnar i hopp om en bättre framtid men tyvärr måste jag säga att de inte hittar en bättre framtid här. Vi har program där vi kan se en stor skillnad i barnens utveckling, men den övergripande situationen för ensamkommande barn är inte bra. Europa måste göra mer.

Rapporten rekommenderar att EU och dess medlemsländer ökar sina ansträngningar för att skapa säkrare, lagliga vägar för barn att återförenas med sina familjer i Europa och att EU solidariskt ökar sitt stöd för att skydda ensamkommande barn som befinner sig i Grekland och som saknar status för återförening. Vidare rekommenderas att EU:s medlemsländer måste leva upp till sina åtaganden och säkra mottagandet av ensamkommande barn, Det innebär att se till att de identifieras, registreras, ges en kontaktperson, får juridiskt stöd i asylprocessen, tryggt boende, hälsovård och utbildning.

Migrationsverkets siffror visar att 3 778 ensamkommande barn avvek mellan åren 2019 och 2021 i Sverige. Dock kan samma individ förekomma flera gånger. Statistik från 2015 visar att 1 677 ensamkommande barn fortfarande är avvikna i Sverige i dag trots eftersökningar.