En ny rapport konstaterar att vi är allt längre bort från att nå det andra målet i Agenda 2030: att utrota hungern.

En ny rapport konstaterar att vi är allt längre bort från att nå det andra målet i Agenda 2030: att utrota hungern.

Hungern ökar i världen

Antalet personer i världen som går hungriga ökar och har ökat med 150 miljoner sedan pandemins utbrott. En ny rapport konstaterar att vi är allt längre bort från att nå det andra målet i Agenda 2030: att utrota hungern.

Trots förhoppningar om att världen skulle ta sig ur pandemin och livsmedelsförsörjningen skulle förbättras ökade världshungern under 2021 enligt en ny rapport. Hela 828 miljoner människor lever idag i hunger. Antalet har ökat med cirka 150 miljoner sedan utbrottet av covid-19. Siffran ökade med 103 miljoner fler människor 2019–2020 och med ytterligare 46 miljoner fler människor under 2021.

– I dag rör sig 345 miljoner akut hungriga människor mot svältens rand. Och hela 50 miljoner människor i 45 länder är bara ett steg iväg från svält. Det finns en verklig fara att dessa siffror kommer att klättra ännu högre under de kommande månaderna. De globala pristopparna på mat, bränsle och konstgödsel som vi ser som ett resultat av krisen i Ukraina hotar att pressa länder runt om i världen ut i svält. Resultatet kommer att bli global destabilisering, svält och massflykt i en aldrig tidigare skådad omfattning. Vi måste agera idag för att avvärja denna hotande katastrof, säger World Food Programmes verkställande direktör David Beasley i samband med rapportsläpp.

Barnen påverkas

Under 2020 var cirka 22 procent av alla världens barn under fem är hämmade i växten, så kallad stunting, på grund av dålig näringstillgång, 6,7 procent var undernärda och 5,7 procent var överviktiga enligt rapporten. Den lyfter även att barn på landsbygden och i fattigare hushåll, vars mödrar inte fått någon formell utbildning, var mer sårbara för stunting och undernäring. Barn i tätorter och rikare hushåll löpte högre risk för övervikt.

Vi kommer inte nå målet

Prognosen är att nästan 670 miljoner människor, cirka 8 procent av världens befolkning, fortfarande kommer att leva i hunger 2030. Det är samma antal som 2015 när Agenda 2030 med mål 2, Ingen hunger, antogs och innebär att vi inte kommer lyckas nå målet.

The State of Food Security and Nutrition in the World

Rapporten The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) visar på utvecklingen vad gäller bland annat livsmedelssäkerheten och näringssituationen globalt. Den publiceras gemensamt av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Internationella fonden för jordbruksutveckling (IFAD), UNICEF, FN:s världslivsmedelsprogram (WFP) och Världshälsoorganisationen (WHO).

Mer läsning