Såväl kvinnor som hbtq-personer är extra utsatta när många av dem nu tvingas vara instängda i karantän med personer som misshandlar eller förtrycker dem. Kraven på ökade rättigheter höjdes redan före covid-19, som är i Kolkata, i december 2019.

Såväl kvinnor som hbtq-personer är extra utsatta när många av dem nu tvingas vara instängda i karantän med personer som misshandlar eller förtrycker dem. Kraven på ökade rättigheter höjdes redan före covid-19, som är i Kolkata, i december 2019.

Indiens kvinnor hotas av ökat våld

Fyra av tio kvinnor i Indien är utsatt för våld i hemmet. När landet stängdes ner på bara fyra timmar blev många av dem isolerade med sina förövare. Indiska kvinnor står också i frontlinjen i kampen mot coronaviruset.

Publicerad:

Den 24 mars utlyste Indiens premiärminister Narendra Modi en nationell så kallad lockdown. Landets 1,3 miljarder invånare fick fyra timmar på sig att stänga in sig.

Miljontals migrantarbetare lämnade storstäderna för att försöka sig ta sig till sina hembyar. Andra skyndade ut för att få tag på mat och medicin innan den tre veckor långa hemkarantänen inleddes.

För de kvinnor som utsätts för våld i hemmet räckte tiden i många fall inte till för att sätta sig i säkerhet hos vänner, släktingar eller jourboenden. De isolerades med förövarna.

— Det är orealistiskt att förutsätta att alla har en trygg plats hemma. Nu tvingas kvinnor, liksom hbtq-personer, gå i karantän med våldsverkarna. Vi har redan sett en ökning av våld i hemmet, säger Japleen Pasricha, som driver den feministiska medieplattformen Feminism in India, till OmVärlden.

Rapporter om en markant ökning av våld mot kvinnor har de senaste veckorna kommit från bland annat Kina, Brasilien, Italien och Frankrike. Det är ett välkänt mönster i krissituationer, vare sig det handlar om sjukdomsutbrott, krig eller ekonomiska kriser.

I Indien visar forskning att fyra av tio kvinnor har utsatts för våld i hemmet, men det finns delstater där siffran är närmare 60 procent. Det var innan pandemin.

En försvinnande liten del av de kvinnor som är utsatta polisanmäler. Med karantänten är det nu svårare än någonsin att ta sig till polisen, skyddade boenden eller söka vård.

— En sådan här kris förvärrar de redan stora ojämlikheterna i det indiska samhället, vad gäller såväl kön som klass och kast, säger Japleen Pasricha.

Kvinnor utsatta

Ur ett direkt perskektiv tycks coronaviuset, eller covid-19, främst drabba män. I Italien är hittills 70 procent av de som dött i pandemin män. Även i Sverige är män överrepresenterade.

När det kommer till själva konsekvenserna av sjukdomsutbrottet, och de åtgärder som sätts in för att få bukt med pandemin, är kvinnor, i ett globalt sammanhang, långt mer utsatta. Det handlar inte bara om våld.

I en ojämställd värld faller det stora ansvaret för omsorg om gamla, barn och sjuka på kvinnor. I Indien lägger kvinnor ner mer än fem timmar på obetalt arbete varje dag, i jämförelse med männens dryga 50 minuter. Att ta hand om de sjuka innebär både en tyngre börda och en större risk att utsättas för smitta.

— Dessutom är de allra flesta som arbetar frivilligt, de informella hälsoarbetarna, kvinnor och de står nu i frontlinjen med risk att exponeras för viruset, säger Aditi Ratho, vid forskningsinstitutet Observer Research Foundation i Mumbai.

Drygt 900 000 kvinnor ingår i Indiens informella hälsosystem. Det handlar om volontärer som fått en grundläggande utbildning i hälsovård. De fungerar sedan som en första instans för de många fattiga som har svårt att få tillgång till vård.

Med pandemin har dessa frivilliga kvinnor fått en ny uppgift. De ska informera om coronaviruset, kontrollera symptom och smittspåra. Ofta saknar de nödvändig skyddsutrustning.

Blir kvinnorna sjuka slår könsdiskrimineringen igenom även vad gäller tillgång till vård. Studier visar att indiska män nyttjar hälsovård i dubbelt så hög grad som kvinnor.

Dra lärdomar av tidigare kriser

Både kvinnoaktivister och forskare i Indien uppmanar politiker att dra lärdom av ur kvinnor drabbats av tidigare kriser. Ett välkänt exempel är ebolautbrottet i Västafrika mellan 2014 och 2016.Som en följd av att det var kvinnor som vårdade de sjuka, både i hemmet och på vårdinrättningar, smittades de också i högre grad.

Den hårda pressen på vården i Västafrika 2014-2015 ledde till att mödradödligheten sköt i höjden. Med män på beslutsfattande positioner är risken större att kvinnors behov kring reproduktiv och sexuell hälsa hamnar långt ned på prioriteringslistan. Även om följderna kan leda till flera dödsfall.

Efter ebolautbrottet hämtade sig kvinnornas inkomster långsammare än för männen. I Indien lever en femtedel av befolkningen i fattigdom.

Att få mat på bordet när samhället stänger ned är en enorm utmaning, även om den indiska regeringen utlovat stöd. Svält är, enligt flera indiska debattörer, ett större hot än pandemin i sig.

— Det är fler kvinnor än män som arbetar inom den informella sektorn, vilket betyder att de nu förlorar sin inkomst helt, säger Aditi Ratho.

Enligt Ashwini Deshpande har inte anstängningarna att få in upp genusperspektivet på regeringens agenda inte lyckats.

— Utifrån vad vi hittills sett och hört saknas genusperspektivet helt, säger Ashwini Deshpande, professor i ekonomi vid Ashoka University.

Anna Dahlqvist, frilansjournalist

Artikeln har rättats. Tidigare stod det att var fjärde kvinna var utsatt för våld i hemmet. Korrekt ska vara fyra av tio.

Mer läsning

Vaccinering mot covid-19 i USA.

Avsnitt 125: Vaccin till alla

Trots stora vetenskapliga framgångar med att få fram vaccin mot covid-19 råder en kraftig global snedfördelning mellan vilka som får vaccinet. Gäster i OmVärldens sommarpodd är Stefan Swartling Peterson, professor i global hälsa, och Pieter-Jan van Eggermont, humanitär rådgivare på Läkare utan gränser.