Syriskt flyktingläger på gränsen till Turkiet, 2015. Sida ger nu 367 miljoner kronor i humanitärt stöd till Syrienkrisen ur årets humanitära budget på drygt 4 miljarder.

Syriskt flyktingläger på gränsen till Turkiet, 2015. Sida ger nu 367 miljoner kronor i humanitärt stöd till Syrienkrisen ur årets humanitära budget på drygt 4 miljarder.

Här är de 15 värsta humanitära kriserna just nu

Från Venezuela till Myanmar är de humanitära behoven större än resurserna. I år beräknas 134 miljoner människor i världen behöva humanitär hjälp.

Publicerad:

Nyligen beslutade biståndsmyndigheten Sida om hur årets humanitära budget ska fördelas.

En del av det humanitära stödet sparas som reserv om det plötsligt skulle uppstå en kris någonstans, som till exempel naturkatastrofen i Mozambique.

Men den största delen, ungefär 60 procent av budgeten på drygt 4 miljarder, betalas tidigt på året ut till de största kriserna. Här är de, med årets stöd inom parentes:

Syrienkrisen (367 miljoner)

Kriget i Syrien är nu inne på sitt nionde år. Konflikten har skapat världens största flyktingkris och tvingat ungefär hälften av landets befolkning på flykt. Drygt 6 miljoner människor är på flykt inom Syriens gränser. Stödet betalas ut till insatser i Syrien, Jordanien, Turkiet, Libanon och regionalt.

Tchadsjönkrisen (289 miljoner)

Länderna runt Tchadsjön – Niger, Tchad, Kamerun och Nigeria – är drabbade av klimatförändringar, brist på försörjningsmöjligheter och konflikt. Islamistgruppen Boko Harams framfart har slagit hårt mot området där drygt 11 miljoner människor behöver hjälp.

DR Kongo (247 miljoner)

Demokratiska republiken Kongo plågas av väpnad konflikt, akut undernäring och epidemier. Över fem miljoner människor är på flykt inom DR Kongo. I fjol beräknades minst 13 miljoner människor i landet att vara i behov av humanitärt stöd.

Jemen (244 miljoner)

Jemen beskrivs som världens största humanitära kris just nu. Kriget som pågår sedan 2015 har drabbat befolkningen hårt. Det råder stor brist på vatten, mediciner och bränsle. Över 24 miljoner människor är i behov av humanitär hjälp.

Sydsudankrisen (197 miljoner)

Konflikt och svält plågar världens yngsta nation, som förklarade självständighet 2011. Sydsudan är i dag ett av de länder där mödradödligheten är som störst.

Etiopien (146 miljoner)

Politiska spänningar, konflikt och klimatförändringar har drivit närmare tre miljoner människor på flykt inom landet. Etiopien har också drabbats av allvarlig torka under de senaste åren, vilket har lett till stor brist på mat.

Somaliakrisen (135 miljoner)

Torka och konflikt gör att den humanitära situationen i Somalia är svår. Den militanta islamistgruppen Al Shabaab utgör fortsatt ett hot, även om den försvagats. Omkring 1 miljon människor är på flykt inom landet och ytterligare en miljon har flytt till grannländerna, främst till Kenya.

Sudan (132 miljoner)

I flera decennier har humanitärt stöd riktats till Sudan för att möta behoven i de utdragna konflikter som härjar i landet.

Afghanistan (117,5 miljoner)

Afghanistan har länge drabbats av krig och naturkatastrofer. Man uppskattar att över åtta miljoner människor är i behov av humanitär hjälp och att en miljon barn är akut undernärda.

Centralafrikanska republiken (111 miljoner)

Under 2017 utbröt nya konflikter och militanta grupper har kontroll över merparten av landets provinser. De senaste åren har knappt 700 000 människor tvingats på flykt, de flesta till grannländerna. Konflikterna har skapat stora humanitära behov och försämrat tillgången på vård, mat, vatten och utbildning.

Irak (104 miljoner)

Efter decennier av våld är 11 miljoner människor i behov av humanitär hjälp. Sedan 2014, när terrorgruppen IS erövrade flera irakiska städer, har tre miljoner människor flytt från sina hem.

Palestina (96 miljoner)

Krig och isoleringen av Gaza gör att situationen fortsätter att försämras. Enligt Sida är tre fjärdedelar av Gazas befolkning i behov av humanitär hjälp och för första gången på 50 år har barnadödligheten börjat öka. Brist på vatten, elektricitet och en mycket hög arbetslöshet gör livet svårt för människorna som bor här.

Myanmarkrisen (84,5 miljoner)

Myanmar, tidigare Burma, plågas av flera allvarliga konflikter. Utöver den etniska rensningen av rohingyafolket härjar våldsamma inbördeskrig i västra, norra och östra Myanmar. Landet är dessutom hårt utsatt för naturkatastrofer och räknas som det mest utsatta landet i hela Asien och Stillahavsområdet.

Venezuelakrisen (65 miljoner)

Sedan 2014 uppskattar man att över tre miljoner människor har lämnat Venezuela på grund av den svåra humanitära, politiska, ekonomiska och sociala situationen i landet.

Mali (63 miljoner)

Mali är ett av världens fattigaste länder med återkommande humanitära kriser till följd av klimatförändringar och instabilitet.

Axel Kronholm

Mer läsning