Pojkar i ett flyktingläger i norra Irak släpper en vit duva fri, i juli 2018. 

Pojkar i ett flyktingläger i norra Irak släpper en vit duva fri, i juli 2018. 

I protesternas Irak finns även hopp

Irak har de senaste månaderna skakats av våldsamma protester och upplopp, men det finns hopp om framtiden. OmVärlden har besökt ett flyktingläger i norra Irak.

— Vad heter du? Hur gammal är du? Lider du av någon sjukdom?

Mohammed Nejjar sitter i skäddarsställning på en madrass i ett stort blått tält i lägret Khazir, i Nineveprovinsen och gör en intervju. Han skriver ner sina svar i ett anteckningsblock.

Mohammed Nejjar jobbar på biståndsorganisationen SWEDO, tidigare Qandil, i norra Irak.

— Vårt jobb går ut på att söka upp familjer, kartlägga deras skyddsbehov och göra en riskanalys. Mestadels handlar det om att samla in information och bedöma om det finns personer som har några särskilda behov.

Bakom SWEDO:s uppdrag står FN:s flyktingorgan, UNHCR som även tagit fram den arbetsmetod som Mohammed Nejjar använder sig av.

Intervjuer i tre läger

Flyktingarna intervjuas en första gång när de anländer till lägret, sedan blir de intervjuade en gång per år innan en avslutande intervju när de lämnar lägret. Mohammed Nejjar arbetar med två kollegor. Deras grupp ansvarar för intervjuerna i tre läger i området.

I varje läger kan det bo upp till tusen familjer. Det blir därför mycket arbete för de tre.

— Den största utmaning för oss är att bedöma kvalitén på flyktingarnas dokument och id-handlingar. Ofta har de gått förlorade, eller aldrig blivit utfärdade. De kan ibland innehålla felaktiga datum. Ibland får vi nästan gissa oss till vad som står i dem, säger Mohammed Nejjar.

Han pekar på olika inplastade id-handlingar som ligger utlagda på den blåa plastmattan i tältet. Det mesta är slitet och skrivet för hand. Många av flyktingarna har tvingats fly hals över huvud för att undkomma stridigheter, våld och Islamiska statens väpnade medlemmar. Långt ifrån alla familjer har fått med sig alla handlingar, eller har inte kunnat ta sig till en myndighet för att till exempel registrera födslar, äktenskap och dödsfall.

"IS krossade hans huvud"

— Mitt psyke är inte som förut på grund av alla otäcka saker jag såg i Mosul. Halshuggningar och de högg av armar och händer på människor. En gång såg jag hur en man stoppades av daesh [den arabiska benämningen på IS]. Han slets ut ur bilen sedan krossade de hans huvud mitt framför ögonen på mig, säger Neshet Mohammed Ali, från Hamdaniyeh i Nineveprovinsen.

Neshet Mohammed Ali och hans familj har bott i Khazer-lägret sedan november 2017. Han är gift med två fruar och har 7 barn. Den yngsta är bara några månader gammalt. Den äldsta i början av tonåren.

Mohammed Nejjar har arbetat i lägret i tre år. Han har sett hur det gått från att vara överfullt till att nu nästan vara tomt och öde. Han har aldrig upplevt att det skulle vara farligt för honom eller hans kollegor.

Det finns inga personer med kopplingar till IS i lägret?

— Här finns ingen som haft samröre med daesh. Däremot kan det finnas de som sympatiserar med dem. Det kan vara änkor och barn till daeshmedlemmar, svarar Mohammed Nejjar.

Lägret är inhägnat. Det bevakas av både polis och vakter. Dessutom genomförs en noggrann kontroll av internflyktingar när de anländer. Det är svårt för IS att ta sig in och sedan IS besegrats är risken att någon skulle försöka liten.

Mohammed Nejjars chef, Marwan Taisin förklarar att han inte vet hur länge lägret ska vara öppet.

— Det beror på hur det går med återuppbyggnadsarbetet i Mosul. Det är det som avgör om familjerna kan återvända eller inte.

Återuppbyggnadsarbetet i Mosul går trögt och långsamt. Mycket återstår innan staden är i sådant skick att majoriteten av flyktingarna kan flytta hem igen.

Neshet Mohammed Ali hoppas att han och hans familj ska kunna återvända om en månad även om det kommer att bli svårt. Utan IS blir det lättare, säger han.

— Friheten är värt mer än guld.

Urban Hamid, frilansjournalist