Ledning för det biståndsfinansierade demokratiinstitutet Idea för allvarlig kritik i en extern granskning. 

Ledning för det biståndsfinansierade demokratiinstitutet Idea för allvarlig kritik i en extern granskning. 

Idea–anställda vittnar om mobbning och diskriminering

Ledningen för demokratiinstitutet Idea får allvarlig kritik i en extern granskning – beskrivs som auktoritär och lynning.– Det är oerhört upprörande och anstår inte någon organisation, säger statssekreterare Eva Svedling (MP).Däremot begick institutet inte något juridiskt fel när de ersatte generalsekreteraren med biståndsmedel vid en upptaxering.

Publicerad:

Ledningen och generalsekreteraren för det Stockholmsbaserade demokratiinstitutet Idea, den tidigare belgiska premiärministern Yves Leterme, får allvarlig kritik i en extern granskning av revisionsfirman KPMG. Byrån har intervjuat ett 30-tal anställda och före detta anställda som bland annat vittnar om flera fall av mobbning och upplevd diskriminering, särskilt rörande kvinnliga anställda.

Enligt revisionsbyrån har ledningen saknat förmåga att hantera de uppkomna situationerna vilket har lett till att problemen förvärrats:

"Avsaknad av förmåga att hantera dessa situationer på ett tidigt stadium verkar ha låtit situationerna förvärras, vilket lett till onödig negativ påverkan av arbetsmiljön."

Generellt sett har ledningen uppvisat ”tydliga tillkortakommanden” när det gäller att hantera förändringar på arbetsplatsen och psykosociala arbetsmiljörisker. Arbetsmiljön har inte prioriterats, vilket lett till försämringar i delar av organisationen.

Enligt rapporten leder generalsekreteraren Yves Leterme en utpräglat hierarkisk organisation där makten är koncentrerad till honom, även på detaljnivå. Generalsekreteraren godkänner till exempel personligen alla reseräkningar.

Vittnar om raseriutbrott

Yves Letermes ledarstil beskrivs av de anställda som å ena sidan beslutsam och resultatfokuserad, men å andra sidan auktoritär och stundtals lynnig. Flera vittnar om plötsliga raseriutbrott på arbetsplatsen.

Samtidigt upplevs kommunikationen mellan anställda och ledning som mycket bristfällig. Många anser att beslut fattas på ett godtyckligt sätt, utan vare sig förankring eller förklaring. Rapportförfattarna skriver:

“Närvaron av en befallande och kontrollerande ledarstil med centraliserad makt, avsaknad av konsultation och dålig kommunikation vad gäller orsaken till olika beslut […] skapar en vitt spridd uppfattning att beslutsfattande är godtyckligt.”

Anställda vittnar om framväxten av en utbredd tystnadskultur där många fruktar att kritiska synpunkter kommer att bestraffas med repressalier som icke-förlängda kontrakt och uteblivna befordringar. Enligt rapporten finns det en utbredd avsaknad av förtroende för generalsekreteraren och de centrala ledningsfunktionerna.

Ledningen för Idea har inte haft möjlighet att svara på kritiken i rapporten.

Inget fel att ersätta upptaxering med biståndsmedel

OmVärlden kunde tidigare i år avslöja att Idea låtit biståndsmedel bekosta advokater i en tvist för att generalsekreteraren Yves Leterme skulle slippa inkomstbeskattning i hemlandet Belgien. Yves Leterme ersattes också av Idea för en upptaxering med nästan en halv miljon kronor.

Affären blev känd via ett anonymt brev som skickades till Ideas 31 medlemsländer strax innan årsmötet i slutet av förra året. I brevet kritiserades beslutet att ersätta generalsekreteraren och en rad arbetsmiljöproblem och ledningsproblem lyftes fram. Uppgifterna i brevet fick Sverige att under mötet ta initiativ till den externa utredning som nu ligger på bordet. Beslutet antogs enhälligt av samtliga medlemsstater.

OmVärlden har även kunnat avslöja att generalsekreteraren Yves Leterme, i samband med utskicket av det anonyma brevet, polisanmält den anonyme brevskrivaren för förtal.

Regeringen mycket kritisk

Skatteaffären har också ingått i granskningen från KPMG. På den punkten konstaterar revisorerna att Idea inte begått något formellt fel när de ersatte Leterme, trots att ersättningen strider mot både anställningsavtalet och Ideas tjänsteföreskrifter. Innan utbetalningen hade Idea fått grönt ljus av en svensk advokatbyrå som är specialiserade på arbetsrätt. Hur advokatfirman kom fram till det beslutet framgår inte av rapporten.

OmVärlden har sedan den första artikeln om skatteaffären i våras upprepade gånger försökt få en intervju med Ideas generalsekreterare Yves Leterme. När vi nu når honom har han en kommentar som han upprepar som svar på varje fråga vi ställer:

– Revisionsrapporten som du uppenbarligen har läst, åtminstone delar av, friar mig helt från alla falska anklagelser i det anonyma brevet. Som journalist är du skyldig att skriva och publicera sanningen. Det har jag nu informerat dig om, säger Yves Leterme.

Regeringen har tidigare uttalat sig mycket kritiskt till Yves Letermes agerande, både vad gäller skatteaffären samt polisanmälan mot visselblåsaren. Enligt statssekreterare Eva Svedling (MP) står den kritiken fast, trots att rapporten kommer fram till att Idea inte begått några juridiska oegentligheter genom att ersätta generalsekreteraren för sin privata upptaxering.

– Även om det inte är juridiskt felaktigt är detta inte ett korrekt och hederligt sätt att använda biståndsmedel och skattepengar, säger hon.

"Ett ledarskap som inte anstår någon organisation"

Sverige är en av Ideas största bidragsgivare och betalade förra året ut 55 miljoner biståndskronor till organisationen. Sverige ersätter även hyreskostnaden för huvudkontoret i fastigheten Strömsborg i Stockholm. Kostnaden för hyran uppgick förra året till drygt 6,8 miljoner kronor.

Eva Svedling är mycket kritiskt till de ledarskaps- och arbetsmiljöproblem som framkommit i den externa granskningen.

– Det som kommit fram är oacceptabelt och ett ledarskap som inte anstår någon organisation. Det är naturligtvis väldigt upprörande att se att det fungerat på det här sättet. Det behöver vi förändra och få till fungerande rutiner och ett bra ledarskap. Vi värnar den här verksamheten och vi vill få den att fungera, säger hon.

I avvaktan på utredningen från KPMG har Sverige i år fryst utbetalningen av kärnstöd till Idea. Normalt betalas pengarna ut i februari. Nu väntar ett extrainkallat styrelsemöte som kommer hållas på fredag. Där ska slutsatserna i rapporten diskuteras och först därefter ska Sverige ta ställning till om pengarna till organisationen ska betalas ut.

Har du förtroende för Yves Leterme?

– Jag ser enormt stora brister och blir väldigt upprörd av ett ledarskap som fungerar på det här sättet. Det är helt oacceptabelt. En organisation av det här slaget ska inte ledas på det här sättet, säger Eva Svedling.

Kommer Sverige driva för att byta ut generalsekreteraren i Idea?

– Vi har drivit fram rapporten, vi har identifierat de här problemen, vi har tagit tag i den här saken och vi har också drivit fram att det ska vara ett extra styrelsemöte. Sen måste den här frågan hanteras inom de demokratiska processer som finns. Vi kommer att fortsätta att ha den ståndpunkt som vi har haft hela tiden, och arbeta för att få till ett bra ledarskap och fungerande och bra rutiner, säger hon.

Mikael Färnbo

Mer läsning

Vaccinering mot covid-19 i USA.

Avsnitt 125: Vaccin till alla

Trots stora vetenskapliga framgångar med att få fram vaccin mot covid-19 råder en kraftig global snedfördelning mellan vilka som får vaccinet. Gäster i OmVärldens sommarpodd är Stefan Swartling Peterson, professor i global hälsa, och Pieter-Jan van Eggermont, humanitär rådgivare på Läkare utan gränser.