Donationerna ökade förra året , men kostnadsökningarna äter upp effekten.

Donationerna ökade förra året , men kostnadsökningarna äter upp effekten.

Högre inflation äter upp ökat givande

Donationerna till civilsamhället var förra året cirka tolv miljarder kronor, vilket är en ökning med 25 procent jämfört med föregående år. Den höga inflationen gör dock att ökningen till stor del äts upp av högre kostnader.

Giva Sverige samlar 180 medlemsorganisationer som representerar de flesta med insamling från allmänhet och företag. I en enkät svarar 46 organisationer om hur insamlingen gått 2022. Den visar att givandet ökade markant under 2022 och beräknas nå drygt tolv miljarder kronor. 

– Till stor del beror ökningen på insamlingar till Ukraina och det är glädjande att det fortsatt varit högt givande trots det tuffare konjunkturläget, säger Mårten Palmefors, senior analytiker på Giva Sverige.

Sedan konstaterar han liksom många andra att nettoeffekten av ökande intäkter inte blir så stor - inflationen var cirka 10 procent under 2022.

Oro för sämre tider

Mårten Palmefors påpekar att det funnits en oro för att sämre tider även skulle leda till att folk håller hårdare i pengarna. 

– Det vi sett från tidigare kriser är att folk fortsätter att bidra men att det inte blir någon ökning och att vi hamnar på en platå. Det är även det vi ser en tendens till nu, säger Mårten Palmefors. 

Givande kan vara kontraktsgåvor där man binder upp sig för regelbundna gåvor eller  engångsgåvor där givmildheten svänger upp och ner beroende på vad som händer i världen. Vid invasionen i Ukraina var det en topp av gåvor i mars 2022 som sedan mattades av något fram till julmånaden december 2022 då många valde att skänka en slant till välgörande ändamål.

I enkäten är det drygt en tredjedel av insamlingsorganisationerna som svarat att givandet ökat. Lika många uppger att givandet minskat. Några av de större medlemmarna i Giva Sverige är organisationer som samlar pengar för olika medicinska ändamål, som Cancerfonden och Hjärt-lungfonden. 

– De som har stora insamlingar till Ukraina finns med i den tredjedelen där givandet ökat. Media har haft ett starkt fokus på det vilket förstås påverkar givandet, säger Mårten Palmefors. 

Han tror att det kan vara svårt för vissa organisationer, som fått mycket insamlade medel till Ukraina, att hålla uppe lika högt givande under 2023. 

Hoppas på företagen

I prognosen för 2023 räknar bara 23 procent av de större organisationerna med omsättning över 100 miljoner kronor och att det blir mer insamlade pengar från allmänheten. Däremot är bedömningen att företag kommer att bli mer generösa. Pengarna från allmänheten är den största delen av intäkterna, för 2021 cirka sex miljarder kronor vilket kan jämföras med en miljard kronor från företag. 

Exakta siffror för hela insamlingen 2022 och även första kvartalet 2023 ska presenteras i en rapport den 16 maj.

Mer läsning