Hon är mäktigast i biståndsdebatten

I höstas efterfrågades det en debatt mellan Hans Rosling och Jimmie Åkesson. Vi tror istället på en debatt mellan Hans Rosling och årets vinnare. För de har båda präglat årets biståndsdebatt, men med olika syn på var biståndet ska spenderas. Magdalena Andersson är mäktigast i biståndsdebatten.

Publicerad:

För femte året i rad listar OmVärlden Sveriges viktigaste opinionsbildare i bistånds- och utvecklingsdebatten. Vilka är det som direkt eller indirekt sätter dagordningen i debatten?

Och för femte året i rad placerar sig professor Hans Rosling bland de två mäktigaste, men trots att han detta år gjorde sitt stora genombrott hos allmänheten och fick hela Globen att skramla får han ändå se sig breddad av finansminister Magdalena Andersson.

Att just finansministern kommer in som nykomling och placerar sig överst säger en hel del om det här året. Det har inte bara präglats av att en ny regering försökt få igenom en egen budget, utan också av flyktingdebatten och hur flyktingmottagandet i Sverige ska finansieras.

I övrigt känns de flesta av namnen på listan igen från förra året, men till skillnad från då har den politiska oppositionen i år gjort sig påmind. Främst genom moderaternas biståndspolitiska talesperson, Sofia Arkelsten, som är ny på listan.

Här är de mäktigaste i biståndsdebatten

1. Magdalena Andersson (ny)

Den socialdemokratiska finansministern har med all tydlighet visat att biståndsportföljen må vara Miljöpartiets och ligga hos UD, men det är finansen som håller i pengarna. Det förtäckta hotet om att 60 procent av biståndet kunde gå till flyktingmottagande i Sverige tog den gamla avräkningsdebatten rakt in på de stora mediebolagens debatt- och nyhetssidor. Men hon har även påverkat debatten när det gäller moms på second hand och avdragsrätt på gåvor till välgörenhet, två frågor som har haft stor påverkan på svenska biståndsorganisationers möjlighet att samla in pengar till sin biståndsverksamhet.

2. Hans Rosling (1)

Efter att ha vunnit listan två år i rad återfinns professorn i internationell hälsa och en av grundarna till Gapminder nu återigen på plats nummer 2 där han befann sig 2011-2012. Efter att bekämpat ebola i Västafrika med siffror tog han sig i år an flyktingdebatten och förklarade vad “hjälp på plats” innebär. Han underströk att flyktingar behöver hjälp på plats, men även långsiktigt stöd så de inte ska behöva fly. Han eskade både privata och statliga medel till FN:s flyktingorgan UNHCR och menade att biståndet används mer effektivt utomlands än hemma i Sverige, men agendan han debatterade hade listans etta satt.

3. Isabella Lövin (2)

Biståndsministern är inte bara en av regeringens absolut flitigaste debattskribenter, utan står i en klass för sig när det gäller debattartiklar om bistånd. Hon har gjort avtryck som biståndsminister och jobbar hårt för att sätta sin och regeringens, eller kanske framför allt Miljöpartiets, prägel på biståndet, men har i debatten kommit att överskuggas av ekonomi och flyktingmottagande.

4. Margot Wallström (4)

Utrikesministern behåller sin fjärdeplats. Hon har i alla forum konsekvent drivit linjen om en feministisk utrikespolitik, som i år gjort stort avtryck internationellt och bidragit till att få med jämställdhet i den globala utvecklingsagendan 2030. Hamnade på andra plats på tidskriften Foreign Policys lista över globala tänkare 2015.

5. Staffan Landin (7)

Debattör och föreläsare som liksom Hans Rosling inte räds att tala om hur saker och ting verkligen är. Har i år fortsatt sina beräkningar och tolkning av statistik, inte minst kring konsekvenserna av att räkna av pengar från biståndet för flyktingmottagande. Arbetsmyra på twitter, där han gärna tar initiativ till debatt.

6. Sofia Arkelsten (ny)

Moderaternas biståndspolitiska talesperson har tagit biståndsdebatten för oppositionens räkning, både i riksdagen och på seminarier, men även i allra högsta grad på twitter.

7. Magnus Walan (3)

Senior policyrådgivare, på Diakonia, som prenumerat på listans tredje och fjärde plats, men som i år inte varit lika synlig i debatten. Har framför allt synts i frågor om skatteflykt, men även klimat.

8. Ulrika Modéer (5)

Biståndsministerns statssekreterare tar ofta sin chefs roll i biståndsdebatten, i riksdagen såväl som på seminarier och i hög grad på sociala medier.

9. Kristina Henschen (8)

Kanslichef för Union to Union, men får plats på listan som ordförande för paraplyorganisationen Concord Sverige, ständigt pådrivande i biståndsdebatten.

10. Charlotte Petri-Gornitzka (9)

Sidas generaldirektör har hörts mindre än vanligt i biståndsdebatten, men tog ändå plats om det humanitära biståndet och hur Sida påverkas av kraftiga avräkningar från biståndet.

Siffran i parantes är förra årets placering.

Text: Erik Halkjaer

Mer läsning