Länder som drabbas av extrem fattigdom har ofta har svåra problem att tackla. Människor kämpar alla odds och här hänger en man sin tvätt mot en gammal bil i en fattig stadsdel utanför Lagos, Nigeria.

Länder som drabbas av extrem fattigdom har ofta har svåra problem att tackla. Människor kämpar alla odds och här hänger en man sin tvätt mot en gammal bil i en fattig stadsdel utanför Lagos, Nigeria.

Här är länderna där den extrema fattigdomen ökar

Utvecklingen går för långsamt – och i länder som Nigeria, Kongo och Sudan går den till och med bakåt. Här är listan på länderna där den extrema fattigdomen ökar.

Publicerad:

Att utrota fattigdom är världens främsta mål just nu. Det har man enats om inom Agenda 2030, där mål nummer ett säger att den extrema fattigdomen helt ska avskaffas till år 2030.

Extrem fattigdom definieras av Världsbanken som när en person har en köpkraft på mindre än 1,9 dollar per dag, eller knappt 18 kronor.

Visst har det blivit bättre: de senaste decennierna har världen sett en exempellös minskning av den extrema fattigdomen. Och även i dag lämnar människor fattigdom varje sekund.

Problemet är att framgångarna är ojämnt fördelade, och i en del länder ökar faktiskt den extrema fattigdomen. OmVärlden har listat de länder i världen där ökningen är mest oroande.

Här är länderna där fattigdomen ökar snabbast:

1. Nigeria

Afrikas folkrikaste nation, Nigeria, är det land där utvecklingen allra snabbast går åt fel håll. Varje timme sjunker 270 nigerianer ner i en extrem fattigdom.

46,5 procent av befolkningen, eller 91 miljoner människor, lever i extrem fattigdom i det oljerika landet. Bristande arbetstillfällen och regional ojämlikhet är en viktig faktor bakom fattigdomen, liksom den väpnade konflikten i norr.

2. Kongo-Kinshasa

108 människor sjunker varje timme ner i extrem fattigdom. 71,6 procent av befolkningen, eller 59 miljoner människor, lever i extrem fattigdom. Kongo-Kinshasa är plågat av konflikt och "extrema nivåer av våld", med omkring 4,5 miljoner människor som lever som internflyktingar och 13 miljoner i akut behov av humanitärt stöd.

3. Sudan

102 människor sjunker varje timme ner i extrem fattigdom. 21,6 procent av befolkningen, eller 9,4 miljoner människor, lever i extrem fattigdom. Sudan plågas av ekonomisk kris och ökade levnadskostnader, som på senare tid lett till omfattande demonstrationer.

Det råder brist på bröd, bränsle, mediciner och kontanter. Enligt WFP förlorar jordbrukade i Sudan mellan 30 och 40 procent av sin skörd årligen på grund av bristande förvaringsmöjligheter för maten som odlats.

4. Venezuela

84 människor sjunker varje timme ner i extrem fattigdom. 19,5 procent av befolkningen, eller 6,3 miljoner människor, lever i extrem fattigdom.

Sjunkande oljepriser, kraftig inflation och utländska sanktioner har skapat en ekonomisk kris och resursknapphet som inneburit att det råder brist på det mesta: mat, medicin, bensin, kaffe, hushållsvaror, med mera

5. Sydsudan

78 människor sjunker varje timme ner i extrem fattigdom. 84,1 procent av befolkningen, eller 11,4 miljoner människor, lever i extrem fattigdom. Trots fredsavtal fortsätter matosäkerheten att öka i områden som är drabbade av konflikt och dåliga skördar.

6. Burundi

36 människor sjunker varje timme ner i extrem fattigdom. Med 73,3 procent av befolkningen i extrem fattigdom är Burundi ett av världens fattigaste länder.

Ekonomin är djupt beroende av jordbruket som sysselsätter omkring 80 procent av befolkningen. Men jordbruket är samtidigt väldigt sårbart. Naturkatastrofer, skadeinsekter och boskapspest har drabbat skördarna hårt och lett till att drygt 1,7 miljoner människor lider av matosäkerhet.

Under 2019 väntas extrema väderfenomen och ett ökat inflöde av flyktingar från Kongo-Kinshasa att försvåra situationen ytterligare. För 2017 låg tillväxten på 0,5 procent.

7. Malawi

30 människor sjunker varje timme ner i extrem fattigdom. 71,1 procent av befolkningen, eller 13,5 miljoner människor, lever i extrem fattigdom.

Liksom Burundi har svåra regn och en epidemi av skadedjur slagit hårt mot Malawis jordbruk. Endast 10 procent av befolkningen har tillgång till elektricitet och korruptionen i landet förvärras.

8. Madagaskar

24 människor sjunker varje timme ner i extrem fattigdom. 77,3 procent av befolkningen, eller 20,4 miljoner människor, lever i extrem fattigdom.

De senaste årens ekonomiska tillväxt har varit mycket ojämn och framför allt kommit städerna till del. Nästan 80 procent av befolkningen sysselsätts dock av jordbruket, vars lönsamhet snarare krympt.

9. Zambia

14 människor sjunker varje timme ner i extrem fattigdom. 52,7 procent av befolkningen, eller 9,1 miljoner människor, lever i extrem fattigdom. Fattigdomen är värst på landsbygden där många barn lever i brist på näring, utbildning, vatten och sanitet.

10. Sydafrika

8 människor sjunker varje timme ner i extrem fattigdom. 24,6 procent av befolkningen, eller 13,7 miljoner människor, lever i extrem fattigdom.

Mellan 1996 och 2008 halverades den extrema fattigdomen i Sydafrika, men sedan finanskrisen har den återigen växt. De senaste årens låga tillväxt, tillsammans med befolkningsökningen, har inte räckt till för att vända trenden.

Den höga arbetslösheten är en av de största utmaningarna. I dag är drygt 27 procent av befolkningen arbetslös, och bland unga är det hela 50 procent som står utan jobb.

Långsammare än väntat

Listan ovan visar att även om utvecklingen generellt i världen är positiv vad gäller minskande fattigdom, så är det en djupt ojämn utveckling. Av de 21 länder där den extrema fattigdomen ökar i världen ligger 19 i Afrika.

På sajten World Poverty Clock går det att följa den här utvecklingen i realtid. I skrivande stund lever lite mindre än 590 miljoner människor, eller åtta procent av världens befolkning, i extrem fattigdom.

I snitt lyckas 0,8 människor per sekund lämna fattigdomen bakom sig, vilket är ungefär hälften så snabbt som prognostiserat. Ungefär 80 miljoner fler människor skulle ha lyfts ur extrem fattigdom vid det här laget om utvecklingen hade legat i linje med de målsättningar som satts upp. Framgångarna i kampen mot den extrema fattigdomen är också ojämnt fördelade.

Asien lyfter

I Europa och Nordamerika är den extrema fattigdomen mycket liten. Även i Asien är i dag den extrema fattigdomen i snitt under tre procent, vilket speglar en makalös utveckling i framförallt Kina och Indien. Det är fortfarande utvecklingen i Asien som är anledningen till att den extrema fattigdomen generellt sett minskar i världen. Men i enskilda länder som Nordkorea, Afghanistan och Jemen lever fortfarande en stor del av befolkningen i extrem fattigdom. Från Syrien saknas tillförlitliga siffror.

I Sydamerika ökar den extrema fattigdomen långsamt, vilket beror på utvecklingen i ett enda land, Venezuela, där 84 människor varje minut sjunker ner i extrem fattigdom. På kontinenten som helhet lider endast fyra procent av invånare av extrem fattigdom, men betydande fattigdomsfickor finns i länder som Guatemala, Honduras, Haiti och Bolivia. Där går utvecklingen för långsamt.

Afrika backar

Om Asien är anledningen till att den extrema fattigdomen minskar i världen är Afrika anledningen till att den inte minskar tillräckligt fort. Och det är särskilt allvarligt eftersom 70 procent av världens extrema fattigdom finns i Afrika söder om Sahara.

Utvecklingen på kontinenten går som helhet bakåt. I snitt sjunker nästan tre personer i timmen ner i en extrem fattigdom som totalt omfattar 422 miljoner människor, vilket motsvarar mer än var tredje afrikan.

Samtidigt har många länder i Nordafrika låga fattigdomsnivåer. Av de länder i Afrika som fortfarande lider av extrem fattigdom är Mauretanien det enda land där utvecklingen går i takt med uppsatta mål för Agenda 2030.

Mer läsning